Huyện Đông Hải, Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" thị xã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ðảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải đã dành sự nhiều sự quan tâm cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhiều công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới.

Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

Theo đó, hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống công trình thủy lợi, thuỷ nông nội đồng, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, hệ thống cấp nước sạch được đầu tư xây dựng... Từ đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa của Nhân dân trong toàn huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên rõ nét, bộ mặt văn hóa ở nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Huyện Đông Hải, Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" thị xã ảnh 1

Huyện Đông Hải có tiềm năng và khai thác, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, đạt sản lượng cao.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Tô Minh Đương, cho biết: “Đạt được những kết quả trên là nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư, hỗ trợ về vốn của tỉnh, nhất là đầu tư các công trình trọng điểm, có tính động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; sự chỉ đạo tập trung, kỳ quyết của Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện, sự điều hành trực tiếp của UBND huyện; sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, cùng với sự nỗ lực, đóng góp của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng thời, huyện đã huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội và thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội”.

Thời gian tới, huyện Đông Hải huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thành các tiêu chí để huyện trở thành thị xã, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ - thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp trong việc xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa huyện trở thành thị xã. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung triển khai thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư đối với các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể.

Chỉ đạo quyết liệt, sớm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, có tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó ưu tiên huy động, bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án có tính khả thi cao, công trình chuyển tiếp để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả mang lại”, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Tô Minh Đương nhấn mạnh.

Huyện Đông Hải, Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" thị xã ảnh 2

Cảng cá truyền thống Gành Hào khẳng định tiềm năng kinh tế bám biển của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để các thành phần kinh tế và Nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào, xây dựng mới đoạn từ nút giao nhau đường Giá Rai - Gành Hào nối ra đê Biển Đông (đường tỉnh 977C – đoạn trên địa bàn xã Điền Hải),… Ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng một số tuyến đường theo quy hoạch đã được duyệt; Đồng thời mở rộng, nâng cấp các tuyến đường về trung tâm xã, ấp liên ấp.

Kết hợp lồng ghép các nguồn vốn để tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương thức “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để nâng cao tỷ lệ cứng hóa mặt đường.

Tiếp cận các dự án động lực; vận dụng các cơ chế, chính sách để mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh…

Huyện Đông Hải, Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" thị xã ảnh 3

Phối cảnh cầu nối Cà Mau – Gành Hào – Đông Hải cùng trọng điểm phát triển điện gió của Bạc Liêu.

Phối hợp với tỉnh Cà Mau sớm hoàn chỉnh hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào kết nối huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), nhằm phát triển kinh tế - xã hội liên vùng…

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tiếp cận các dự án động lực; vận dụng các cơ chế, chính sách để mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh những lĩnh vực huyện có thế mạnh… Đầu tư khu neo đậu tàu tránh, trú bão Gành Hào; dự án cảng biển Bạc Liêu (nước sâu); Bến xe khách Gành Hào (đầu tư theo hình thức PPP); Khu kinh tế biển Gành Hào; mở rộng, nâng cấp Cảng cá Gành Hào; phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở đóng tàu biển… và kêu gọi nhà đầu tư mở rộng không gian thị trấn Gành Hào.

Nâng cấp, mở rộng chợ Kinh Tư, Trung tâm thương mại Điền Hải, kêu gọi nhà đầu tư mở rộng không gian đô thị xã Điền Hải.

Đưa huyện "lên" thị xã

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Đối với khu vực đô thị như thị trấn Gành Hào và xã Điền Hải: Khuyến khích phát triển hệ thống phân phối hiện đại như trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi; hình thành các kho buôn bán, trung tâm phân phối hàng hoá; từng bước phát triển hạ tầng thương mại điện tử phù hợp với khả năng và nhu cầu của xã hội.

Huyện Đông Hải, Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để "lên" thị xã ảnh 4

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) Tô Minh Đương.

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; thu hút mời gọi đầu tư, huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo các tiêu chí đã được quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả của Nghị quyết cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thành các tiêu chí để huyện trở thành thị xã”, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Tô Minh Đương, cho biết thêm.

Một số công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, như: Dự án xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào, tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào, tuyến đường Xóm Lung - Cái Cùng, dự án xây dựng đường và cầu Kinh Tư 2, cầu Châu Điền về xã Long Điền Đông. Trong năm 2020, huyện cũng đầu tư nâng cấp, mở rộng và làm mới 12 tuyến đường giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới, với chiều dài 42.598m, vốn đầu tư 83 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn đã đầu tư xây dựng và nâng cấp được 34 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 29,895km, với tổng số tiền 12 tỷ đồng.

Hệ thống lưới điện phát triển khá nhanh, đến nay, toàn huyện có 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia; riêng trong năm 2020 đã gắn được 1.350 điện kế, nâng tổng số hộ dân sử dụng điện trong toàn huyện là 36.513 hộ, chiếm tỷ lệ 99,3%, trong đó điện kế chính là 35.116 hộ, chiếm 95,5% trên tổng số hộ.

Trọng Nghĩa
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quảng Bình: Sẵn sàng các điều kiện thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm tại xã Cự Nẫm

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch phát biểu tại cuộc họp báo sáng 27/5.
(PLVN) - Sáng ngày 27/5, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) chủ trì cuộc họp báo với các ngành, đơn vị liên quan về việc công bố Quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của bà Ngô Thị Luyện, xã Cự Nẫm đã sẵn sàng.

Để Thanh Thuỷ trở thành khu du lịch trọng điểm tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ là điểm đến du lịch cội nguồn của nền văn hoá Lạc Việt, thu hút nhiều du khách tới thăm quan mỗi năm.
(PLVN) -  Phú Thọ là điểm đến du lịch cội nguồn của nền văn hoá Lạc Việt, thu hút nhiều du khách tới thăm quan mỗi năm. Tuy nhiên, lượng khách tham quan về Phú Thọ lưu trú còn ít và cũng còn thiếu những khu du lịch trọng điểm để thu hút khách tham quan du lịch lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc chủ động ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Cán bộ Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
(PLVN) -  Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần tăng cường hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, cấp ủy đảng, cơ quan chức năng Vĩnh Phúc đang tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Bình Phước: Nâng tầm công tác thông tin, truyền thông và đối ngoại quốc phòng

Đại tá Bùi Minh Soái - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Quang ký kết Chương trình phối hợp
(PLVN) - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Phước - ông Nguyễn Minh Quang - cho biết, hai bên cần hướng tới phát triển, xây dựng hệ thống tuyên truyền trực tuyến đến các điểm chốt biên phòng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp nhận thông tin kịp thời và nhanh chóng. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Đại học KHXH & NV: Nhiều chính sách mới hỗ trợ người học và thu hút đầu vào chất lượng cao

Phương thức xét tuyển đầu vào Cao học bằng hình thức đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh sẽ được Đại học KHXV & NV Hà Nội áp dụng cho toàn bộ 44 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, thay thế nội dung thi truyền thống.
(PLVN) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH và NV), Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ áp dụng phương thức xét tuyển đầu vào Cao học bằng hình thức đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh cho toàn bộ 44 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, thay thế nội dung thi truyền thống (thí sinh phải viết luận 2 môn cơ bản và cơ sở, mỗi môn 180 phút) như trước đây.

Thanh tra Công an Bạc Liêu khách quan, công tâm, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ

Thanh tra Công an Bạc Liêu khách quan, công tâm, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ
(PLVN) -  Cách đây hơn 25 năm, cùng với sự hình thành và phát triển của Công an tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997), Thanh tra Công an tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động và ngày càng trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.