Gần 1.500 F1 ở Hải Dương có kết quả âm tính lần 1

Hải Dương đã truy vết được hơn 8.000 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi
(PLVN) - Thông tin Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Hải Dương, địa phương đã xác định được 1.458 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền. Hiện tất cả các mẫu xét nghiệm của những F1 trên đều đã cho kết quả âm tính lần 1.