Cân nhắc việc mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản

(PLVN) - Ngày 10/9, Bộ trưởng Lê Thành Long đã nghe báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại Phiên họp toàn thể lần thứ 20 vừa qua.

Có thể thẩm tra dự thảo văn bản nhiều lần

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến cho biết các ý kiến tại Phiên họp thẩm tra đều tập trung, xoay quanh những vấn đề dự kiến sửa đổi, bổ sung do Chính phủ trình và 4 vấn đề Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung. Ngoài ra, một số thành viên Ủy ban Pháp luật cũng phát biểu thêm một số vấn đề cụ thể khác trong quá trình áp dụng pháp luật tại địa phương và thực tiễn công tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật (như lấy ý kiến Nhân dân về dự án, dự thảo VBQPPL, vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã…).

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến báo cáo tại cuộc họp ảnh 1
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến báo cáo tại cuộc họp

Cụ thể, về các nội dung do Chính phủ trình, các ý kiến tán thành với dự thảo Luật về nội dung sửa đổi liên quan đến cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL và đánh giá việc sửa đổi, bổ sung là phù hợp với kết luận của Ban Bí thư về cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng pháp luật. Các ý kiến cũng tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung về vấn đề lập đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh như trong dự thảo Luật.

Về trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, đa số ý kiến đồng tình với nội dung sửa đổi, bổ sung như trong dự thảo Luật. Theo đó, các ý kiến đề nghị nhấn mạnh hơn nữa trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý; tăng cường vai trò của cơ quan chủ trì thẩm tra (có thể tiến hành thẩm tra nhiều lần)… Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong suốt quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh cho đến khi dự án Luật được trình ra Quốc hội. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các điều khác của Luật năm 2015, đặc biệt là những điều, khoản có liên quan đến nội dung sửa đổi này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật.

Đồng tình việc bỏ quy định trong hồ sơ của dự án luật, pháp lệnh phải kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết, nhưng đa số ý kiến đề nghị cơ quan trình nghiên cứu phương án thay thế để Quốc hội kiểm soát việc giao và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chẳng hạn như thay vì trình kèm dự thảo văn bản quy định chi tiết, có thể yêu cầu cơ quan trình chuẩn bị danh mục và kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. 

Ủy ban Pháp luật cũng cơ bản nhất trí với việc bổ sung các trường hợp được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn và bổ sung thẩm quyền quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn như trong dự thảo Luật do Chính phủ trình. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ, tránh lạm dụng quy trình này, thời gian tới, Ủy ban Pháp luật sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để chỉnh sửa một số nội dung cụ thể về kỹ thuật soạn thảo liên quan đến nội dung này…

Không nên lại “nới” thẩm quyền ban hành VBQPPL

Bên cạnh tiếp thu các ý kiến thẩm tra, Vụ trưởng Tuyến cho biết có một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi cho phép HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã được ban hành VBQPPL để quy định chính sách đặc thù ở địa phương (ví dụ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến học…) bằng nguồn lực của địa phương hoặc thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về vấn đề này, ông Tuyến giải trình, Luật năm 2015 hạn chế thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã là nhằm mục tiêu tinh giản hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tế là cấp huyện, cấp xã rất ít khi ban hành VBQPPL. Ngoài ra, qua nghiên cứu, khảo sát của Bộ Tư pháp, đa số các địa phương đồng tình với quy định hạn chế thẩm quyền ban hành VBQPPL của chính quyền địa phương do giảm được chi phí xây dựng và ban hành VBQPPL cũng giảm áp lực cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trong việc ban hành văn bản. Hơn nữa, khoản 1 Điều 127 của Luật năm 2015 cho phép Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định (quy phạm pháp luật) để áp dụng trên địa bàn huyện.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cơ bản tán thành với các đề xuất của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Riêng về mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba quan niệm, quy định như tinh thần của Luật hiện hành là phù hợp, nếu cấp huyện, xã có đặc thù riêng thì đề xuất lên tỉnh để tỉnh quy định, chứ không cần mở thêm thẩm quyền. Nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cũng cho rằng cần giải trình vấn đề mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản cho cấp huyện, xã bởi mở rộng thẩm quyền sẽ trở về tình trạng như trước đây là không nên…

Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp ảnh 2
Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long đặt vấn đề, cấp xã “vướng” không được ban hành văn bản có phải là phổ biến hay không thì cần nghiên cứu, xem xét để có đề xuất phù hợp, có tính thuyết phục. Về các nội dung khác, Bộ trưởng yêu cầu cung cấp thêm nhiều thông tin, số liệu bổ sung cho từng nội dung, kể cả kinh nghiệm quốc tế. 

Cũng liên quan đến nhóm các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản, Bộ trưởng đề nghị lưu tâm đến việc bổ sung hình thức nghị quyết liên tịch “ba bên” giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc bổ sung thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước được ban hành thông tư liên tịch với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Hay việc bỏ quy định trong hồ sơ của dự án luật, pháp lệnh phải kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết, Bộ trưởng nhất trí và nhấn mạnh điểm quan trọng nhất vẫn là văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực đồng thời với luật, pháp lệnh.  

Đọc thêm

Từ 01/10: Công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện

Từ 01/10: Công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện
(PLVN) -Thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án gồm: tên, địa chỉ của người phải thi hành án; bản án, quyết định phải thi hành; quyết định thi hành án; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành án, lý do chưa có điều kiện thi hành án. Các thông tin này được công khai bằng hình thức đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử THADS.

Nhà đầu tư của Tân Hoàng Minh sẽ được hoàn trả hơn 8.000 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) trả lời tại họp báo.
(PLVN) -Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023 do Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an chủ trì vào ngày 2/10/2023.

TAND tỉnh Lâm Đồng có tân Phó Chánh án

Ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Thường trực TANDTC (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Trịnh Văn Hùng.
(PLVN) - Ông Trịnh Văn Hùng (SN 1972), Thẩm phán trung cấp, Chánh án TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 1/10/2023.

Long An: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2023

Long An: Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2023
(PLVN) -  Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9/11) và thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Long An phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật”. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Long An.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp vinh dự nhận “Giải thưởng cống hiến” của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp vinh dự nhận “Giải thưởng cống hiến” của Công đoàn Viên chức Việt Nam
(PLVN) -Trong 02 ngày, 30/9 và 01/10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trao tặng 100 xe lăn, 5 nhà tình nghĩa, 50 xe đạp cho người khuyết tật, gia đình chính sách và học sinh nghèo tại Thanh Hóa

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng đoàn công tác thăm hỏi và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa.
(PLVN) - Nhằm chia sẻ khó khăn với người khuyết tật, học sinh nghèo đang gặp khó khăn trong việc đi lại và tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống và góp phần tri ân các gia đình chính sách, ngày 1/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp và các nhà tài trợ đã trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật, 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đổi mới phương pháp hỗ trợ người bị thiệt hại

Đổi mới phương pháp hỗ trợ người bị thiệt hại
(PLVN) - Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp cho biết, hiện nay Cục đang nghiên cứu, xây dựng Đề án về nâng cao năng lực, đổi mới hình thức, phương pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Vụ Con nuôi: Lấy quyền trẻ em làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Vụ Con nuôi: Lấy quyền trẻ em làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
(PLVN) - Ngày 28/9, Vụ Con nuôi (Bộ Tư pháp) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp cho công tác nuôi con nuôi của Vụ trong suốt 20 năm qua.