Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS

(PLVN) -Sáng 26/5, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống THADS. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Gần dân, học dân, kính trọng dân

Theo đó, Tổng cục THADS đã mời GS.TS. Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và với ngành tư pháp, THADS nói riêng. 

Qua nhiều câu chuyện, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đều nhấn mạnh mọi hành động, tư tưởng của Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích, tinh thần của nhân dân lên hàng đầu và lấy dân làm gốc. Bác khuyên “người đầy tớ của nhân dân” phải cần, kiệm, liêm, chính, có tình thương với nhân dân và cấp dưới, tin tưởng năng lực của cấp dưới.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 1
 

GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng đã tổng kết, đánh giá và rút ra những nội dung cốt lõi trong nội dung “Hồ Chí Minh với công tác tư pháp” đó là cán bộ thực hiện công tác tư pháp phải “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Cán bộ tư pháp khi thi hành công vụ phải đúng mực, đảm bảo dân chủ, vì lợi ích nhân dân. Đặc biệt, hoạt động tư pháp phải đặt trên nền tảng có “sự thống nhất giữa Đức trị và Pháp trị”.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 2
 

Chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 3
 

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định mỗi câu chuyện về Bác tuy dung dị nhưng vô cùng sâu sắc, để lại nhiều bài học quý giá cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và ngành tư pháp, THADS nói riêng. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức của ngành THADS cần học tập tinh thần ham học hỏi và tự học của Người; phải gần dân, học dân, kính trọng dân, thực sự lắng nghe ý kiến của dân; đề cao phẩm chất “cần, kiệm, liêm chính”, “tài” phải đi cùng với “đức”, phát huy tính dân chủ, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng trên mọi mặt trận…

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS Nguyễn Ngọc Vũ cho rằng để hệ thống THADS phát triển bền vững, mỗi cán bộ, công chức cần kiên quyết đấu tranh chống các hành vi vụ lợi, nâng cao nhận thức để hình thành các thói quen tốt trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 4
 

Mỗi cá nhân, đơn vị cần học tập Bác đức tính kiên trì, bền bỉ, từ đó áp dụng vào việc xây dựng các kế hoạch công việc phù hợp, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 5
 

Còn Chánh Văn phòng Tổng cục THADS Phan Huy Hiếu đề cập tới công tác nâng cao hiệu quả quản lý công sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo ông Hiếu, kỷ luật, kỷ cương hành chính của hệ thống THADS cơ bản đã đi vào nề nếp, thể hiện được tinh thần tận tụy, chu đáo phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhất định xuất phát cả từ nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Do đó, trong thời gian tới Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS về trách nhiệm nêu gương; rà soát, hoàn thiện quy chế, nội quy làm việc; phát huy tính gương mẫu, công khai, dân chủ; có biện pháp kiểm soát chặt hoạt động tại cơ sở của Chấp hành viên… Cùng với đó, mỗi công chức, Chấp hành viên cũng cần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 6
 

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa nên đề nghị toàn hệ thống THADS cần nghiêm túc tiếp thu để triển khai, vận dụng hiệu quả. Theo Thứ trưởng, qua sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2020 và tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các mặt công tác khác cho thấy công tác THADS vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. 

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị bản thân mỗi công chức, Đảng viên trong ngành THADS phải tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; không ngừng trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục, Chi cục THADS địa phương cần tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các nội dung trong các văn bản, Nghị quyết về trách nhiệm nêu gương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được Đảng cấp trên ban hành.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS ảnh 7
 

Cùng với đó, cần thực hiện có hiệu quả các văn bản của Lãnh đạo Bộ Tư pháp như: Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 về tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/03/2013 về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc cùng các văn bản chỉ đạo khác của Tổng cục THADS về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính… 

Đọc thêm

Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả PBGDPL bám sát thực tiễn

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc và Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Sáng 2/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)” với sự chủ trì của TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh truyền thông chính sách

Toàn cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -Sáng 1/6, Đoàn công tác của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (PBGDPL) đã làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 và Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tài sản đặc thù cần có trình tự, thủ tục đấu giá riêng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi (phải) chủ trì cuộc họp.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất được nêu lên tại phiên họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu giá tài sản diễn ra sáng 1/6 với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

Khánh Hòa có Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Khánh Hòa có Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp
(PLVN) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, kể từ ngày 1/6/2023, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 5 năm.

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quảng Ngãi

Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày tại hội
(PLVN) - Mới đây, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng quà tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6
(PLVN) - Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ngày 27.5 , đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Sơn Để, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, đại diện các đoàn thể, cá nhân.

Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông chính sách

TS.Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Ngày 31/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)”. TS.Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp
(PLVN) -Vừa qua, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo trọng điểm: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Cao Thị Oanh – Trưởng Khoa Pháp luật hình sự chủ trì. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2023.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06

Toàn cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -Chiều 29/5, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác chủ trì.