Bộ trưởng Lê Thành Long: Tư pháp và THADS Bình Phước cần phát huy mọi nguồn lực

(PLO) - Trong ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước.

Khó khăn của ngành Tư pháp

Báo cáo công tác đã thực hiện trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2017.

Bộ trưởng Lê Thành Long nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Phước báo cáo công tác và trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc
Bộ trưởng Lê Thành Long nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Phước báo cáo công tác và trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc

Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 30/12/2016 về kế hoạch công tác năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời kiến nghị của các địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nội dung về công tác Tư pháp theo quy định... Chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Phòng Tư pháp địa phương...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Bùi Quang Phụng, Giám đốc Sở Tư pháp cũng trình bày thêm về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai công tác Tư pháp tại địa phương như triển khai Luật Ban hành văn bản rất khó khăn và gặp nhiều vướng mắc ở địa phương; Việc triển khai áp dụng Luật Lý lịch tư pháp rất cố gắng, nhưng gặp một số vướng mắc do các ngành, các cơ quan phối hợp chưa chặt chẽ... Việc triển khai lý lịch tư pháp gặp nhiều khó khăn do vấn đề tàng thư, hồ sơ, bản án thiếu sót, có nhiều biến động trong quá trình tách, nhập tỉnh...

Bình Phước là một địa phương còn nhiều khó khăn, vì vậy vấn đề kinh phí để tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý... rất hạn hẹp. Chính vì vậy dù đã rất nỗ lực, cố gắng tận dụng nhân lực, tài vật trong khả năng nhưng vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch, mục tiêu đề ra trong việc triển khai các hoạt động.

Bên cạnh phần báo cáo của đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Sở cũng trình bày những khó khăn vướng mắc của mình, đồng thời đề xuất những phương hướng tháo gỡ lên Bộ trưởng cùng Đoàn công tác.

Sau khi tiếp nhận nội dung báo cáo và đề xuất, các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã có những hướng dẫn, giải đáp cụ thể đối với những ý kiến đề xuất của cán bộ Sở Tư pháp Bình Phước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, hộ khẩu, hộ tịch...

Nhận xét về những vấn đề trong báo cáo, Bộ trưởng Lê Thành Long đã lưu ý Sở Tư pháp Bình Phước cần chủ động trong công tác để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Bộ trưởng cũng nhắc nhở cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, bám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các nghề tư pháp, các dịch vụ pháp lý như đấu giá, công chứng, trợ giúp pháp lý... Tiến hành xã hội hóa nhưng không phải hoàn toàn, phải giữ được đặc thù của ngành. Trong quá trình chỉ đạo điều hành phải sắp xếp, ưu tiên thứ tự giải quyết công việc, giảm thời gian hội họp không cần thiết để tập trung giải quyết công việc.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhấn mạnh Sở Tư pháp Bình Phước cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành địa phương để thực hiện tốt chức năng, công việc, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với địa phương, có kế hoạch, đề xuất và kiến nghị cụ thể để có thể chủ động trong công việc, kinh phí thực hiện các chương trình liên quan...

Thi hành án cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Dù có khó khăn trong công tác nhân sự, còn thiếu nhiều cán bộ chủ chốt, số lượng công việc rất nhiều, tổng số thụ lý trong năm 2017 lên đến hơn 14.000 vụ việc nhưng nhiều năm nay Bình Phước là địa phương rất ít phát sinh những khiếu kiện kéo dài liên quan đến lĩnh vực THADS.

Trong vấn đề cơ sở vật chất, việc xây dựng trụ sở cho các chi cục rất khó khăn, thường phải thuê mướn nhà của dân làm trụ sở, không có kho để lưu giữ tang vật, dễ bị thất lạc, hư hỏng xảy ra... khiến việc công tác THA bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhìn nhận về công việc, số việc có điều kiện THA lớn nhưng kết quả công việc trong 10 tháng đầu năm chưa đảm bảo, để đạt được chỉ tiêu mà Bộ, ngành giao thì cần có giải pháp khi thời gian từ giờ tới cuối năm không còn nhiều.

