Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Cụm thi đua số 1 khối các đơn vị thuộc Bộ diễn ra chiều 18/12.
Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ảnh 1
 

Cụm thi đua số 1 gồm 13 đơn vị bao gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kế hoạch – tài chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công tác phía Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Thi đua – khen thưởng và Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, công tác thi đua khen thưởng của Cụm số 1 năm 2020 đã được triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ hơn từ khâu phát động và đăng ký thi đua cho đến việc cụ thể hóa, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Công tác đăng ký thi đua được thực hiện dân chủ, công khai. Đội ngũ công chức làm công tác thi đua khen thưởng được bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiện toàn, củng cố kịp thời. Công tác bình xét thi đua đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động ở từng đơn vị thuộc Cụm. Do vậy, việc bình bầu, suy tôn các danh hiệu thi đua được thực hiện thuận lợi, có sự đồng thuận cao…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của Cụm vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: chưa có sự đồng đều giữa các đơn vị trong thực hiện các phong trào thi đua; một số đơn vị chưa quan tâm tổ chức phong trào thi đua theo chuyên đề; việc phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời…

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ảnh 2
 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho 4 đơn vị: Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Thi đua – khen thưởng; trong đó đề xuất tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Vụ Pháp luật quốc tế và Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định cử Trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2021 là ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế; Phó Trưởng Cụm là ông Phan Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ảnh 3
 

Chúc mừng những kết quả mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm vừa qua, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, có trọng tâm, trọng điểm, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị của Cụm cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; chú trọng việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua; đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo thực chất; kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến và phân công công việc cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của đơn vị… 

K.Quy
Cùng chuyên mục
Bước tiến vượt bậc của Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc

Bước tiến vượt bậc của Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc

(PLVN) - Trong những năm gần đây, Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đã luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao cho, góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.