Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đạt hiệu quả tích cực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển vừa tổ chức Hội thảo  về kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019 – 2023. Mặc dù trong giai đoạn khó khăn, nhất là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị , Đề án đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đạt hiệu quả tích cực ảnh 1

Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng làm việc với huyện Núi Thành

Các ý kiến tại Hội thảo khẳng định, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa; tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quán triệt triển khai, thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc Phòng về Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023 (gọi là Đề án); Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, những năm qua Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, ý nghĩa to lớn của việc thực hiện đề án, xác định đây là một nội dung quan trọng, trong nội dung tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị.

Vì vậy, trong 03 năm (2019 - 2021) cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đưa nội dung thực hiện Đề án vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện hàng năm của đơn vị. Xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bám sát hướng dẫn, kế hoạch của trên, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án.

Sau khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam được ban hành và có hiệu lực, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động xây dựng, biên soạn đề cương, giáo án, tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với từng đối tượng. Triển khai kế hoạch cấp phát tài liệu của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng xây dựng kế hoạch cấp phát tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 06 tỉnh miền Trung.

Sau khi Luật Cảnh sát biển được Quốc hội thông qua, Bộ Tư lệnh Vùng triển khai kế hoạch học tập, giáo dục phổ biến sâu rộng trong toàn đơn vị, hàng năm thường xuyên đưa nội dung học tập, giáo dục tuyên truyền Luật Cảnh sát biển vào kế hoạch.

Giáo dục chính trị, kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Đến nay đã tổ chức lên lớp giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ được 06 đợt trong chương trình giáo dục chính trị, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, ngày pháp luật tháng, với hơn 3500 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển trong toàn đơn vị với 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia, tuyển chọn 34 tác phẩm tham gia dự thi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 01 đồng chí đạt Giải Ba, 01 đồng chí đạt giải Khuyến khích. Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Cảnh sát biển, toàn BTL Vùng có 2950 lượt người với 3742 lượt tham gia cuộc thi Tuần, Tháng, 01 đồng chí đạt giải Ba cuộc thi Tuần; 01 đồng chí đạt giải Khuyến khích Cuộc thi tháng.

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đạt hiệu quả tích cực ảnh 2

Hội thi tàu tốt 2021

Triển khai hiện Đề án, gắn với thực hiện nội dung Chương trình ký kết phối hợp thực hiện giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ thành ủy, tỉnh ủy trên địa bàn, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, mà thường xuyên là Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo” tổ chức 41 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến cho 20.503 lượt người, nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; những điều ngư dân Việt Nam cần biết khi đánh bắt thủy sản trong vùng biển Việt Nam, vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc và sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc kết thúc hiệu lực vào ngày 01/7/2020;…

Quá trình tuyên truyền Luật Cảnh sát biển trong Nhân dân, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp hớp từng đối tượng như: tổ chức Hội nghị tuyên truyền tập trung, phát tờ rơi, chiếu phim tư liệu, tài liệu, tổ chức Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương”; sân khấu hóa; phát huy tốt việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ của đơn vị, của các xã, phường, thị trấn; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ và Nhân dân, ngư dân tại các âu tàu, cảng cá.

Trước tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển trong các nhà trường như: tổ chức 05 Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển và biển đảo Việt Nam”; “Em yêu biển đảo quê hương”… Phối hợp với Ban Dân vận 6 tỉnh miền Trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Cảnh sát biển, kết quả sau ba đợt thi Tuần và thi Tháng trên địa bàn 6 tỉnh Miền Trung có 05 tập thể đạt giải Ba; 01 cá nhân đạt giải Ba.

