Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành Cục THADS Nghệ An 5 năm liền đạt và vượt chỉ tiêu

Thời gian qua, Cục THADS Nghệ An tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân.
Thời gian qua, Cục THADS Nghệ An tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân.
(PLVN) - Trong 5 năm qua (2019-2023), với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống nên công tác thi hành án dân sự (THADS) của Nghệ An đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Nhiều đổi mới, sáng tạo

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành mà Cục THADS Nghệ An không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Từ năm 2019 đến nay, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 44 văn bản để triển khai thực hiện công tác THADS. Hàng năm, Cục THADS đều tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua về THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, trong từng giai đoạn phát triển, Cục THADS Nghệ An luôn đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, công tác phối hợp trong hoạt động THADS đối với chính quyền các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Sở Tư pháp, TAND, VKSND, Công an... luôn được chú trọng, nâng cao.

Từ việc phối hợp chặt chẽ đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là trong quá trình tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục tự nguyện thi hành án, góp phần hạn chế tối đa số trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.

Ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng cục THADS Nghệ An

Ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng cục THADS Nghệ An

Xác định “dân vận khéo trong thi hành án dân sự” là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên 5 năm qua Cục THADS Nghệ An đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân. Lấy công tác vận động, thuyết phục, giải thích pháp luật... là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Thường xuyên trực tiếp đối thoại với công dân, có biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, nhiều công dân đã hiểu và rút đơn khiếu nại, tố cáo, tin tưởng vào quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó, kịp thời bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần quan trọng cho việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các mặt hoạt động theo hướng: Tăng cường và siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn hệ thống THADS tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò của người đứng đầu; chú trọng tính dân chủ, công khai.

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua cũng là một trong những giải pháp được đơn vị ưu tiên tập trung thực hiện, với nhiều nội dung đa dạng, phong phú mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao. Cục và các chi cục thực hiện ký kết các quy chế phối hợp liên ngành như: các cơ quan Nội chính, Trại giam trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước, và UBND các xã, phường, thị trấn...

Kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước

Nhờ những giải pháp quyết liệt trên mà 5 năm qua, dù số lượng án thụ lý mới năm sau cao hơn năm trước, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài chuyển dồn từ năm này sang năm khác. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống ngành THADS nên kết quả thi hành án năm sau liên tục cao hơn năm trước. Năm 2021, Cục THADS Nghệ An giải quyết xong 13.189 việc/474.398.314.000 đồng, đạt 83,37% về việc, 43,43% về tiền (vượt 1,9% về việc, 3,3% về tiền so với chỉ tiêu được giao). Năm 2022, đã giải quyết xong 15.059 việc/535.217.555.000 đồng, đạt 85,32% về việc, 47,9% về tiền (vượt 3,3% về việc, 7,3% về tiền so với chỉ tiêu được giao).

Công tác THADS Nghệ An ngày càng chuyển biến rõ rệt, kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước.

Công tác THADS Nghệ An ngày càng chuyển biến rõ rệt, kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2023, Cục đã giải quyết xong 16.164 việc/611.674.594.000 đồng, đạt 85,8% về việc, 49.68% về tiền (vượt 3% về việc, 2,68% về tiền so với chỉ tiêu được giao). Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã giảm dần, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hàng năm đạt từ 99 % -100% (vượt chỉ tiêu được giao). Một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài từ nhiều năm trước được tập trung giải quyết; không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người; giảm đáng kể vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, hạn chế vụ việc phát sinh mới.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay. Trong giai đoạn 2019 – 2022, Cục THADS Nghệ An đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 2 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 3 lần được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp; 2 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ.

Đọc thêm

Bộ Tư pháp tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024

Quang cảnh buổi tiếp công dân.
(PLVN) -Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế Tiếp công dân của Bộ Tư pháp, sáng 29/2, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

Quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)
(PLVN) -Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu. Theo Bộ này, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh, thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Toàn cảnh cuộc họp.
(PLVN) -Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tự hào “bác sĩ của pháp luật”

Hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.
(PLVN) - Cũng là bác sĩ, nhưng những bác sỹ pháp y ngày đêm thầm lặng, miệt mài đi tìm công lý để phục vụ cho công tác điều tra phá án dường như ít được nhắc tới. Đây là một “nghề đặc biệt” mà mỗi người khi lựa chọn đều cần cả sự kiên định lẫn niềm đam mê.

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Thừa phát lại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến.
(PLVN) - Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội đồng Thừa phát lại (TPL) và đấu giá viên quốc gia Pháp. Chủ trì tại điểm cầu Pháp có bà Agnès CARLIER, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TPL và đấu giá viên quốc gia Pháp.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024
(PLVN) -Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm công tác mới, ngay trong tháng 1, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho Chấp hành viên; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công vụ đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Sáng 23/2, tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với Bộ Tư pháp, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Dương: Tăng cường phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thi hành án

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 Cục THADS tỉnh Hải Dương (Ảnh: Cục THADS tỉnh Hải Dương)
(PLVN) -Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2024, với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các mặt kết quả công tác đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về việc, đã giải quyết 2.293 việc, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2023. Về tiền, đã giải quyết 381.028.710.000 đồng, tăng 104,40% so với cùng kỳ năm 2023.