Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng

(PLVN) - Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng Trụ sở Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

Thu dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 2.000 tỷ đồng

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2009 và đến tháng 10/2020 Quỹ được kiện toàn phù hợp với Nghị định 156/2018 của Chính phủ.

Sau hơn 10 năm hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Quỹ BV&PTR tích cực tuyên truyền phổ biến chính sách chi trả đến hầu hết các đối tượng liên quan đến triển khai thực hiện chính sách bao gồm: Chính quyền các cấp, các đoàn thể, đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (nhà máy thủy điện, cơ sở sản xuất nước sạch, đơn vị kinh doanh du lịch, đơn vị sản xuất công nghiệp), đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng, hộ nhận khoán). 

Sử dụng công nghệ Viễn thám trong giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp qua các buổi truyền thông với cộng đồng, Quỹ còn phổ biến chính sách liên quan thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Pano áp phích và các sản phẩm truyền thông khác. 

Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
Chức năng của Quỹ là vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
Từ khi thành lập đến nay, nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ là tham mưu triển khai thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thu chi tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Quỹ BV&PTR Lâm Đồng cho biết, sắp tới sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp trong tuyên truyền với các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ…; đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu vùng xa sẽ chú trọng phát huy tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản…để lan toả Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thu chi tiền trồng rừng đến với người dân.

Nhìn chung đa số các đối tượng liên quan đã hiểu rõ chính sách và đồng thuận thực hiện.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 38 nhà máy thủy điện, 18 nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch, 34 điểm du lịch và 5 cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hàng năm các đơn vị này đã nộp từ 250 đến 300 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Tổng thu 10 năm đạt  2.287 tỷ đồng. trong đó các nhà máy thủy điện chiếm đến 84 % tổng số tiền nộp, còn lại là các đơn vị kinh doanh nước sạch, du lịch và nước công nghiệp. 

Hàng năm Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cũng đã thường xuyên theo dõi tham mưu các ngành chức năng kịp thời bổ sung các đơn vị phát sinh phải nộp tiền dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập bảng kê và nộp tiền hàng quý, hàng năm theo quy định và đến nay cơ bản không có nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng từ các đơn vị nộp tiền.

Người dân tích cực bảo vệ rừng nhờ thu nhập ổn định

Theo ông Hoàng Tất Dương, Giám đốc Quỹ BV&PTR Lâm Đồng, thành công nhất của Quỹ là góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức bảo vệ rừng của người dân nhờ họ có thu nhập ổn định.

Theo đó, bình quân tiền dịch vụ môi trường rừng chi 250 tỷ đồng/năm cho 350.000 ha đến 380.000 ha rừng cung ứng của các chủ rừng trong tỉnh (chiếm 72% diện tích rừng toàn tỉnh). Với đơn giá  550.000 - 650.000 đồng/ha/năm thì trên 16.000 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn nhận khoán bảo vệ rừng từ các chủ đã có thu nhập từ 12 triệu - 18 triệu đồng/hộ/năm.

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến hộ nhận khoán. 

Theo lãnh đạo Quỹ BV&PTR, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ở Lâm Đồng thuộc “Top đầu” cả nước. Mặt khác mức chênh lệch giữa các hộ được chi trả không đáng kể nên tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tránh tâm lý so sánh. Đặc biệt, mức chi trả nói trên ổn định qua các năm nên tạo được nên người dân nhận khoán rừng ổn định cuộc sống, từ đó có thức bảo vệ rừng hơn, toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ hơn.

Ngoài ra, để đảm bảo công bằng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ BV&PTR Lâm Đồng cũng chú trọng công tác giám sát, kiểm tra trong chi trả. Ví dụ như đối chiếu diện tích trên giấy tờ và thực tế, kiểm tra thông tin đối tượng thụ hưởng xem có chính xác không hoặc đối chiếu thông tin với cơ quan thuế để kiểm tra xem đơn vị nộp tiền có trung thực hay không…

Theo đánh giá chung, qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

 Viên chức và người lao động Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

Tiền thu được từ  thực hiện chính sách là nguồn tài chính lớn ngoài ngân sách đã phục vụ có hiệu quả  nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; cụ thể hóa được chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và nhà nước; hỗ trợ và giảm chi từ nguồn ngân sách của tỉnh cho nhiệm vụ quan trọng này và cũng đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người làm nghề rừng.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác trồng mới 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025,  Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện tốt ngoài nhiệm vụ thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng nhằm chi trả cho các chủ rừng để bảo vệ tốt rừng hiện có; đồng thời mở tài khoản theo dõi, tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân đóng góp nhằm thực hiện hoàn thành chung chương trình trồng 50 triệu cây xanh của tỉnh.

Lâm Đồng phấn đấu trồng 50 triệu cây xanh trong 5 năm

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ Phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Trong đó: trồng cây xanh cảnh quan đô thị 9,77 triệu cây; trồng cây lâm nghiệp 6,95; cây che bóng 33,28 triệu cây.

“Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát hiệu quả kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường với phương châm “Trồng cây nào sống tốt cây đó”. Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, cơ quan, đơn vị trồng cây, tỉnh có thêm không gian xanh”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh tại sự kiện nói trên.

Tại sự kiện, các đơn vị thành viên Tập đoàn Novaland đã tặng tỉnh Lâm Đồng học bổng và ủng hộ hơn 11 tỷ đồng; tổ chức phát triển Hà Lan SNV tặng 3000 cây Mai Anh Đào.

