Bổ sung một dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại phiên họp sáng nay, 23/11, Ủy ban thường vụ QH (UBTV QH) thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Thông tin vô tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng

Trình bày tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 tại phiên họp, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh thông tin vô tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển kinh tế số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, đối với tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, Internet vạn vật (IoT), hạ tầng viễn thông nói chung và thông tin vô tuyến điện nói riêng chuyển từ vai trò cung cấp dịch vụ sang vai trò làm hạ tầng số cho nền kinh tế số.

Trong bối cảnh đó, cùng với các chủ trương, đường lối của Đảng, thực tiễn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện và yêu cầu hội nhập quốc tế, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Tần số vô tuyến điện với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020...

Chính phủ đề nghị UBTV QH xem xét, bổ sung dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chính phủ phủ đề nghị UBTV QH xem xét, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là vấn đề rất quan trọng và cấp bách, do đó cần sớm hoàn thiện để trình QH.

Chủ tịch QH nhấn mạnh một số quan điểm khi xây dựng luật như lấy người bệnh là trung tâm trong cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để huy động sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế...

Về dự án Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch QH nhấn mạnh, đây là tài nguyên quý giá, nhiều người quan tâm.

Do đó, hồ sơ dự án luật cần phải hoàn thiện tiếp báo cáo đánh giá tác động, cố gắng có cả định tính và định lượng; đánh giá toàn diện hơn về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, các thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh; tránh tình trạng xin – cho, không minh bạch trong vấn đề cấp phép về sau; rà soát các sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế; làm rõ hơn tính tương thích với các luật khác như Luật Quy hoạch, Đầu tư, Viễn thông, Đấu giá tài sản...

Chưa bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tại phiên họp, sau khi thảo luận, UBTV QH thống nhất với việc phải trình QH các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp tháng 5/2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2022.

Đây cũng là yêu cầu của Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV đã được Bộ Chính trị có Kết luận số 19 và cũng đã được nêu trong Nghị quyết chất vấn của kỳ họp thứ 2, QH khóa XV.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, UBTV QH thống nhất cao với phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 chính sách, thống nhất.

Tuy hồ sơ còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn chỉnh nhưng UBTV QH thấy đủ điều kiện đưa vào chương trình.

Do đó, UBTV QH thông qua Nghị quyết bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình QH cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2022, thông qua vào kỳ họp tháng 10/2022.

Với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBTV QH thống nhất với đề xuất của cơ quan thẩm tra là chưa quyết định bổ sung ngay dự án Luật này vào Chương trình năm 2022.

UBTV QH đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); bổ sung báo cáo đánh giá tác động đến thời điểm hiện nay, báo cáo tổng kết, tổng kết các chính sách, nội dung liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, UBTV QH sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật, quyết định việc trình QH tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) đồng thời với việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Minh Khôi
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự ban chấp hành công đoàn khoá mới

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
(PLVN) - Ban Bí thư vừa yêu cầu phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự ban chấp hành công đoàn khoá mới. Đây phải là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp.

Quốc hội đặc biệt coi trọng cơ chế chuyên gia

Chủ tịch QH và các đại biểu chứng kết lễ ký kết.
(PLVN) - Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đặc biệt coi trọng cơ chế chuyên gia và đã giao cho Viện Nghiên cứu lập pháp làm đầu mối xây dựng mạng lưới sáng kiến của Quốc hội, huy động tối đa đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực, các ngành, các giới tham gia đóng góp cho hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để 'không thể tham nhũng'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để 'không thể tham nhũng'
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công…

Thống nhất biện pháp chống dịch nhưng không cản trở di chuyển của dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch dứt khoát phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc nhưng linh hoạt trong phạm vi nhất định, Thủ tướng lưu ý không được ngăn sông cấm chợ, cản trở di chuyển của người dân, đồng thời thực hiện nghiêm 5K, nhất là với các phương tiện giao thông công cộng.

Sẽ có Nghị quyết mới về “tam nông”

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo Hội nghị.
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư cho biết đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết và ban hành 1 nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Việc thay thế dự án không được làm thay đổi tổng mức vốn đầu tư

UBTV QH biểu quyết nhất trí một số nội dung tại phiên họp.
(PLVN) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, sáng nay, 19/1, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTV QH) cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

Thủ tướng yêu cầu xem xét mở cửa trường học trở lại sớm nhất sau Tết Nguyên đán

Xem xét mở cửa trường học để học sinh đi học trở lại. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường học trở lại trên toàn quốc.

Hà Nội thi tuyển Trưởng phòng các Sở, UBND quận/huyện

Hà Nội thi tuyển Trưởng phòng các Sở, UBND quận/huyện
(PLVN) - Cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo yêu cầu chức danh bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng khối sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Nội có thể đăng ký dự tuyển...

Ngày 21/1/2022 trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021

Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V.
(PLVN) - Tối 21/1/2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, sẽ diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Nâng cao chất lượng, tiến độ giám định, định giá án tham nhũng, tiêu cực

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) - Để thực hiện tốt hơn công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc phải nâng cao chất lượng, tiến độ công tác giám định, định giá.