Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời chất vấn Quốc Hội

(PLO) - Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn,  chiều nay (6/11) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã  trả lời chất vấn trước QH. Một trong những nội dung trọng tâm các ĐB chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn ĐBQH Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn ĐBQH

Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có báo cáo QH về vấn đề này. Theo đó, sau khi Hiến pháp được thông qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp.  Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp cho các đối tượng khác nhau; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên của Đảng. 

Ở các Bộ, ngành, địa phương, với nhận thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Hiến pháp có vai trò quan trọng để các tầng lớp Nhân dân tiếp cận, biết và hiểu về các quy định của Hiến pháp, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống và phát huy giá trị trong thực tiễn, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về nội dung của Hiến pháp trong ngành, địa phương mình dưới nhiều hình thức. 

Cùng với đó, Bộ cũng tổ chức hoạt động rà soát, lập danh mục đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; Tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Hiến pháp. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận một số bất cập trong như Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Chính phủ được ban hành chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc tổ chức Hội nghị của Chính phủ giới thiệu, phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên của Đảng chưa kịp thời, dẫn đến sự lúng túng nhất định trong việc triển khai tại một số Bộ, ngành, địa phương; Số lượng và chất lượng của báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp còn hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu chuyển tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa và tinh thần của Hiến pháp; tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cung cấp chưa kịp thời và chưa đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu.

Một tồn tại nữa là hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, bước đầu còn lúng túng trong triển khai vì liên quan đến sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc còn có nhận thức khác nhau về các quy định của Hiến pháp; chưa công bố được Danh mục các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp phải dừng thi hành....

Nguyên nhân của sự tồn tại này, theo Bộ trưởng, đó là do việc triển khai thi hành Hiến pháp cần được tiến hành rất khẩn trương với khối lượng công việc lớn, nhất là nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp bước đầu còn hạn chế, kinh phí chưa được bố trí kịp thời. Cùng với đó, trong quá trình tổ chức triển khai, vẫn còn có ý kiến khác nhau liên quan đến cách hiểu thống nhất về một số nội dung của Hiến pháp, nhất là việc xác định những nội dung/quy định “trái với Hiến pháp”, dẫn đến cần có nhiều thời gian để tổng hợp, trao đổi và thống nhất kết quả rà soát.

Ngoài nguyên nhân trên, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cũng chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan như mức độ quan tâm và chủ động chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của một số Bộ, ngành, địa phương chưa cao; một số Bộ, ngành, địa phương còn có tâm lý trông chờ chủ trương, hướng dẫn cụ thể của cơ quan cấp trên; Công tác phối hợp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp còn bất cập, nhất là trong việc rà soát các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp và xây dựng, thẩm định văn bản QPPL trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

Theo Bộ trưởng, giải pháp khắc phục tới đây là tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp đúng tiến độ; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc rà soát văn bản QPPL đề nghị dừng thi hành; các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp và xây dựng, thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp; Đặc biệt, cần phải phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, pháp lệnh theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp; những vấn đề nhận thức khác nhau lớn về nội dung của Hiến pháp thì báo cáo UBTVQH xem xét, giải

Cũng trong phiên chất vấn hôm nay, các ĐBQH cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp về vấn đề triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; việc thẩm định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay; Những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục. 

Nhật Thanh
Cùng chuyên mục
Chủ tịch nước sẽ có chuyến công tác quan trọng tới Cuba, Mỹ.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước tới Cuba, Mỹ: Triển khai ở cấp cao đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khi trả lời báo chí về chuyến công tác sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba; sau đó dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh Hóa nghiên cứu lại đề án thí điểm thu thuế nhà ở đô thị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh Hóa nghiên cứu lại đề án thí điểm thu thuế nhà ở đô thị
(PLVN) - Tiếp tục chương trình Phiên họp 3, sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Nếu tới đây được Quốc hội xem xét, thông qua thì sẽ áp dụng Nghị quyết từ 1/1/2022 và thực hiện trong 5 năm.

Chống tham nhũng, tiêu cực lợi ích nhóm ngay trong xây dựng và hoàn thiện thể chế

Hội nghị của Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế.
(PLVN) -  Phát biểu khai mạc hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được kết nối tới tất cả các tỉnh, thành trong cả nước sáng nay (16/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, từ Đại hội XI của Đảng, xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phòng chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” vào chiều 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các biện pháp, các sản phẩm khoa học và công nghệ chống dịch...

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh
(PLVN) - Ngày 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. 

Thực hiện giãn cách phải kiểm soát dịch trong thời gian 14 ngày

Thủ tướng Chính phủ làm việc trực tuyến với địa phương, kiểm tra đột xuất các xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống dịch. Ảnh: VGP
(PLVN) – Đó là một trong những mục tiêu đề cập trong Công điện ngày 15/9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiết lộ cuộc gọi của Thủ tướng lúc 0h15’ về một chương trình "Toàn dân Việt Nam vì toàn dân Việt Nam"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.
 Tại lễ phát động chương trình 'Sóng và máy tính cho em', Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết "Cách đây 5 ngày, vào lúc 0h15’ ngày 7/9/2021, Thủ tướng Chính phủ nói với ông về ý tưởng của Chương trình Sóng và máy tính cho em. - Một chương trình theo ông là có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, một chương trình toàn dân Việt Nam vì toàn dân Việt Nam

Sẽ có bảo hiểm cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp

Sẽ có bảo hiểm cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp
(PLVN) - Nhiều ủy viên Thường vụ đánh giá ưu điểm của bảo hiểm vi mô bởi đây là loại hình bảo hiểm dành cho các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, cũng cần xác định nguyên tắc quản lý để không phát triển tràn lan loại hình bảo hiểm này.