Thủ tục trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

Thứ Sáu, 27/5/2011 08:00 GMT+7

Các trường hợp khác được hưởng trợ cấp xã hội từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Để được hưởng TCXH hằng tháng, cao người cao tuổi (NCT) hoặc gia đình, người thân, người giám hộ NCT kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai thông tin của NCT và có bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ khẩu gửi UBND cấp xã.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội (TCXH) hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cở sở bảo trợ xã hội.

Sau 17 ngày sẽ có Quyết định trợ cấp

Theo đó, người đủ 80 tuổi từ ngày 1/1/2011 trở về trước thì được hưởng TCXH hằng tháng từ ngày 1/1/2011. Các trường hợp khác được hưởng trợ cấp xã hội từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Để được hưởng TCXH hằng tháng, cao người cao tuổi (NCT) hoặc gia đình, người thân, người giám hộ NCT kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai thông tin của NCT và có bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ khẩu gửi UBND cấp xã.

 

xtcfyui
Người đủ 80 tuổi từ ngày 1/1/2011 trở về trước thì được hưởng TCXH hằng tháng từ ngày 1/1/2011.

 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai của người cao tuổi, Hội đồng xét duyệt TCXH cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã (trong thời hạn 3 ngày làm việc), đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt này có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng LĐTBXH có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định trợ cấp. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định TCXH hằng tháng đối với NCT trong thời hạn 3 ngày  làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng LĐTBXH  trình.

Như vậy, nếu không có khiếu nại, tố cáo thì từ khi NCT nộp Tờ khai thông tin đến lúc nhận được Quyết định TCXH hằng tháng là 17 ngày. Thủ tục này cũng được áp dụng đối với trường hợp NCT đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Thay đổi nơi cư trú, hưởng chế độ ra sao?

Cũng theo Thông tư, thủ tục hưởng TCXH hằng tháng khi NCT thay đổi nơi cư trú cũng được thực hiện: Khi NCT đang nhận TCXH hằng tháng chuyển từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác trong cùng cấp huyện thì Phòng LĐTBXH trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định chi trả TCXH hằng tháng từ nơi ở cũ sang nơi ở mới.

Trường hợp NCT đang nhận TCXH hằng tháng chuyển từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sang quận, huyện, thị xã, thành phố khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thực hiện như sau: Phòng LĐTBXH có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND cấp huyện nơi NCT đang hưởng TCXH hằng tháng Quyết định thôi hưởng trợ cấp và có giấy giới thiệu, kèm theo hồ sơ để NCT đến làm thủ tục nhận TCXH hằng tháng tại nơi ở mới.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu và hồ sơ hưởng TCXH hằng tháng của NCT, Phòng LĐTBXH cấp huyện tại nơi ở mới của NCT tiếp nhận, xem xét hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định TCXH hằng tháng đối với NCT theo mức của địa phương mình.

Trường hợp NCT đang hưởng TCXH hằng tháng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì thủ tục thực hiện tương tự đối với diện NCT chuyển từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sang quận, huyện, thị xã, thành phố khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian hưởng TCXH hằng tháng tại nơi ở mới được tính từ tháng tiếp theo của tháng thôi hưởng TCXH hằng tháng ghi trong Quyết định thôi hưởng TCXH hằng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi ở cũ của NCT.

Để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, NCT hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đơn, sơ yếu lý lịch của NCT gửi UBND cấp xã. Trong thời  hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn và sơ yếu lý lịch của NCT, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sỏ UBND cấp xã trong 3 ngày làm việc, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã…

 NCT đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội có một trong các điều kiện sau thì được đưa về sống tại gia đình, cộng đồng: NCT tự nguyện đề nghị được sống ở cộng đồng; có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2011./.

Đông Quang

Tin liên quan

Các tin khác