Hải Phòng cần xóa lực cản để phát triển xứng với vị thế

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ TP Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm hạn chế đang là lực cản đối với sự phát triển của thành phố cảng này. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ TP Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kinh tế TP đã vượt qua những khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng bình quân 8,67%/năm và có nhiều khởi sắc ở những năm cuối nhiệm kỳ. 
Quy mô kinh tế được mở rộng, tổng thu ngân sách 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006 - 2010; GDP bình quân đầu người đạt trên 2.800 USD. Các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế TP được triển khai khá đồng bộ và hiệu quả. 
Tỷ trọng GDP của các nhóm ngành CN - xây dựng và dịch vụ chiếm 92,8%. Trong đó, ngành CN được cơ cấu lại, chú trọng phát triển theo chiều sâu; ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, ứng dụng công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
Đặc biệt, Hải Phòng đã có tư duy đúng trong chiến lược thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước. Nổi bật là đầu tư nước ngoài vào TP tăng đột phá, đạt 7,63 tỷ USD; đồng thời đã có các dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư lớn, uy tín ở trong nước. Một nguồn lực lớn đã được tập trung đầu tư, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi...
Hải Phòng đang khẳng định vững chắc vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển, cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn và trọng điểm kinh tế biển của miền Bắc và cả nước. 
Đảng bộ Hải Phòng đã triển khai thực hiện có kết quả bước đầu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến trong giữ gìn đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền các cấp; củng cố hệ thống chính trị và tăng cường đoàn kết toàn dân.
Phương thức lãnh đạo của Thành uỷ và các cấp uỷ tiếp tục được đổi mới, tiến bộ rõ trên nhiều mặt.
Tuy nhiên, kết quả đó chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của TP. Môi trường đầu tư của Hải Phòng còn bất cập; sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa đủ mạnh; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt. 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển, chưa phát huy được vai trò là động lực phát triển kinh tế-xã hội. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở một số cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân ở một số cơ sở còn hạn chế. 
Những khuyết điểm hạn chế trên đang là lực cản đối với sự phát triển của Hải Phòng.
Các báo cáo tại Đại hội đã kiểm điểm khá nghiêm túc các hạn chế, yếu kém trên. Thủ tướng đề nghị Đại hội cần phát huy dân chủ, tiếp tục thảo luận một cách thẳng thắn, nhất là về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục tốt hơn, để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới. 
Trong 5 năm nhiệm kỳ tới, sự phát triển của đất nước có những thời cơ, thuận lợi lớn nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Nhất là tình hình phức tạp trên Biển Đông, biến động kinh tế khu vực và thế giới gần đây. 
Những năm tới, mức độ hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu, nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương sẽ có hiệu lực; hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN… 
Báo cáo Chính trị Đại hội của Đảng bộ TP đã nêu khá đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới. Thủ tướng cơ bản tán thành với các nội dung nêu trong Báo cáo. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng để Đại hội cùng thảo luận, xây dựng thành nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Phải quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. 
Điều này có ý nghĩa rất quyết định trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt là khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết có hiệu lực. Tạo mọi thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng và vào các ngành, các lĩnh vực mà Hải Phòng có lợi thế, các dự án, các sản phẩm công nghệ cao, sức cạnh tranh mạnh, ít tiêu tốn tài nguyên, thân thiện với môi trường. 
Chú trọng khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa của thành phố. Khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ-thương mại có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistics, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ để cùng các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc hình thành đồng bộ các loại thị trường. 
Đồng thời quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ người lao động ở các khu, cụm công nghiệp. Quan tâm hơn đến phát triển du lịch, nhất là hình thành các các mô hình, sản phẩm du lịch khai thác được tiềm năng của một thành phố biển đảo.
Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị của Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại… 
Phát huy tối đa lợi thế về đất đai, hệ sinh thái, khí hậu, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao theo hướng hình thành chuỗi giá trị khép kín; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết đa dạng, tự nguyện trong các khâu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới…
Phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, tạo thêm động lực để phát triển nhanh, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa của nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo nghề; có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hiện nay, Hải Phòng đang phát triển nhanh, năng động, đang có sự dịch chuyển mạnh về cơ cấu lao động. Vì vậy, TP cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, người lao động, nhất là về nhà ở, thu nhập, các dịch vụ về y tế, giáo dục, về sử dụng nước sạch; giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. 
Chú trọng giải quyết tốt việc đền bù GPMB, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. 
Chăm lo phát triển phúc lợi xã hội, cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt của mọi người dân phải luôn được xem là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. 
Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ, việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; làm tốt công tác phòng chống tham những; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm.
Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí. 
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm trước nhân dân; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
Cùng với thảo luận, quyết định những vấn đề lớn đối với sự phát triển của TP trong 5 năm tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XV, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý. 
Đại hội cũng cần tập trung lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Những văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của Đảng trong những năm tới. Các văn kiện đã được chuẩn bị hết sức công phu. 
Đảng đã chủ trương phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào xây dựng và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, trong đó có sự đóng góp của các Đại hội Đảng bộ các tỉnh, TP. Đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, đúng tầm, góp phần nâng cao chất lượng của các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
Quốc An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội được đón tiếp chân tình, nồng ấm tại Hungary.
(PLVN) - Chiều 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26/6-30/6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér; Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội.
(PLVN) - Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”.

Cần ưu tiên cho phát triển Tây Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Thủ tướng gợi ý, nếu trước đây chúng ta xác định Tây Nguyên cần “ổn định để phát triển” thì nay ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thúc đẩy đối ngoại…

Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu
(PLVN) - Tối 30/6, tại khu lăng và mộ Nguyễn Đình Chiểu – Di tích quốc gia đặc biệt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 – 1/7/2022) và 30 năm Ngày truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ kỷ niệm.

Hội nghị của lòng tin

Hội nghị tại điểm cầu huyện Thạch Thất (Hà Nội) - ảnh: Ban Tuyên giáo huyện Thạch Thất
(PLVN) - Hôm qua (30/6), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012 - 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

Ảnh minh hoạ
(PLVN) - Từ tháng 7/2022, một số chính sách mới về tăng mức lương tối thiểu vùng; Triển khai hình thức hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên;  Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức kế toán, thuế, hải quan… có hiệu lực thi hành.