Luật Khám bệnh, Chữa bệnh

Thứ Sáu, 4/6/2010 10:16 GMT+7

LUẬT

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6
SỐ 40/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác