Điều cần biết và việc nên làm khi bị tin nhắn, cuộc gọi rác làm phiền

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác mà Bộ Truyền thông và Thông tin vừa ban hành đã đưa ra các tiêu chí giúp người sử dụng nhận diện và bày cách phản ánh đến Hệ thống tiếp nhận để xử lý tin nhắn, cuộc gọi rác làm phiền.

Cách nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác

Một trong những điểm đáng chú ý là Thông tư 22/2021/TT-BTTTTđã chính thức quy định bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

Theo đó, tin nhắn được xác định là tin nhắn rác dựa vào các tiêu chí sau: tần suất gửi tin là số tin nhắn được thực hiện đi từ nguồn gửi tin nhắn trong một khoảng thời gian; đặc điểm hành vi sử dụng: nguồn gửi chủ yếu sử dụng để nhắn tin đi, tỷ lệ thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi thấp; tỷ lệ gửi tin nhắn tới các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ gửi tin nhắn đến các số thuê bao không có mối quan hệ (chưa từng nhắn tin trước đây) trên tổng số tin nhắn gửi đi; mẫu tin nhắn rác là các mẫu ký tự dùng chung để nhận diện tin nhắn rác bao gồm các mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ.

Còn cuộc gọi được xác định là cuộc gọi rác dựa vào các tiêu chí như: tần suất thực hiện cuộc gọi là số cuộc gọi được thực hiện từ nguồn thực hiện cuộc gọi trong một khoảng thời gian; đặc điểm hành vi sử dụng: nguồn gửi chủ yếu sử dụng để gọi đi không nhận và gửi tin nhắn; tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có khoảng thời gian thực hiện ngắn (từ khi kết nối đến khi kết thúc cuộc gọi) trên tổng số cuộc gọi; tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn (khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi đi liên tiếp nhau) trên tổng số cuộc gọi; tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ cuộc gọi đến các số điện thoại không có mối quan hệ (chưa từng gọi trước đây) trên tổng số cuộc gọi đi.

Trong khi đó, thư điện tử được xác định là thư điện tử rác dựa vào các tiêu chí như: tần suất gửi thư điện tử: là số thư điện tử được gửi từ một địa chỉ thư điện tử trong một khoảng thời gian. Đặc điểm hành vi sử dụng: nguồn gửi chỉ sử dụng với mục đích gửi thư điện tử không sử dụng để nhận, trao đổi thông tin; tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử khác không có mối quan hệ: là tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử không có mối quan hệ (chưa từng trao đổi thư điện tử) trên tổng số thư điện tử gửi đi; công nghệ sử dụng để gửi, nhận thư.

Cách thức phản ánh bị tin nhắn rác, quảng cáo làm phiền

Đáng chú ý, Thông tư 22/2021/TT-BTTTT cũngđồng thời hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể, về hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác theo cách như sau: phản ánh qua tin nhắn tới tổng dài 5656: người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: S (Nguồn phát tán||Nội dung tin nhắn rác] hoặc $ (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhãn rác) gửi 5656; hoặc phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaoracais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Còn hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác theo cách như sau: phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: người sử dụng soạn tin nhắn ản ánh theo cú pháp: V[Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V guồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656; phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua ng đài hoặc ứng dụng.

Về hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác theo cách: Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện chongthurac@vncert.vn; phản ảnh theo hướng dẫn tại website thongbaorac ais gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Hướng dẫn người dùng đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo như sau: đăng ký hoặc hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656); đăng ký hoặc hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.

Về nội dung đăng ký hoặc hủy đăng ký thực hiện như sau:

Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo sử dụng Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656; cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656. Còn đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo sử dụng cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656; cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656. Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo sử dụng cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656; cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656. Mọi đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

Đọc thêm

Doanh nghiệp có được dùng con dấu màu xanh không?

Doanh nghiệp có được dùng con dấu màu xanh không?
(PLVN) - Ông Phan Đức (TP Hà Nội) hỏi: Gần đây tôi thấy có một số doanh nghiệp sử dụng con dấu màu xanh, trong khi đó thường tôi chỉ thấy con dấu màu đỏ. Xin hỏi, việc doanh nghiệp dùng con dấu màu xanh như vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

Tiếp nhận tiền từ thiện thế nào cho hiệu quả và đúng luật?

Hiện trường sự việc
(PLVN) - "Việc kêu gọi, tiếp nhận, phân phối hàng, quà từ thiện cần phải tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể là phải tuân thủ quy định của bộ luật dân sự và Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của chính phủ để đảm bảo hoạt động từ thiện được diễn ra một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, giảm bớt những nghi ngờ, tiêu cực, những vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động từ thiện". Ts. Ls. Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho hay. 

Quy định hạn mức chuyển đất nông nghiệp thành đất ở như thế nào?

