“Cò mồi” đấu giá tài sản hết đất sống

Thứ Hai, 5/7/2010 11:00 GMT+7

Từ ngày 1/7, khi Nghị định mới về bán đấu giá tài sản (BĐGTS) có hiệu lực, hiện tượng thông đồng, cò mồi trong BĐG chắc chắn sẽ “hết đất sống” khi mà Nghị định có những quy định hết sức chặt chẽ…

Từ 1/7/2010 tới đây, khi Nghị định mới về bán đấu giá tài sản (BĐGTS) có hiệu lực, hiện tượng thông đồng, cò mồi trong BĐG chắc chắn sẽ “hết đất sống” khi mà Nghị định có những quy định hết sức chặt chẽ…

cc
Đăng ký, chuẩn bị tham gia một phiên đấu giá

Nâng mức tiền đặt cọc
Hiện tượng cò mồi trong BĐGTS xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua có nguyên nhân chủ yếu từ quy định về đặt cọc quá thấp.

Nhiều người không có nhu cầu mua thực nhưng vẫn tham gia đấu giá, hoặc trả giá “vống” lên, sau đó chịu mất tiền đặt trước để “nhường” suất mua cho người trả giá liền kề, rồi lấy tiền chênh lệch chia nhau.

Nhận thấy bất hợp lý này, trước đây khi thực hiện quy chế 86 và hiện tại là Nghị định 05, một số địa phương đã “vượt rào” bằng cách tự nâng tiền đặt cọc để thanh lọc người mua, nhằm hạn chế thông đồng.

Tuy nhiên, Nghị định mới đã nâng mức tiền đặt trước cao hơn (tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15%, Nghị định cũ quy định do tổ chức bán đấu giá và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận nhưng không quá 5% giá khởi điểm) nhằm khắc phục tình trạng liên kết để dìm giá.

Cụ thể, người từ chối mua tài sản không được hoàn trả khoản tiền đặt trước và khoản tiền này thuộc về người có tài sản bán đấu giá. Đồng thời, tài sản chỉ được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Trong khi đó, Nghị định 05/CP trước đây quy định trong trường hợp người điều hành cuộc BĐG đã công bố người mua được tài sản BĐG mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề ít nhất bằng giá khởi điểm.

Nếu người liền kề không đồng ý mua hoặc giá liền kề thấp hơn giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá không thành và khoản tiền đặt trước của người từ chối mua thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

Sẽ bán nhiều loại tài sản
Theo Nghị định mới, tài sản BĐG bao gồm tài sản thi hành án theo pháp luật về thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tài sản nhà nước có quyết định bán đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền quyết định BĐG theo pháp luật về đất đai; tài sản bảo đảm được xử lý bằng BĐG và các tài sản khác phải được BĐG theo quy định của pháp luật.

Với đối tượng áp dụng như trên, Nghị định mới mở rộng thẩm quyền cho các tổ chức BĐG tài sản so với Nghị định 05/CP hiện hành. Đặc biệt, ngoài các tài sản thuộc diện bắt buộc phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật, các tổ chức BĐG tài sản được quyền bán các loại tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Cũng theo quy định của Nghị định 17/CP, các Tổ chức phát triển quỹ đất phải ký hợp đồng với các tổ chức BĐG (Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản, doanh nghiệp BĐG tài sản) để BĐG quyền sử dụng đất. Điều mà trước đây được chỉ được quy định trong Quyết định 216 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh các nội dung mới như trên, Nghị định mới còn có những quy định để “chấn chỉnh” tình trạng lộn xộn trong BĐGTS do nhiều cơ quan, hội đồng cùng đứng ra bán. Cụ thể,chỉ có 2 tổ chức được hành nghề đấu giá.

Đó là doanh nghiệp BĐG tài sản, Trung tâm dịch vụ BĐG tài sản. Như vậy, sẽ không còn các Hội đồng BĐG QSDĐ cấp tỉnh, huyện như hiện nay. Các tài sản được BĐG sẽ thu về một mối cho các tổ chức BĐG chuyên nghiệp. 
    
Thu Hằng

Tin liên quan

Các tin khác