Nâng cao hiệu quả công tác xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) -Sáng 8/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội thảo Giải pháp xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Tổ công tác và các Bộ, ngành thực hiện từ năm 2020 đến nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết việc rà soát VBQPPL có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản mới hoặc thay thế VBQPPL, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng và thực hiện pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Thắng nhấn mạnh, bên cạnh việc rà soát văn bản, việc xử lý kết quả rà soát cũng rất quan trọng và nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác, Bộ Tư pháp đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành tổ chức thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Về cơ bản, các bộ, ngành đã tập trung, nghiêm túc thực hiện việc rà soát và xử lý kết quả văn bản.

Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu khai mạc Hội thảo.

Để nâng cao hiệu quả công tác rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản, Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thắng hy vọng các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ tích cực trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tại bộ, ngành mình; qua đó chỉ ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Khái quát chung về tình hình thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản từ năm 2020 đến nay, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản đã tham mưu thực hiện nhiều đợt rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng các Báo cáo rà soát văn bản trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu, chỉ đạo.

Bà Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp khái quát chung về tình hình thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản từ năm 2020 đến nay.

Bà Trần Thu Giang, Trưởng phòng Kiểm tra khối nội chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp khái quát chung về tình hình thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản từ năm 2020 đến nay.

Đặc biệt, năm 2023, thực hiện yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản và các bộ, ngành, địa phương đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ rà soát văn bản, cụ thể như: nhiệm vụ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội (Báo cáo số số 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ trình Quốc hội); nhiệm vụ rà soát, đề xuất xử lý VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06 (Báo cáo số 334/BC-BTP ngày 19/10/2023 của Bộ Tư pháp trình Lãnh đạo Chính phủ); nhiệm vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành theo Công văn số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ;...

Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản do Tổ công tác và các bộ, ngành thực hiện, các bộ, ngành đang tổ chức nghiên cứu, xử lý hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả rà soát văn bản do Tổ công tác và các bộ, ngành thực hiện đã từng bước được kết nối, sử dụng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác xử lý văn bản sau rà soát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa chú trọng việc kết nối, sử dụng hiệu quả kết quả rà soát; các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện vẫn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật chưa tương xứng với tầm quan trọng, tính chất khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ;….

Tại Hội thảo, đại diện các Bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận và nêu ra một số khó khăn trong công tác xử lý kết quả rà soát VBQPPL. Qua đó, các đại biểu đề xuất cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức trong các cơ quan nhà nước về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; chú trọng việc kết nối và kế thừa, sử dụng hiệu quả kết quả của các hoạt động kiểm soát chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các các cơ quan trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật;...

Đọc thêm

Bộ Tư pháp tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024

Quang cảnh buổi tiếp công dân.
(PLVN) -Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế Tiếp công dân của Bộ Tư pháp, sáng 29/2, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

Quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)
(PLVN) -Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu. Theo Bộ này, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh, thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Toàn cảnh cuộc họp.
(PLVN) -Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tự hào “bác sĩ của pháp luật”

Hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.
(PLVN) - Cũng là bác sĩ, nhưng những bác sỹ pháp y ngày đêm thầm lặng, miệt mài đi tìm công lý để phục vụ cho công tác điều tra phá án dường như ít được nhắc tới. Đây là một “nghề đặc biệt” mà mỗi người khi lựa chọn đều cần cả sự kiên định lẫn niềm đam mê.

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Thừa phát lại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến.
(PLVN) - Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội đồng Thừa phát lại (TPL) và đấu giá viên quốc gia Pháp. Chủ trì tại điểm cầu Pháp có bà Agnès CARLIER, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TPL và đấu giá viên quốc gia Pháp.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024
(PLVN) -Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm công tác mới, ngay trong tháng 1, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho Chấp hành viên; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công vụ đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Sáng 23/2, tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với Bộ Tư pháp, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Dương: Tăng cường phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thi hành án

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 Cục THADS tỉnh Hải Dương (Ảnh: Cục THADS tỉnh Hải Dương)
(PLVN) -Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2024, với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các mặt kết quả công tác đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về việc, đã giải quyết 2.293 việc, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2023. Về tiền, đã giải quyết 381.028.710.000 đồng, tăng 104,40% so với cùng kỳ năm 2023.