Đổi mới thi cử, chương trình giáo dục: Làm gì để mang lại hiệu quả?

Việc lựa chọn SGK cần phù hợp với thực tế. (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Theo lộ trình cải cách, năm học 2020 - 2021 sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPTM) ở lớp 1; năm 2021-2022 là áp dụng ở lớp 2 và lớp 6; năm 2022-2023 là áp dụng ở lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Việc hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông sẽ kết thúc vào năm học 2024-2015 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Theo đó, một loạt vấn đề cần phải làm của ngành Giáo dục sẽ thực hiện trong năm nay…

Lùi thời điểm áp dụng sách giáo khoa mới: Đồng tình với sự cẩn trọng của Chính phủ

Lùi thời điểm áp dụng sách giáo khoa mới: Đồng tình với sự cẩn trọng của Chính phủ
(PLO) - Việc đổi mới sách giáo khoa (SGK) và chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) là một chủ trương quan trọng đã được Quốc hội (QH) quyết định nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT, góp phần giáo dục phát triển toàn diện định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.