Từ khóa: #Công ty tài chính TNHH MB Shinsei

Ngành tài chính tiêu dùng: Chuyển mình sau cơn bão

Ngành tài chính tiêu dùng: Chuyển mình sau cơn bão
(PLVN) - Tín dụng tiêu dùng trải qua một năm khốc liệt nhất trong lịch sử khi tiêu dùng - một trong động lực tăng trưởng kinh tế vẫn chưa thể phục hồi trong năm 2023. Kích cầu, tăng sức mua cùng sự thay đổi từ chính nội lực của các tổ chức tín dụng, bức tranh được kỳ vọng sẽ “không thể xấu hơn”.

Định hướng thực hành ESG tại Mcredit: Xuất phát từ thay đổi trong nhận thức

Định hướng thực hành ESG tại Mcredit: Xuất phát từ thay đổi trong nhận thức
(PLVN) -  Trong bối cảnh toàn thế giới đang thay đổi nhanh chóng, các công ty được kỳ vọng sẽ thích ứng với các chuẩn mực mới, trong đó có tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Nhìn nhận ESG là cơ hội để phát triển bền vững, thay đổi nhận thức của nội bộ về ESG nhằm tích hợp bộ tiêu chuẩn này vào những hoạt động cơ bản nhất của doanh nghiệp sẽ giúp thực thi ESG một cách dễ dàng hơn.