Bộ trưởng Lê Thành Long: Tư pháp và THADS Bình Phước cần phát huy mọi nguồn lực

(PLO) - Trong ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước.

Khó khăn của ngành Tư pháp

Báo cáo công tác đã thực hiện trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2017.

Bộ trưởng Lê Thành Long nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Phước báo cáo công tác và trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc
Bộ trưởng Lê Thành Long nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Phước báo cáo công tác và trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc

Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 30/12/2016 về kế hoạch công tác năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời kiến nghị của các địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nội dung về công tác Tư pháp theo quy định... Chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Phòng Tư pháp địa phương...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Bùi Quang Phụng, Giám đốc Sở Tư pháp cũng trình bày thêm về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai công tác Tư pháp tại địa phương như triển khai Luật Ban hành văn bản rất khó khăn và gặp nhiều vướng mắc ở địa phương; Việc triển khai áp dụng Luật Lý lịch tư pháp rất cố gắng, nhưng gặp một số vướng mắc do các ngành, các cơ quan phối hợp chưa chặt chẽ... Việc triển khai lý lịch tư pháp gặp nhiều khó khăn do vấn đề tàng thư, hồ sơ, bản án thiếu sót, có nhiều biến động trong quá trình tách, nhập tỉnh...

Bình Phước là một địa phương còn nhiều khó khăn, vì vậy vấn đề kinh phí để tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý... rất hạn hẹp. Chính vì vậy dù đã rất nỗ lực, cố gắng tận dụng nhân lực, tài vật trong khả năng nhưng vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch, mục tiêu đề ra trong việc triển khai các hoạt động.

Bên cạnh phần báo cáo của đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Sở cũng trình bày những khó khăn vướng mắc của mình, đồng thời đề xuất những phương hướng tháo gỡ lên Bộ trưởng cùng Đoàn công tác.

Sau khi tiếp nhận nội dung báo cáo và đề xuất, các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã có những hướng dẫn, giải đáp cụ thể đối với những ý kiến đề xuất của cán bộ Sở Tư pháp Bình Phước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, hộ khẩu, hộ tịch...

Nhận xét về những vấn đề trong báo cáo, Bộ trưởng Lê Thành Long đã lưu ý Sở Tư pháp Bình Phước cần chủ động trong công tác để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Bộ trưởng cũng nhắc nhở cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, bám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các nghề tư pháp, các dịch vụ pháp lý như đấu giá, công chứng, trợ giúp pháp lý... Tiến hành xã hội hóa nhưng không phải hoàn toàn, phải giữ được đặc thù của ngành. Trong quá trình chỉ đạo điều hành phải sắp xếp, ưu tiên thứ tự giải quyết công việc, giảm thời gian hội họp không cần thiết để tập trung giải quyết công việc.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhấn mạnh Sở Tư pháp Bình Phước cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành địa phương để thực hiện tốt chức năng, công việc, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với địa phương, có kế hoạch, đề xuất và kiến nghị cụ thể để có thể chủ động trong công việc, kinh phí thực hiện các chương trình liên quan...

Thi hành án cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Dù có khó khăn trong công tác nhân sự, còn thiếu nhiều cán bộ chủ chốt, số lượng công việc rất nhiều, tổng số thụ lý trong năm 2017 lên đến hơn 14.000 vụ việc nhưng nhiều năm nay Bình Phước là địa phương rất ít phát sinh những khiếu kiện kéo dài liên quan đến lĩnh vực THADS.

Trong vấn đề cơ sở vật chất, việc xây dựng trụ sở cho các chi cục rất khó khăn, thường phải thuê mướn nhà của dân làm trụ sở, không có kho để lưu giữ tang vật, dễ bị thất lạc, hư hỏng xảy ra... khiến việc công tác THA bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhìn nhận về công việc, số việc có điều kiện THA lớn nhưng kết quả công việc trong 10 tháng đầu năm chưa đảm bảo, để đạt được chỉ tiêu mà Bộ, ngành giao thì cần có giải pháp khi thời gian từ giờ tới cuối năm không còn nhiều.