“Lâm Đồng với trái tim là thành phố Đà Lạt đã được vinh danh là một Thành phố bền vững về môi trường, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới. Vì vậy chúng tôi càng tự hào hơn khi được cùng chung tay, góp sức để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững xanh của tỉnh thông qua chương trình trồng 50 triệu cây xanh ý nghĩa và để thành phố ngàn hoa lại càng khoe sắc rực rỡ hơn nữa”, ông Bùi Xuân Huy – CEO Tập đoàn Novaland chia sẻ.

P.V
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

TP HCM xét nghiệm khẩn tất cả bệnh viện trong đêm

TP HCM xét nghiệm khẩn tất cả bệnh viện trong đêm
(PLVN) - Sở Y tế TP HCM đề nghị các bệnh viện lấy mẫu ngay trong đêm 12/5, với những nhân viên y tế đang trực trong bệnh viện và người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân và báo cáo số lượng người được lấy mẫu về Sở. Sáng nay, các đơn vị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những nhân viên còn lại.

Bạo lực leo thang nghiêm trọng ở Dải Gaza

Bạo lực leo thang nghiêm trọng ở Dải Gaza
(PLVN) - Cho đến tối ngày 12/5, có ít nhất 53 người Palestin chết cùng hơn 300 người khác bị thương và 6 người Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột ngày càng leo thang phức tạp ở Dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas.

Tiền có khi nào trên trời rơi xuống?

Tiền có khi nào trên trời rơi xuống?
(PLVN) - Tiền có khi nào từ trên trời rơi xuống? Câu trả lời là có, nhưng cực kỳ vô cùng hiếm gặp, tương đương tỷ lệ trúng vé số hay… bị sét đánh.
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc

(PLVN) - Báo cáo chính trị Đại hội XIII đã nhấn mạnh yêu cầu về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây chính là những yếu tố cốt yếu để xây dựng và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Quy định về phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe trong quân đội

Quy định về phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe trong quân đội
(PLVN) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng. Đáng chú ý, kết luận khám sức khỏe định kỳ là một trong những cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, tham mưu đề xuất trong phân công công tác, đề bạt, bổ nhiệm đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng.

Hè này trẻ chơi gì?

Hè này trẻ chơi gì?
(PLVN) - Kịch, phim hè năm nay dường như đã trở thành “xa xỉ phẩm” của các em nhỏ, khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều phụ huynh lo lắng không biết con trẻ sẽ trải qua một mùa hè thiếu vắng các thú vui giải trí như thế nào?

Tìm cách triệt tận gốc nạn đua xe

Tìm cách triệt tận gốc nạn đua xe
(PLVN) - Nạn đua xe trái phép được ví như “căn bệnh trầm kha, ám ảnh” của xã hội cứ tái phát âm ỉ. Nhiều ý kiến cho rằng cần “liều thuốc” mạnh và kiên quyết để triệt tận gốc vấn nạn này.
Đấu thầu cung cấp dịch vụ giặt là tại một số bệnh viện: Dấu hiệu Cty MEC kê khai năng lực không trung thực

Đấu thầu cung cấp dịch vụ giặt là tại một số bệnh viện: Dấu hiệu Cty MEC kê khai năng lực không trung thực

(PLVN) - Là đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom giặt, là, hấp sấy đồ vải, chiếu bệnh nhân… tại nhiều bệnh viện trên các tỉnh, thành, mới đây Cty TNHH Đầu tư & Phát triển MEC (tiền thân là Cty TNHH Đầu tư và Thiết bị y tế miền Bắc) bị phản ánh có dấu hiệu kê khai không đúng về năng lực để tham dự các gói thầu.

Dẹp nạn lừa xuất khẩu lao động bằng cách nào?

Dẹp nạn lừa xuất khẩu lao động bằng cách nào?
(PLVN) - Tình trạng các Cty “ma” không có giấy phép vẫn đưa người đi lao động ở nước ngoài để thu tiền, lừa đảo người dân đã và đang xảy ra nhiều năm qua, và vẫn còn hết sức nhức nhối. Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có cuộc trao đổi với báo chí về thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

Tiếp bài “Cuộc chiến nuôi ngao tại Tràng Cát”: Đại biểu Quốc hội đề nghị thanh, kiểm tra toàn diện

Tiếp bài “Cuộc chiến nuôi ngao tại Tràng Cát”: Đại biểu Quốc hội đề nghị thanh, kiểm tra toàn diện
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, khu vực Gò Công vốn là ngư trường của những ngư dân tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng. Năm 2013, nhận thấy việc thả nuôi ngao giống mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà con dọn bãi, đầu tư nuôi ngao tổng diện tích gần 500ha với số tiền đầu tư con giống và trang thiết bị giá trị nhiều tỷ đồng. 

Thu thuế VAT với hoạt động thư tín dụng: Không dễ bóc tách!

Thu thuế VAT với hoạt động thư tín dụng: Không dễ bóc tách!
(PLVN) - Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định không có chuyện hồi tố trong thu thuế giá trị gia tăng (VAT) với hoạt động thư tín dụng (L/C) và ngân hàng chỉ phải nộp thuế đối với phần thanh toán. Nhưng để bóc tách được đâu là phần gắn với tín dụng, đâu gắn với thanh toán không đơn giản.

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo lập đoàn thanh tra xác minh tố cáo về công trình sai phạm

Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo lập đoàn thanh tra xác minh tố cáo về công trình sai phạm
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, ông Hoàng Duy Lộc (thôn Nội Hải, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị cho là đã xây dựng nhà kiên cố hai tầng và tường rào bao quanh trên thửa đất số 140 có diện tích 623,5m2. Bên cạnh là thửa đất 147 có diện tích 305m2 là nhà cũ của ông Lộc. Cả hai thửa đất đều chưa đăng ký kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) theo quy định.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376