Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện tại các khu kinh tế quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thành công của Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” (Dự án 174), mới đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng” đến hết năm 2030.
Đội viên trí thức trẻ tình nguyện xóa mù chữ cho bà con đồng bào trong vùng dự án. Đội viên trí thức trẻ tình nguyện xóa mù chữ cho bà con đồng bào trong vùng dự án.

Dấu ấn Dự án 174

Dự án 174 là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai trò xung kích của trí thức trẻ tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu kinh tế quốc phòng (KTQP).

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư quy định về tổ chức, quản lý điều hành thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo các quân khu, binh đoàn và Đoàn KTQP chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò xung kích, tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ KTQP.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã tuyển dụng 5 đợt, thu hút 2.648 lượt đội viên, mỗi đợt có thời hạn 2 năm. Số trí thức trẻ được tuyển dụng đều có trình độ, năng lực, cơ cấu ngành, nghề phù hợp, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các hoạt động của Dự án đã đi vào nền nếp, huy động, phát huy và tăng cường nguồn trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, đem lại lợi ích thiết thực cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Kết quả hoạt động của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên địa bàn các khu KTQP ghi nhận, đánh giá cao.

Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện trong Dự án 174 là trong 10 năm qua đã tích cực tham gia củng cố 74 chi bộ, 821 tổ chức, đoàn thể ở địa phương; phủ xanh hơn 26.000 ha đất trống, đồi trọc; hướng dẫn nhân dân kỹ thuật canh tác với diện tích 4.200 ha lúa; hơn 5.000 ha ngô lai; cải tạo, xây dựng 54 ha ao nuôi cá, xây dựng 37.000 ha ao cá thanh niên; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc cho 257.000 hộ dân và cải tạo hàng nghìn héc ta đất hoang hóa đưa vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Các trí thức trẻ tình nguyện đã tích cực tham gia giúp chính quyền và nhân dân địa phương nhiều công trình, phần việc trong quá trình xây dựng nông thôn mới: xây dựng, sửa chữa 438 km đường giao thông; cải tạo, kiên cố hóa 355km kênh mương... góp phần hình thành nhiều mô hình thôn, bản kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững ở các địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng trí thức trẻ đã có những bước trưởng thành cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, tác phong công tác cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nỗ lực triển khai dự án trong 10 năm tới

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Dự án 174 cũng như thành tích mà các trí thức trẻ tình nguyện đạt được thời gian qua, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, Dự án 174 đã góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tri thức trẻ tham gia sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu KTQP.

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện tại các khu kinh tế quốc phòng ảnh 1Các đội viên tặng quà cho người dân.

Bộ Quốc phòng xác định đây là một trong những nội dung quan trọng liên quan đến nguồn lực, đến con người, do đó đã có nhiều thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị. Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quan tâm tới việc tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP; thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho trí thức trẻ tình nguyện; quan tâm, có chế độ đãi ngộ và chính sách phù hợp, thu hút trí thức trẻ tham gia Dự án; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án...

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP” với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại các khu KTQP; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu KTQP.

Nhiệm vụ của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện là tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục; tổ chức mở lớp tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa mù chữ phổ cập giáo dục; tham gia thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới và đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương; tập hợp và giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn…

Triển khai dự án từ nay đến 2030, các Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan và các đoàn KTQP tăng cường kiểm tra, nắm bắt khó khăn, vướng mắc nảy sinh để kịp thời tham mưu, giải quyết. Các đoàn KTQP lên kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về kinh tế - xã hội cho trí thức trẻ tình nguyện, nhất là kiến thức về dân tộc, tôn giáo, xây dựng chính trị ở cơ sở. Các địa phương trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho trí thức trẻ tình nguyện được tham gia vào làm việc tại địa phương, sau khi hoàn thành dự án được bố trí việc làm ổn định.

Ngày 15/9/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP” đến hết năm 2030.

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP” theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2030 sẽ tuyển dụng 2.500 người; thực hiện trong 5 đợt (thời gian thực hiện mỗi đợt là 24 tháng).

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 đến hết năm 2030. Chế độ, chính sách đối với lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

Trong thời gian công tác tại các khu KTQP được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án“Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP giai đoạn 2010 - 2020”.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng) được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chiến sĩ Vùng 4 Hải quân xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.
(PLVN) - 46 năm xây dựng và phát triển (26/10/1975 - 26/10/2021), Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo được phân công, quản lý, xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công ty Hoa tiêu Tân Cảng đổi mới, nâng tầm thương hiệu quốc gia

Công ty Hoa tiêu Tân Cảng đổi mới, nâng tầm thương hiệu quốc gia
(PLVN) - Thực hiện đường lối đối ngoại quân sự của Đảng và nhà nước và từ yêu cầu sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty cần có một đơn vị hoa tiêu riêng để chủ động trong điều hành SXKD khép kín dịch vụ khai thác cảng, tăng uy tín thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn, ngày 27/10/2008, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ra quyết định thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Hoa tiêu Tân Cảng thuộc TCT Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Lợi dụng hoạt động thiện nguyện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, ly tán vì trót tin vào “bạn từ thiện”
(PLVN) - Thông qua hoạt động thiện nguyện tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, các đối tượng đã gây dựng lòng tin của người dân tại địa phương này để vay mượn tiền bạc. Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn, chia ly sau khi bị “bạn thiện nguyện” bỏ rơi cùng với số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng.

Hà Nội gỡ khó cho các dự án đang cần đẩy nhanh tiến độ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi giám sát.
(PLVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn đang tồn tại, nhất là đối với các dự án mà thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Dỡ bỏ vùng cách ly y tế 2 khu vực ở Đà Lạt

Từ 0h ngày 27/10 kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với 2 tổ dân phố ở Đà Lạt.
(PLVN) - Cuối ngày 26/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch đối với tổ dân phố Vạn Thành và Vạn Thành 1, Phường 5, thành phố Đà Lạt từ 0h ngày 27/10.