Sau khi nghe những nội dung báo cáo sơ bộ của Cục THADS Bình Phước, đại diện Lãnh đạo Tổng cục THADS nhận xét, trong 3 năm gần đây, Bình Phước luôn xếp loại cao trong việc thực hiện công tác. Trong các mảng công tác khác cũng đã được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, không có công chức nào bị xử lý kỷ luật; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đạt được những thành quả nhất định, cần cố gắng giải quyết nốt những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài. Đã biết tranh thủ nguồn lực của các ngành, cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công việc, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên cần đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại án, đối với án có điều kiện thi hành, có lượng tiền lớn, án lớn cần phải chú ý. Cần tính đến phương án đối với các trường hợp có điều kiện, phải chú trọng vào việc CHV cần xử lý như thế nào thật hài hòa và đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, đóng góp trong lĩnh vực THADS tại Bình Phước
Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, đóng góp trong lĩnh vực THADS tại Bình Phước

Đánh giá về công tác THADS tại Bình Phước, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận những cố gắng và đóng góp của THADS Bình Phước, Bộ trưởng đề cao tinh thần đoàn kết trong lực lượng THADS. Thời gian còn lại của năm không nhiều, cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu. Phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, cần quan tâm liên quan đến những Luật và Nghị quyết mới đang được triển khai, đặc biệt là Luật Bồi thường Nhà nước. Trong điều kiện hiện nay, khi các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển, việc để xảy ra sai sót trong quá trình THA sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với diện mạo chung của toàn ngành.

Về công tác cán bộ còn thiếu những vị trí chủ chốt, cần phải sớm kiện toàn bộ máy và ổn định công tác. Cần nghiêm túc trong công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự, đa dạng hóa các nguồn, cần có đường hướng cụ thể để phát huy lực lượng cán bộ THA. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, rà soát các vấn đề sai phạm về nghiệp vụ, thủ tục để tránh tiêu cực xảy ra, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành nói chung và hệ thống THADS nói riêng, tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ.

Bộ trưởng nhắc nhở lãnh đạo, cán bộ Cục THADS Bình Phước cần tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền để tận dụng mọi nguồn lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022, tháng 12/2022. Ảnh: Nguyễn Bằng.

Kêu gọi toàn quân noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

(PLVN) - Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có bài viết đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước noi gương Tổng Bí thư, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đọc thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế...

'Máu đào của các liệt sỹ đã làm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói'

Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành (Bắc Ninh). (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh).
(PLVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Bác viết: “Máu đào của các liệt sỹ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư, Thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) -  Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, bạn bè quốc tế đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân
(PLVN) - Là người chiến sĩ cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí; sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) - Trong mọi hoàn cảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Hà Nam. (Ảnh trong bài: Minh Tú)
(PLVN) - Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 4: Hoàn thiện cơ chế để kiều bào đóng góp hơn nữa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Dương Tiêu).
(PLVN) - Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đã mở ra một giai đoạn mới trong việc phát huy, huy động nguồn lực to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đề ra.

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”, trong tiếc thương vô hạn, cộng đồng mạng truyền nhau lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (tháng 11/2021). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội thảo khoa học '70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam'

Hội nghị Geneva năm 1954. (Ảnh tư liệu Bộ Ngoại giao).
VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, sáng nay Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (21/7/1954 - 21/7/2024).

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều quan trọng nhất, mang tính quyết định nhất để thúc đẩy chuyển đổi số thời gian tới là vai trò tiên phong, gương mẫu của các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và yêu cầu mạnh dạn "tăng tốc", "bứt phá" trong chuyển đổi số với khí thế tiến công mạnh mẽ, phát huy tinh thần 5 "đẩy mạnh", 5 "bảo đảm" gắn với 5 "không".

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm Ngày truyền thống Kho K850

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Dangcongsan.vn
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (20/7/1974 - 20/7/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K850.

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp
Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số. Cùng dự họp có các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.