Bên cạnh đó, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trên địa bàn, thực hiện tốt việc kết hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển với tuyên truyền pháp luật cho ngư dân làm ăn trên biển.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền cụ thể thông qua các tin, phóng sự, Chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo” trên sóng hàng tháng của 06 Đài Phát thanh - truyền hình của 06 tỉnh ven biển miền Trung, nhất là công tác thực thi pháp luật trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trọng tâm là Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”. Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị Cảnh sát biển, năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với 12 cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, đã tuyên truyền được 1.674 tin, bài viết, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền, trong đó có 318 tin, phóng sự, chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình 06 tỉnh; 1.356 tin, bài, ảnh đăng trên các báo đài Trung ương, địa phương, Trang thông tin điện tử Cảnh sát biển.

Đề án đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành như: thành ủy, tỉnh ủy, ủy ban MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng, bám sát Đề án và sự chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền các cấp, tích cực hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thường xuyên vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo và nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng, đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam và hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn đóng quân; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ở các địa phương ven biển về nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Thông tư số 15/2019/TT- BQP ngày 11/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 61/2019/NĐ- CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản khác có liên quan.

Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy các cơ quan, đơn vị; vai trò chức năng của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. Phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật ở các cấp và trên địa phương. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến; phát huy tác dụng của hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Tổ chức các động động tuyên truyền trọng điểm như: phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Danh tạo
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bộ đội Biên phòng Đắk Nông phát động tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

BĐBP tỉnh Đắk Nông trồng khoảng 5000 cây xanh các loại trong khuôn viên doanh trại và trên địa bàn biên giới của tỉnh
(PLVN) - Sáng 19/05, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng nhằm chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022).

Dự án Khu đô thị Cầu Trúc: Nỗ lực hoàn thành vượt tiến độ

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao
(PLVN) -  Dự án Khu đô thị Cầu Trúc chính thức được được triển khai thi công từ quý III/2021 và được đánh giá là khu đô thị có quy hoạch đồng bộ và hiện đại gồm: Khu nhà ở thấp tầng (liền kề, shophouse), khu nhà ở xã hội, khu công viên, hồ điều hòa, khu sinh hoạt cộng đồng và khu trung tâm thương mại hiện đại.

Tuổi trẻ Trà Vinh tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Tuổi trẻ Trà Vinh tổ chức Lễ báo công dâng Bác
(PLVN) - Tại Đền thờ Bác Hồ, Tỉnh đoàn Trà Vinh vừa tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022), để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công an tỉnh Vĩnh Long: Bắt tạm giam hai đối tượng ‘nghiện’ trộm xe để mua ma tuý

Công an tỉnh Vĩnh Long: Bắt tạm giam hai đối tượng ‘nghiện’ trộm xe để mua ma tuý
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 03 tháng đối với nghi can Nguyễn Văn Văn (SN 1983) và Lê Văn Vịnh (SN 1990), cùng ngụ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bắt giữ đối tượng cướp giật xe môtô ở tiệm cầm đồ

Bắt giữ đối tượng cướp giật xe môtô ở tiệm cầm đồ
(PLVN) - Chiều ngày 19/05/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Vương, sinh năm 1997, cư trú ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về hành vi “ Cướp giật tài sản”.

Phú Yên lên phương án quản lý, sử dụng bãi biển Tuy Hòa

Đơn vị tư vấn trình bày tại cuộc họp
(PLVN) -  Chiều 17/5, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp về phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Theo đó, bãi biển Tuy Hòa sẽ được đầu tư các bãi tắm công cộng và khu vui chơi cho các du khách

Chốt thời hạn khắc phục những vướng mắc liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang tồn tại rất nhiều vướng mắc.
(PLVN) - Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án này khi đi qua địa bàn tỉnh.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại Bạc Liêu

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại Bạc Liêu
(PLVN) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các sở, ban ngành tỉnh Bạc Liêu đã Tổ chức lễ viếng Đền Thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi).

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.
(PLVN) -Cách đây 59 năm (18/5/1963), tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt giới trí thức, đến năm 2013 Việt Nam đã chọn ngày này để kỷ niệm, tôn vinh những người làm khoa học.