Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/10, tại TP Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các Thành ủy: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban: Kinh tế, Dân vận; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; các văn phòng đảng ủy trực thuộc Trung ương và gần 600 đại biểu lãnh đạo các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác văn phòng kể từ sau hội nghị toàn quốc tổ chức năm 2017 tại Lào Cai và tháng 7/2019.

Hội nghị bàn và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIIIcủa Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh, TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ ảnh 1

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu thuộc top đầu cả nước. Qua hội nghị này, TP Hải Phòng mong muốn tiếp tục được học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, TP trong cả nước, nhất là kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng nói chung và công tác văn phòng cấp ủy nói riêng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Công tác theo dõi, đôn đốc, nắm và phản ánh tình hình hoạt động và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng hợp, thông tin báo cáo còn chậm, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, đột xuất xảy ra; sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có sự thống nhất, hiệu quả chưa cao…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu mới, rất cao đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng Tỉnh uỷ, Thành uỷ là rất nặng nề.

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ ảnh 2

Các đại biểu dự hội nghị. (ảnh CTTĐTTP)

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời và tăng cường thông tin có tính dự báo; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản của Ðảng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng bộ trực thuộc Trung ương và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp trên tất cả các lĩnh vực để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo kịp thời, đúng đắn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả cao. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác thư từ - tiếp dân, văn thư, lưu trữ; thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; thực hiện tốt công tác phục vụ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng...

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 117 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

longformDanh sách Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Danh sách Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)
(PLVN) -   Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư; suy tôn Đức Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị.
(PLVN) - Trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu mới, từ góc độ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao thấy rằng cần thiết có Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở kế thừa, phát huy những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết 23-NQ/TW, đồng thời cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo của Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác đại đoàn kết dân tộc và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2023

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Trên cơ sở dự kiến tăng trưởng 8,8% của năm 2022 - con số đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội đang xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 với mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%.

Coi trọng, đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch đô thị

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(PLVN) - Phát triển đô thị là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả nên Thủ tướng yêu cầu phải xác định phát triển đô thị gồm 3 trụ cột chính là quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

Củng cố, phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
(PLVN) -  Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chiều qua (29/11). Tại buổi tiếp, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phấn đấu, thực hiện thật tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia (*)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(PLVN) - Báo Pháp luật Việt Nam xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng đồng bằng sông Hồng, diễn ra ngày 29/11.

Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phiên bế mạc Đại hội Phật giáo IX. Nguồn ảnh: https://daihoi9.ghpgvn.org.vn
(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành phiên bế mạc vào ngày 29/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội. Đại hội đã thống nhất suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ khóa VIII, lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand.
(PLVN) - Sáng 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe từ ngày 30/11 - 6/12/2022.