Rút trước hạn, chỉ hưởng lãi suất không kỳ hạn mức thấp nhất

Thứ Tư, 16/3/2011 15:29 GMT+7
Theo Thông tư số 04/2011/TT-NHNN quy định lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại TCTD, trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại TCTD, TCTD áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD theo từng đồng tiền; mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

 

Theo Thông tư số 04/2011/TT-NHNN quy định lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại TCTD, trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại TCTD, TCTD áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD theo từng đồng tiền; mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.
 
Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ TCTD), cá nhân theo Luật các TCTD.
 
TCTD niêm yết công khai lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại các địa điểm huy động vốn (Hội sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm). 
 
Thông tư cũng nói rõ: Các thỏa thuận lãi suất tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến hạn trả; hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
 
Theo Thông tư số 05/2011/TT-NHNN quy định việc thu phí cho vay của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thu các loại phí liên quan đến khoản cho vay đối với khách hàng, trừ các khoản phí: (i) Phí trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn và phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng theo quy định của NHNN về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng; (ii) Phí thu xếp để thực hiện ký kết hợp đồng đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp vốn giữa các TCTD tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng theo quy định của NHNN về cho vay đồng tài trợ của TCTD; (iii) Các loại phí được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cho vay.
 
Thông tư cũng quy định: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, TP tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thu phí liên quan đến khoản cho vay của TCTD đối với khách hàng; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với TCTD vi phạm quy định của Thông tư này.
 
KA KA
 

Tin liên quan

Các tin khác