Từ khóa: #môi trường số

“Chặn” vi phạm tác quyền bằng hành lang pháp lý

“Chặn” vi phạm tác quyền bằng hành lang pháp lý
(PLVN) -  Để môi trường văn hóa nói chung, âm nhạc nói riêng lành mạnh, đem lại các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng rất cần có sự hoàn thiện hành lang pháp lý để ngăn chặn các hiện tượng “lách luật”, “nhờn luật”.

Thưởng thức văn hóa "thời 4.0"

Ứng dụng tham quan trực tuyến 3D, 4D… giúp du khách chỉ cần ngồi trên mạng với vài cái click chuột là có thể tiến hành một cuộc tham quan gần như trọn vẹn.
(PLVN) - Nhằm giúp bảo tồn, gìn giữ các giá trị tốt đẹp và hạn chế được những mặt trái trong thời đại 4.0 thì việc xây dựng thiết chế văn hóa trên môi trường số cần thực hiện càng sớm càng tốt.

Văn hóa số giúp môi trường số phát triển lành mạnh

Trong thời đại của cách mạng công nghệ 4.0, khi con người ngày càng phụ thuộc vào Internet thì việc xây dựng văn hóa số là vô cùng cần thiết.
(PLVN) - Văn hóa trong xã hội thực hình thành qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Còn xã hội số mới chỉ đang hình thành trong vài chục năm trở lại đây. Vì vậy, văn hóa số cũng mới chỉ đang hình thành và rất cần được quan tâm, bồi đắp để khẳng định tầm quan trọng trong sự phát triển môi trường số của thời đại 4.0.