Xuyên đêm cứu bé 2 tuổi ngã ao

Xuyên đêm cứu bé 2 tuổi ngã ao
Bé trai 2 tuổi ngã xuống ao, khi gia đình phát hiện thì đã nổi trên mặt nước, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Khát khao làm mẹ mạnh hơn cái chết

Thiếu úy Huyền Trâm ngắm con mình vừa ra đời
(PLVN) - Làm mẹ là một thiên chức tự nhiên của người phụ nữ. Thế nhưng, có những người thiên chức ấy đến một cách giản đơn, mà cũng có những người để được làm mẹ là cả một nỗ lực lớn lao, thậm chí là những lựa chọn sinh tử.