Cơ cấu lại nền kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất đai rất quan trọng.
(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất đai rất quan trọng. Việt Nam là một trong những nước có bình quân đất đai thấp, vì vậy, phải sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả để dành đất cho thế hệ sau. Không chỉ riêng đất đai phải kiểm soát chặt chẽ, toàn bộ nền kinh tế phải cơ cấu lại.