Từ khóa: #điện lực Lai Châu

PC Lai Châu thay đổi ngày ghi chỉ số sử dụng điện vào cuối tháng từ tháng 10/2023

Công ty Điện lực Lai Châu lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng
(PLVN) - Việc thay đổi lịch lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện về những ngày cuối tháng sẽ giúp khách hàng thuận tiện theo dõi điện năng tiêu thụ, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ và thanh toán tiền điện hàng tháng; Quyền lợi của khách hàng được đảm bảo khi dịch chuyển lịch GCS công tơ điện về cuối tháng.

Tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư phát triển các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu báo cáo tại cuộc họp.
(PLVN) - Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố cần hỗ trợ tích cực với ngành điện, đồng thời tập trung các giải pháp, cùng nhau tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện để triển khai hiệu quả các dự án phát triển lưới điện trên địa bàn trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.