Luật Thi hành án dân sự

Thứ Ba, 1/6/2010 16:05 GMT+7

LUẬT

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ

SỐ 26/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

 

Tin liên quan

Các tin khác