Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 12/10, tại TP Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các Thành ủy: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban: Kinh tế, Dân vận; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; các văn phòng đảng ủy trực thuộc Trung ương và gần 600 đại biểu lãnh đạo các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác văn phòng kể từ sau hội nghị toàn quốc tổ chức năm 2017 tại Lào Cai và tháng 7/2019.

Hội nghị bàn và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIIIcủa Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu thuộc top đầu cả nước. Qua hội nghị này, TP Hải Phòng mong muốn tiếp tục được học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, TP trong cả nước, nhất là kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng nói chung và công tác văn phòng cấp ủy nói riêng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Công tác theo dõi, đôn đốc, nắm và phản ánh tình hình hoạt động và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng hợp, thông tin báo cáo còn chậm, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, đột xuất xảy ra; sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có sự thống nhất, hiệu quả chưa cao…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu mới, rất cao đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng Tỉnh uỷ, Thành uỷ là rất nặng nề.

Các đại biểu dự hội nghị. (ảnh CTTĐTTP)

Các đại biểu dự hội nghị. (ảnh CTTĐTTP)

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời và tăng cường thông tin có tính dự báo; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản của Ðảng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng bộ trực thuộc Trung ương và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp trên tất cả các lĩnh vực để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo kịp thời, đúng đắn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả cao. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác thư từ - tiếp dân, văn thư, lưu trữ; thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; thực hiện tốt công tác phục vụ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng...

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 117 cá nhân.

Đọc thêm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 12 đến ngày 14 / 6 /202 4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42.
(PLVN) -  Từ ngày 12 đến ngày 14 / 6 /202 4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có những sai phạm của  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 2 - Thư ký thời đại trung thành trong dặm dài lịch sử

Bác Hồ và các nhà báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, lấy “ngòi bút là vũ khí sắc bén”, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của dân tộc.

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lam Hạnh)
(PLVN) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ), phát triển CCB gương mẫu gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Để đạt được kết quả đó, Trung ương Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu - Ảnh: TTXVN
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí

 Kinh tế báo chí là một động lực quan trọng để phát triển báo chí - truyền thông trong thời đại kinh tế số. (Các đại biểu tham dự Hội thảo - Ảnh: Lan Phương)
(PLVN) - Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu vấn đề trên khi tham dự Hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”, diễn ra ngày 14/6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 500 ngày thi đua để hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đến nay, cả nước đã có 2.001 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025; đồng thời chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí
(PLVN) - Sau gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng minh những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ khi mới ra đời, những trang báo chí cách mạng đã chứa đựng trong đó con đường, lý tưởng và tinh thần cách mạng sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
(PLVN) - Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vì đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về phòng, chống tội phạm trong thời gian qua.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện trực tiếp

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Liên quan đến việc xây dựng chính sách mua bán điện trực tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường , nhất là công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin cho.