Điểm sáng xây dựng Đảng ở một xã vùng cao Lai Châu

Ông Lý Phù Cà, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Ông Lý Phù Cà, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng. Ảnh: Nguyễn Hồng.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Đảng bộ xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở; qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tà Tổng là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Tè. Toàn xã có tổng diện tích hơn 51.201 ha, với gần 7.200 nhân khẩu, sống tập trung tại 11 bản và bốn điểm dân cư. 95% người dân Tà Tổng là người dân tộc Mông, 4,5% là người Hà Nhì.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của nhân dân tại địa phương đã được cải thiện nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn chiếm khoảng 56% (theo tiêu chí mới).

Hiện nay, xã Tà tổng còn hai bản là A Mé, Tia Ma Mủ chưa có điện lưới quốc gia và sóng điện thoại, năm bản chưa có nhà văn hóa cộng đồng. Địa bàn xã rộng, bị chia cắt, một số bản, khu dân cư nằm cách trung tâm xã Tà Tổng tới trên 65km. Tình trạng tuyên truyền đạo trái pháp luật cũng còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

Ông Lý Phù Cà, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng cho biết, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ xã Tà Tổng đã tập trung lãnh đạo trên các lĩnh vực.

Trong đó, về giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, trình độ dân trí của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; vận dụng vào công tác lãnh, chỉ đạo theo tình hình thực tế trên địa bàn.

Thường xuyên giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về những nguy cơ của việc bị lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật…

Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Đảng bộ xã Tà Tổng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo vị trí, lĩnh vực công tác được phân công; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng, họp cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong công tác xây dựng tập thể Đảng bộ xã.

Chỉ đạo thực hiện kỷ cương, kỷ luật nghiêm túc, chấp hành tự giác về đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân; có quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc; quan tâm đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhận xét, đánh giá đúng cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao…

Qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng đã làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại xã Tà Tổng nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của cấp ủy, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên hơn.

Công tác lãnh đạo đảm bảo tính chủ động, năng động, công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức hiệu quả cao hơn; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn từ xã đến các bản.

Hiện nay, Đảng bộ xã Tà Tổng có 16 chi bộ trực thuộc, với 125 đảng viên, đa số là người dân tộc bản địa, còn lại khoảng 30% là giáo viên, viên chức được chuyển đến sinh hoạt theo công tác được phân công.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Tà Tổng đã kết nạp được 48 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Tà Tổng đã phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã phụ trách các chi bộ bản, trực tiếp hướng dẫn các chi bộ về công tác sinh hoạt chi bộ, tăng cường phân công cán bộ, công chức xã xuống dự sinh hoạt chi bộ cùng với các chi bộ bản.

Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại các bản, nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, những bản trọng yếu được nâng lên đáng kể.

Nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nên trong những năm qua, Đảng bộ xã Tà Tổng cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Về kinh tế - xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 02NQ/HU, ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè về phát triển sản xuất một số sản phẩm nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2020 - 2025; các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là phát triển chăn nuôi đàn gia súc, sắp xếp dân cư.

Đi cùng với đó là triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu, như Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sinh kế trước mắt, lâu dài cho người dân. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, đời sống mọi mặt của bà con nhân dân xã Tà Tổng được cải thiện, nâng lên theo từng năm.

Để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, hàng năm Ban chấp hành Đảng bộ xã Tà Tổng đã ra nghị quyết lãnh đạo lực lượng Công an, Quân sự xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm; làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; không để xảy ra các vụ, việc đột xuất, bất ngờ và hình thành “điểm nóng” trên địa bàn xã.

Điểm sáng xây dựng Đảng ở một xã vùng cao Lai Châu ảnh 1

Niềm vui đầu năm học mới của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng. Ảnh: Ngọc Anh

Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện, tố giác, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những âm mưu kích động, lôi kéo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xử lý đúng, hiệu quả các vấn đề phát sinh mới trong nhân dân

Khái quát một số bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng Lý Phù Cà cho rằng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai với sự quyết tâm chính trị cao, đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện; kiên trì, thường xuyên, không mệt mỏi cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị.

Song song với đó là thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên không để có tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm phát triển đảng viên.

“Mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, sự phát triển của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, ông Lý Phù Cà nhấn mạnh.

Bí thư xã Tà Tổng cũng đúc rút ra bài học rằng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị, giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn; thực hiện tốt sự kết hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển đi lên.

Thường xuyên nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì, xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề phát sinh mới trong nhân dân; mối quan hệ với các xã giáp ranh trong giải quyết công việc liên quan.

Theo ông Lý Phù Cà, thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; triển khai các chương trình, dự án, đề án cho nhân dân để nhân dân tin tưởng, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Công tác giáo dục, quản lý nhân dân được đẩy mạnh để người dân nhận thức được bộ mặt thật của những đối tượng xấu, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của chúng.

Ông Mùa Gạ Chu, một tín đồ đạo Tin lành tại Giàng Ly Cha cho biết: “Chúng tôi được hỗ trợ làm nhà, được hướng dẫn làm ăn nên cuộc sống đã ấm no. Đảng, Nhà nước, chính quyền và cán bộ quan tâm người dân như vậy, còn gì tốt hơn nữa mà đi theo kẻ xấu”.

Tin cùng chuyên mục

Đại tướng Lương Cường chào đón Trung tướng Víctor Rojo Ramos.

'Đảng, Nhà nước, Nhân dân và quân đội Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba tối đa'

(PLVN) - Hội đàm với Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, khẳng định, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và QĐND Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba tối đa trong khả năng của mình, như cách Cuba từng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam...

Đọc thêm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cán bộ lý luận

Hội thảo khoa học cấp quốc gia- “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” diễn ra hồi tháng 1/2021.
(PLVN) -  Do trình độ dân trí của nhân dân ngày càng cao, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi người cán bộ lý luận phải có kiến thức sâu, rộng mới đủ sức phê phán những quan điểm sai trái có sức thuyết phục, mang tính khoa học; mới đủ sức tranh luận, thuyết phục người khác.

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand tại lễ đón.
(PLVN) - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Chiều tối 3/12 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã đến sân bay Auckland của New Zealand.

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về loạt vấn đề quan trọng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương
(PLVN) - Chiều 3/12, Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng và những kiến nghị đề xuất của Bình Dương.

Kỷ luật Khiển trách Chủ tịch tỉnh Nam Định

Kỷ luật Khiển trách Chủ tịch tỉnh Nam Định
(PLVN) - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân, trong đó có ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh này...

Ông Cao Tường Huy được giao Quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Cao Tường Huy (bên phải).
(PLVN) - Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký mới trao Quyết định của Thủ tướng về việc giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này.