Xem xét trình Quốc hội dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp gần nhất

Quang cảnh Phiên họp thứ 18 sáng 14/12.
Quang cảnh Phiên họp thứ 18 sáng 14/12.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và cho rằng dự thảo Luật có thể trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 18, sáng 14/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hơn 50 điều với 22 nhóm nội dung

Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và hồ sơ của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật có 8 nhóm điểm mới liên quan đến người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật; hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung quy định về hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Về Hội đồng Y khoa quốc gia, Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia để thực hiện việc đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, do vậy, dự thảo Luật chỉ ghi nhận hình thức tổ chức này, nguyên tắc về vị trí pháp lý.

Về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý cụ thể hơn theo hướng hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân được chia thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật như sau: Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản; Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu.

Về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung một điều về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước như thể hiện tại Điều 108 của dự thảo Luật. Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng làm rõ các yếu tố cấu thành giá khám bệnh, chữa bệnh; các chi phí để tính giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ, nguyên tắc, thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài các vấn đề lớn nêu trên, trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý tại hơn 50 điều khác của dự thảo Luật với 22 nhóm nội dung…

Xem xét quyết định tại kỳ họp gần nhất

Phát biểu tại phiên họp, đa số các ý kiến đánh giá cao và thống nhất với nhiều nội dung chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Xem xét trình Quốc hội dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp gần nhất ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng góp ý vào dự án Luật.

Góp ý về các nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thống nhất cần quy định về Hội đồng Y khoa quốc gia ở trong Luật. Đây cũng là nội dung để thể chế hóa chủ trương của Đảng được xác định trong Nghị quyết 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong Báo cáo giải trình của Thường trực Ủy ban Xã hội, cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo cũng khẳng định đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, chưa có hoạt động trong thực tiễn. Điều 24 của dự thảo Luật quy định khái quát, xác định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia và giao Chính phủ quy định chi tiết. Ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị nghiên cứu để quy định cụ thể hơn làm cơ sở Chính phủ quy định chi tiết.

Còn về quy định liên quan đến cấp chuyên môn kỹ thuật, ông Hoàng Thanh Tùng đồng tình quy định về phân cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh. Sau Kỳ họp thứ 4, dự thảo đã quy định cụ thể hơn về nguyên tắc phân cấp chuyên môn kỹ thuật. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất lớn và cũng rất quan trọng khi chuyển đổi từ phân tuyến theo 4 cấp như hiện nay sang 3 cấp chuyên môn kỹ thuật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn, quy định đầy đủ hơn tiêu chí, điều kiện, các yêu cầu bảo đảm khác đối với từng cấp chuyên môn kỹ thuật, làm căn cứ để đánh giá các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước, cũng như y tế tư nhân vào từng cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng.

Xem xét trình Quốc hội dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp gần nhất ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội cho rằng nội dung các điều kiện đảm bảo về tài chính trong dự thảo Luật còn lúng túng.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự thảo Luật và cho rằng dự thảo Luật có thể trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Cho ý kiến một số nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý phải quy định rõ địa vị pháp lý của Hội đồng Y khoa quốc gia, làm rõ mô hình, quy định về việc thành lập, ai thành lập… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, một tổ chức quyết định sinh mạng có đến hàng vạn người thì “việc hành nghề về lĩnh vực không thể quy định mù mờ được”.

Về các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Chương 10 dự thảo Luật, theo Chủ tịch Quốc hội, các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh vẫn là vấn đề lớn. Vấn đề quan tâm nhất là khái niệm về cấp chuyên môn kỹ thuật và mối quan hệ giữa các cấp, cách thức đảm bảo điều kiện hoạt động của các cấp này hiện dự thảo Luật quy định chưa rõ cần được tiếp tục rà soát, làm rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nếu đóng góp ý kiến tối đa và tiếp tục trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Kỳ họp bất thường sắp tới là tốt nhất. Nếu được thông qua, các văn bản hướng dẫn sẽ có hẳn thời gian một năm để xây dựng.

Chỉ rõ nội dung các điều kiện đảm bảo về tài chính trong dự thảo Luật còn lúng túng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nên quy định thuần túy về tự chủ tài chính, luật hóa một số quy định của Nghị định 60. Đồng thời, dự thảo Luật nên quy định theo hướng tự chủ hoàn toàn về tài chính, tức là cả chi thường xuyên, chi đầu tư, chi thường xuyên thì được thực hiện các tự chủ khác về tổ chức bộ máy nhân sự theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định thêm cơ quan nào đã tự chủ hoàn toàn về tài chính thì phải thực hiện kế toán và kiểm toán, công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023

Ngày 31/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới.

Đọc thêm

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành thắng lợi trọn vẹn.

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của quân và dân ta như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam; gây ra “một cú sốc đột ngột”, làm đảo lộn kế hoạch tác chiến của Mỹ trên toàn bộ chiến trường và buộc Mỹ phải giải quyết cuộc chiến bằng giải pháp chính trị.

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị - Ảnh: VGP
(PLVN) -  Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45. Ảnh: Nhật Bắc
(PLVN) - Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư nhắn gửi, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây...

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc tồn đọng do nghỉ Tết

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc tồn đọng do nghỉ Tết
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương, tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế-xã hội, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết.

Tết của những người lính canh biển

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên khu vực biển Bắc Trung Bộ, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố thiên tai.
(PLVN) - Với những người lính canh biển, ngày đêm lênh đênh trên những con tàu giữa biển khơi, sóng gió, làm tròn nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu là việc ý nghĩa nhất để gửi xuân về cho người thân ở quê nhà…

Phát triển TP HCM tầm nhìn đến năm 2045: Cần chính sách, pháp luật vượt trội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM bình gốm Bát Tràng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31) nhấn mạnh là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Triển khai ngoại giao kinh tế, tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
(PLVN) -  Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, bước vào năm mới 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.