Chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục bất cập pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đặng Phước)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chiều 8/12, tại Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng.

Tham dự có Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các thành viên Đoàn là cán bộ các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Đặng Phước)

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Đặng Phước)

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC TP Hải Phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật để tổ chức thực hiện; quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của TP ban hành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành; chỉ đạo thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTNTC ở địa phương.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Điển hình như, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, HĐND, Thường trực HĐND TP đã ban hành hơn 50 nghị quyết, quyết định, UBND TP đã ban hành hơn 750 quyết định về quản lý, sử dụng đất, trong đó có gần 20 văn bản triển khai thực hiện Luật Đất đai theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất…

Trong lĩnh vực đấu thầu, đã ban hành hơn 10 nghị quyết, quyết định của HĐND, Thường trực HĐND TP và nhiều văn bản khác của UBND TP nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, hạn chế vi phạm trong đấu thầu. Trong lĩnh vực đấu giá tài sản, đã ban hành hơn 10 nghị quyết, quyết định và nhiều văn bản khác về đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong lĩnh vực giám định tư pháp, định giá tài sản, HĐND TP đã ban hành 2 nghị quyết, UBND TP ban hành nhiều quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giám định tư pháp, về hỗ trợ kinh phí phục vụ giám định, định giá tài sản… Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTNTC theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương; trong đó đã hoàn thành 3/4 kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát về nội dung này.

Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm khắc phục trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, nổi bật là đã xác định được đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành, tổ chức thực hiện, góp phần hạn chế sơ hở, bất cập dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng…; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành; quan tâm chỉ đạo thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật để PCTNTC ở địa phương...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC cần được thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật theo thẩm quyền của TP; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa, cụ thể hóa.

Quan tâm chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật; chỉ đạo làm rõ và xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật có thiết sót, sơ hở, bất cập, chậm phát hiện, xử lý không kịp thời những sơ hở, bất cập trong văn bản pháp luật đã ban hành. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản pháp luật qua tự rà soát, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và qua phản ánh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương.

Đọc thêm

Bộ Tư pháp tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024

Quang cảnh buổi tiếp công dân.
(PLVN) -Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế Tiếp công dân của Bộ Tư pháp, sáng 29/2, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

Quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)
(PLVN) -Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu. Theo Bộ này, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh, thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Toàn cảnh cuộc họp.
(PLVN) -Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tự hào “bác sĩ của pháp luật”

Hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.
(PLVN) - Cũng là bác sĩ, nhưng những bác sỹ pháp y ngày đêm thầm lặng, miệt mài đi tìm công lý để phục vụ cho công tác điều tra phá án dường như ít được nhắc tới. Đây là một “nghề đặc biệt” mà mỗi người khi lựa chọn đều cần cả sự kiên định lẫn niềm đam mê.

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Thừa phát lại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến.
(PLVN) - Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội đồng Thừa phát lại (TPL) và đấu giá viên quốc gia Pháp. Chủ trì tại điểm cầu Pháp có bà Agnès CARLIER, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TPL và đấu giá viên quốc gia Pháp.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024
(PLVN) -Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm công tác mới, ngay trong tháng 1, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho Chấp hành viên; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công vụ đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Sáng 23/2, tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với Bộ Tư pháp, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Dương: Tăng cường phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thi hành án

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 Cục THADS tỉnh Hải Dương (Ảnh: Cục THADS tỉnh Hải Dương)
(PLVN) -Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2024, với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các mặt kết quả công tác đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về việc, đã giải quyết 2.293 việc, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2023. Về tiền, đã giải quyết 381.028.710.000 đồng, tăng 104,40% so với cùng kỳ năm 2023.