Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Chết không phải là mất đi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Chết không phải là mất đi
(PLVN) -  Trong những bài pháp thoại, những lời nhắn nhủ, trong những quyển sách của mình, Sư ông Làng Mai nhiều lần nói về cái chết bằng con mắt bình thản và minh triết. Cái chết không phải là sự mất đi, cái chết cũng là một phần của sự sống...