Từ khóa: #2024

Hải Dương lên kế hoạch giảm gần 500 biên chế năm 2024

Phiên họp tháng 11 (lần 8), UBND tỉnh Hải Dương nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.
(PLVN) - Tại phiên họp tháng 11/2023 của UBND tỉnh Hải Dương, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có nội dung báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng.