Chuẩn bị thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Thứ Năm, 23/8/2018 06:59 GMT+7
(PLO) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở Tư pháp địa phương về việc triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. 
Chuẩn bị thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện một số công việc. Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp quan tâm, chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến đến đội ngũ công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 02/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BTP về việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Từ nay đến Đại hội, Ban vận động đã và đang phải thực hiện một số công việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội, cần đầu tư thời gian, công sức mới hoàn thành nhiệm vụ, do vậy, đề nghị Sở Tư pháp nơi có các công chứng viên là thành viên Ban vận động hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành viên Ban vận động hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cho Đại hội thành công. 

 

Tin liên quan

Các tin khác