Văn bản có hiệu lực ngày 24/12/2011

Thứ Bảy, 24/12/2011 06:59 GMT+7

Thông tư 44/2011 ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư 44/2011 ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư 45/2011 ngày 24/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

PV
 

Tin liên quan

Các tin khác