Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 12/10, tại TP Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các Thành ủy: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban: Kinh tế, Dân vận; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; các văn phòng đảng ủy trực thuộc Trung ương và gần 600 đại biểu lãnh đạo các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác văn phòng kể từ sau hội nghị toàn quốc tổ chức năm 2017 tại Lào Cai và tháng 7/2019.

Hội nghị bàn và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIIIcủa Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu thuộc top đầu cả nước. Qua hội nghị này, TP Hải Phòng mong muốn tiếp tục được học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, TP trong cả nước, nhất là kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng nói chung và công tác văn phòng cấp ủy nói riêng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Công tác theo dõi, đôn đốc, nắm và phản ánh tình hình hoạt động và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng hợp, thông tin báo cáo còn chậm, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, đột xuất xảy ra; sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có sự thống nhất, hiệu quả chưa cao…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu mới, rất cao đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng Tỉnh uỷ, Thành uỷ là rất nặng nề.

Các đại biểu dự hội nghị. (ảnh CTTĐTTP)

Các đại biểu dự hội nghị. (ảnh CTTĐTTP)

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời và tăng cường thông tin có tính dự báo; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản của Ðảng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng bộ trực thuộc Trung ương và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp trên tất cả các lĩnh vực để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo kịp thời, đúng đắn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả cao. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác thư từ - tiếp dân, văn thư, lưu trữ; thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; thực hiện tốt công tác phục vụ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng...

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 117 cá nhân.

Đọc thêm

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư, Thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) -  Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, bạn bè quốc tế đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân
(PLVN) - Là người chiến sĩ cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí; sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) - Trong mọi hoàn cảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Hà Nam. (Ảnh trong bài: Minh Tú)
(PLVN) - Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 4: Hoàn thiện cơ chế để kiều bào đóng góp hơn nữa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Dương Tiêu).
(PLVN) - Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đã mở ra một giai đoạn mới trong việc phát huy, huy động nguồn lực to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đề ra.

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”, trong tiếc thương vô hạn, cộng đồng mạng truyền nhau lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (tháng 11/2021). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội thảo khoa học '70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam'

Hội nghị Geneva năm 1954. (Ảnh tư liệu Bộ Ngoại giao).
VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, sáng nay Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (21/7/1954 - 21/7/2024).

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều quan trọng nhất, mang tính quyết định nhất để thúc đẩy chuyển đổi số thời gian tới là vai trò tiên phong, gương mẫu của các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và yêu cầu mạnh dạn "tăng tốc", "bứt phá" trong chuyển đổi số với khí thế tiến công mạnh mẽ, phát huy tinh thần 5 "đẩy mạnh", 5 "bảo đảm" gắn với 5 "không".

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm Ngày truyền thống Kho K850

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Dangcongsan.vn
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (20/7/1974 - 20/7/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K850.

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp
Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số. Cùng dự họp có các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva: Mốc son của lịch sử dân tộc

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh Tư liệu TTXVN)
(PLVN) - Ngày 8/5/1954, một ngày sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva về Đông Dương chính thức khai mạc. Trải qua 75 ngày căng thẳng và phức tạp, Hiệp định Geneva đã được ký vào ngày 21/7/1954. Thắng lợi của Hiệp định này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng mới ban hành.
(PLVN) - Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì Hội nghị.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 3: Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bác Hồ đón kiều bào Thái Lan tại cảng Hải Phòng năm 1960. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn bó với quê hương, đất nước, đồng hành, sát cánh cùng đồng bào trong nước, nhất là khi đất nước gặp khó khăn, từ đó lan tỏa giá trị, hình ảnh đẹp về truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.