Quy định hạn mức chuyển đất nông nghiệp thành đất ở như thế nào?
(PLVN) - Ông Nguyễn Cảnh Bình (Phú Thọ) hỏi : Gia đình ông có diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại xã nơi ông Bình sinh sống là 130 m2, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở là 410 m2. Xin cho biết, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân thì lấy diện tích đất trong hạn mức giao đất ở để trừ đi, hay lấy hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở để xác định diện tích trong và ngoài hạn mức khi chuyển mục đích sử dụng đất (đây là đất của hộ gia đình cá nhân không phải là đất của nhà nước giao theo quy định của pháp luật; đây là đất thừa kế và đất nhận chuyển nhượng)?

Di sản được chia như thế nào khi người thừa kế và người nhận thừa kế chết cùng thời điểm?

Di sản được chia như thế nào khi người thừa kế và người nhận thừa kế chết cùng thời điểm?
(PLVN) - Bạn Minh Ngọc (Bình Định) hỏi: Bố mẹ chồng tôi có người con duy nhất là chồng tôi. Tôi và chồng có 1 người con chung đã 24 tuổi. Chồng tôi và bố chồng đột ngột đã qua đời cùng thời điểm, không có di chúc để lại. Xin hỏi tài sản thừa kế của chồng tôi và bố chồng tôi sẽ được chia như thế nào?

Đào được cổ vật tại nhà có được mang đi bán?

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) - Hiện nay nhiều người dân khi thực hiện các hoạt động trên đất đã phát hiện những hiện vật có lịch sử với giá trị kinh tế không nhỏ. Xin hỏi, qui định cụ thể của pháp luật về vấn đề này như thế nào?

Vụ cháy chung cư mini: Ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ cháy chung cư mini: Ai phải chịu trách nhiệm?
(PLVN) -Sai phạm chồng sai phạm vậy mà tòa chung cư mini trên vẫn được đưa vào sử dụng, dẫn đến hậu quả đau lòng sau vụ cháy. Vậy ngoài chủ đầu tư, ai phải chịu trách nhiệm trong vụ việc trên?

Người đưa thông tin sai sự thật để huy động vốn của các nhà đầu tư phạm tội gì?

Người đưa thông tin sai sự thật để huy động vốn của các nhà đầu tư phạm tội gì?
(PLVN) - Bạn Thu Trang (Hà Nội) hỏi: Thời gian gần đây, một công ty BĐS có mời các nhà đầu tư góp vốn kinh doanh trả lãi suất cao. Tuy nhiên, những thông tin mà công ty BĐS đưa ra để lôi kéo nhà đầu tư lại là những thông tin sai sự thật. Vậy, người đưa ra thông tin sai sự thật để huy động vốn của các nhà đầu tư phạm tội gì?

Người lái xe máy một tay có bị phạt không?

Người lái xe máy một tay có bị phạt không?
(PLVN) - Ông Đức Sáng (Gia Lâm – Hà Nội) hỏi: Tôi làm nghề giao hàng, vì yêu cầu của công việc nên thường xuyên phải nghe điện thoại khi điều khiển xe máy. Vậy khi gặp lực lượng chức năng, tôi có bị xử phạt vì điều khiển phương tiện bằng 1 tay không?

Đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có được chia thừa kế?

Đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có được chia thừa kế?
(PLVN) - Ông Vũ Nghĩa (Hưng Yên) hỏi: Năm 1997, mẹ tôi mất, tài sản trong hôn nhân của bố mẹ là 2 mảnh đất chưa làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Sau đó bố tôi lấy vợ nữa, có đăng ký kết hôn, Nhà nước cấp GCNQSDĐ cho 2 thừa đất này. Xin hỏi, trường hợp này tài sản sẽ được thừa kế như thế nào? Nguồn gốc đất hình thành trước hôn nhân của bố tôi và mẹ kế thì tôi có quyền khiếu nại yêu cầu điều chỉnh cấp lại GCNQSDĐ không?

Dừng xe máy trên đường để mặc áo mưa có vi phạm pháp luật không?

Dừng xe máy trên đường để mặc áo mưa có vi phạm pháp luật không?
(PLVN) - Bạn Hoa Mai (Hà Nội) hỏi: Thời gian này thủ đô Hà Nội thường bất chợt mưa. Những khi đó, tôi thấy nhiều người dừng xe máy dưới lòng đường để mặc áo mưa khiến những người đi sau cũng phải đi chậm lại. Tôi xin hỏi việc dừng xe dưới lòng đường để mặc áo mưa có vì phạm pháp luật không?

Mua xe không có giấy đăng ký có vi phạm pháp luật không?

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bạn Đức Huy (Hải Phòng) hỏi: Vừa rồi tôi có mua lại chiếc xe máy SH từ cửa hàng cầm đồ. Cửa hàng này có viết giấy bán cho tôi, nhưng chiếc xe này không có đăng ký xe. Vậy xin hỏi, nếu trường hợp chiếc xe này là xe trộm cắp, tôi có thể bị xử phạt không?