Đảng uỷ Quân khu 4 tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 24/12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ 5, khóa XI (phiên toàn thể) ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2022. 
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 4 hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ Quân khu 4 tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Quân sự 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu dự Hội nghị.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 4 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tuy còn nhiều khó khăn tác động, chi phối song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như: xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc; triển khai cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh năm đầu nhiệm kỳ; tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống thiên tai...

Ngoài ra, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, thích ứng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cơ động của các lực lượng được giữ vững và nâng lên. Chú trọng triển khai các biện pháp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2020.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021. Ký kết và ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu với Tỉnh ủy 6 tỉnh, tạo sự gắn bó, đồng thuận, thống nhất cao.

Đảng uỷ Quân khu 4 tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 ảnh 2

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu 4 thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, trọng tâm là tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Trong đó, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện, SSCĐ; nắm, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo diễn tập các cấp sát thực tế, bảo đảm an toàn. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo tỉnh Quảng Trị và chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch COVID-19...

Đảng uỷ Quân khu 4 tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 ảnh 3

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Bộ Quốc phòng về “năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng” và xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Bên cạnh đó, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học quân sự, tư pháp, pháp chế, đối ngoại quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ "C".

Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ. Tập trung đột phá nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân sự địa phương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu theo đúng quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Quân khu với UBKT Tỉnh ủy 6 tỉnh đã ký kết.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, năm 2022, Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Mở đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTW “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Trong mọi tình huống khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; thực sự là lực lượng chính trị tin cậy.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2022, thay mặt QUTW, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gửi tới các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Đảng bộ, Nhân dân địa bàn 6 tỉnh Quân khu 4 sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi trong năm công tác mới.

Quỳnh Nga
Cùng chuyên mục
Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tặng quà cho người khó khăn ở xã An Lĩnh

Báo PLVN cùng các nhà hảo tâm “mang Tết ấm” cho người dân xã An Lĩnh, An Cư

(PLVN) -  Trước thềm đón Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 28/1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Khánh Hòa đã kịp thời vận động và trao tặng 100 xuất quà trị giá mỗi xuất 500 nghìn đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã An Lĩnh và An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên. Món quà mang ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp gia đình có thêm niềm vui mừng xuân đón Tết tròn đầy no ấm.

Đọc thêm

Tây Ninh: Trao tặng nhà tình thương trước thềm Tết

Tây Ninh: Trao tặng nhà tình thương trước thềm Tết
(PLVN) - Trước thềm đón Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 27/1 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Tiền Giang đã kịp thời vận động và trao tặng căn nhà trị giá 60 triệu cho hộ gia đình khó khăn tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Món quà mang ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp gia đình có thêm niềm vui mừng xuân đón Tết tròn đầy no ấm.

Vĩnh Phúc có thêm khu công nghiệp 110ha

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 124/QĐ-TT chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án có quy mô 111,33 ha được triển khai tại phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, TP Phúc Yên.

Kỳ thú linh vật hổ tại đường hoa Tết Đà Nẵng

 Kỳ thú linh vật hổ tại đường hoa Tết Đà Nẵng
(PLVN) - Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, linh vật hổ với nhiều chất liệu, kiểu dáng khác nhau đã xuất hiện tại đường hoa Tết Đà Nẵng. Từ đàn hổ ngũ hành oai linh cho đến gia đình nhà hổ thân thiện, dễ thương và những chú hổ thần tài rạng rỡ ước mơ no ấm, đủ đầy… sau một năm khốn khó vì dịch COVID-19.

Xuân tràn ngập phố phường Cần Thơ

Xuân tràn ngập phố phường Cần Thơ
(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mặc dù TP Cần Thơ đã trải qua một năm căng mình chống dịch, thế nhưng không khí xuân vẫn tràn ngập trên mỗi nẻo đường. Các hoạt động mua bán được diễn ra sôi nổi vào những ngày cận Tết, người bán thì mang tinh thần lạc quan còn người mua thì vui vẻ mua sắm để chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến.

Làng bánh đa hơn 300 tuổi chạy đua với Tết

Bánh đa làng Vĩnh Đức không chỉ được bán trong nước mà còn vươn mình ra nước ngoài
(PLVN) - Những chiếc bánh đa được làm từ gạo trắng, vừng đen…là niềm tự hào, đặc sản nổi tiếng 300 năm qua của làng Vĩnh Đức nói riêng và người dân xứ Nghệ nói chung. Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng bánh đa Vĩnh Đức đỏ lửa ngày đêm để phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết cổ truyền

Tặng quà Tết cho bà con thôn 5.
(PLVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mới đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã trao các suất quà Tết cho bà con thôn 5 (xã An Nghĩa, huyện An Lão).

Mua căn hộ diện tích lớn hay diện tích nhỏ?

Mua căn hộ diện tích lớn hay diện tích nhỏ?
(PLVN) - Câu hỏi: “nên mua căn hộ diện tích lớn hay diện tích nhỏ?” tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại là một vấn đề mà đến lúc xã hội, chính quyền và chính các nhà đầu tư cần lưu ý.

TP. Bạc Liêu khai mạc Đường hoa Xuân 2022

TP. Bạc Liêu khai mạc Đường hoa Xuân 2022
(PLVN) - Không gian đường hoa Xuân được thiết mang nét Tết quê, được trang trí bằng các gian hàng chất liệu bằng cây, bằng lá, mỗi gian hàng là một chủ đề riêng như gian hàng thư pháp, gian hàng bánh chưng bánh tét, gian hàng hoa đào, hoa mai,…

Tết ấm no ở Thành phố cửa biển

Đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa đón Tết.
(PLVN) -  Hào sảng nhưng cũng vô cùng ấm áp, nghĩa tình, các ban ngành Hải Phòng đã nỗ lực để mang một cái Tết ấm no cho ngư dân bám biển xa xôi, cho phụ nữ và trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Phú Thọ chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lâm
(PLVN) - Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp đã tặng nhiều phần quà thiết thực đến các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.