Theo chân Bác, viết tiếp trang sử vàng, giành những thắng lợi mới

“Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn"
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục giành những thắng lợi mới, xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Bài học tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám đưa lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học quý
(PLVN) - Hôm nay đúng 74 năm Cách mạng tháng Tám (CMT8). Thời khắc lịch sử hào hùng của ngày 19/8 năm xưa vẫn mãi sống dậy trong lòng bao thế hệ người Việt Nam.

Hà Nội - cờ đỏ tung bay trong nắng Ba Đình

Duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội ngày 26/8/1945 sau khi giành được chính quyền
(PLO) - Gần 70 năm qua, mỗi khi thu về, lòng mỗi người dân Việt lại hướng về Thủ đô yêu quý, nhớ về mùa Thu lịch sử Tháng Tám năm 1945, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng Ba Đình; Nhân dân thành phố vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, cùng cả nước đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi hoàn toàn, lập ra  nước Việt Nam dân chủ cộng hòa…