Sau khi nghe những nội dung báo cáo sơ bộ của Cục THADS Bình Phước, đại diện Lãnh đạo Tổng cục THADS nhận xét, trong 3 năm gần đây, Bình Phước luôn xếp loại cao trong việc thực hiện công tác. Trong các mảng công tác khác cũng đã được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, không có công chức nào bị xử lý kỷ luật; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đạt được những thành quả nhất định, cần cố gắng giải quyết nốt những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài. Đã biết tranh thủ nguồn lực của các ngành, cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công việc, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên cần đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại án, đối với án có điều kiện thi hành, có lượng tiền lớn, án lớn cần phải chú ý. Cần tính đến phương án đối với các trường hợp có điều kiện, phải chú trọng vào việc CHV cần xử lý như thế nào thật hài hòa và đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, đóng góp trong lĩnh vực THADS tại Bình Phước
Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, đóng góp trong lĩnh vực THADS tại Bình Phước

Đánh giá về công tác THADS tại Bình Phước, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận những cố gắng và đóng góp của THADS Bình Phước, Bộ trưởng đề cao tinh thần đoàn kết trong lực lượng THADS. Thời gian còn lại của năm không nhiều, cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu. Phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, cần quan tâm liên quan đến những Luật và Nghị quyết mới đang được triển khai, đặc biệt là Luật Bồi thường Nhà nước. Trong điều kiện hiện nay, khi các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển, việc để xảy ra sai sót trong quá trình THA sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với diện mạo chung của toàn ngành.

Về công tác cán bộ còn thiếu những vị trí chủ chốt, cần phải sớm kiện toàn bộ máy và ổn định công tác. Cần nghiêm túc trong công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự, đa dạng hóa các nguồn, cần có đường hướng cụ thể để phát huy lực lượng cán bộ THA. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, rà soát các vấn đề sai phạm về nghiệp vụ, thủ tục để tránh tiêu cực xảy ra, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành nói chung và hệ thống THADS nói riêng, tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ.

Bộ trưởng nhắc nhở lãnh đạo, cán bộ Cục THADS Bình Phước cần tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền để tận dụng mọi nguồn lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 12 đến ngày 14 / 6 /202 4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

(PLVN) -  Từ ngày 12 đến ngày 14 / 6 /202 4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có những sai phạm của  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đọc thêm

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu - Ảnh: TTXVN
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 500 ngày thi đua để hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đến nay, cả nước đã có 2.001 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025; đồng thời chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bài 1 - Cách mạng từ khởi nguồn báo chí
(PLVN) - Sau gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng minh những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ khi mới ra đời, những trang báo chí cách mạng đã chứa đựng trong đó con đường, lý tưởng và tinh thần cách mạng sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
(PLVN) - Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vì đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về phòng, chống tội phạm trong thời gian qua.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện trực tiếp

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Liên quan đến việc xây dựng chính sách mua bán điện trực tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường , nhất là công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin cho.

Phát huy truyền thống vẻ vang ở Quân đoàn 4 Anh hùng

Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).
(PLVN) - 50 năm qua (20/7/1974 - 20/7/2024), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đoàn 4 (QĐ4) Binh đoàn Cửu Long Anh hùng luôn đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.

Kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát lạm phát trong mọi tình huống. (Ảnh: Đức Minh)
(PLVN) - Ngày 12/6, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác những tháng còn lại của năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 trong mọi tình huống.

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng: Khoanh định phạm vi, bảo đảm chặt chẽ về miễn trừ trách nhiệm

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Lê Hải Sơn)
(PLVN) - Ngày 12/6, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết quy định miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát nhưng cần khoanh định phạm vi miễn trừ và quy định bảo đảm chặt chẽ.

Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế Kỳ cuối: Khẳng định tầm vóc, vị thế mới của Việt Nam

Tại buổi tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

(PLVN) - “Liên hợp quốc tự hào khi được là đối tác của Việt Nam”, “Tất cả những nỗ lực mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua là một sự đột phá…”. Đó là những đánh giá rất chân thực của người đứng đầu Liên hợp quốc dành cho Việt Nam, thể hiện Việt Nam đã từng bước khẳng định được tầm vóc, vị thế mới trên trường quốc tế.