Xây dựng trí thức đầu ngành: Cần coi là nhiệm vụ cấp bách như xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là quan điểm được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức ngày 29/11.

Tại hội thảo, các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” việc hoàn thiện về chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết thời gian qua và đề xuất những nội dung, giải pháp mới về công tác trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giáo sư Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật (UBTƯ MTTQ Việt Nam) đề nghị cần sớm xây dựng, ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, trong đó xác định rõ nội hàm tri thức theo ngành, lĩnh vực để có các chính sách phù hợp. Đặc biệt, cần coi việc xây dựng trí thức đầu ngành là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng như xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng.

Ông Đường cũng đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức cống hiến, sáng tạo, có chính sách ưu tiên đặc biệt đối với trí thức làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, biên giới.

Đồng thời, xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học công nghệ, nhất là trong khoa học xã hội, nhằm phát huy trí tuệ trong xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng cơ chế trao đổi, thảo luận, đối thoại, phản hồi ý kiến phản biện của trí thức.

Nhấn mạnh tới việc hoàn thiện thể chế về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức cũng như thu hút và trọng dụng tài năng trẻ, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế (UBTƯ MTTQ Việt Nam) đề nghị sớm xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong quản lý và chính sách khuyến khích đãi ngộ, thu hút tài năng, nhất là tài năng trẻ cống hiến cho đất nước.

“Cần đẩy mạnh hoạt động của MTTQ các cấp và các hội nghề nghiệp, hội nghề nghiệp - xã hội trong việc thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức hoạt động lao động sáng tạo, tham gia với Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước”- ông Dĩnh nêu ý kiến.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức tiếp tục được củng cố vững chắc.

Theo ông Phùng Khánh Tài, để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm triển khai các Nghị quyết và các chủ trương của Đảng về đội ngũ trí thức nói chung, của MTTQ và các tổ chức thành viên nói riêng. Coi đây là một trong những nhân tố tiềm năng, đột phá để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong điều kiện của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Cùng với đó, cần thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, từ đó kiến nghị Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

“Cần quan tâm phát huy vai trò của trí thức là người theo tôn giáo, người dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các giai tầng trong MTTQ Việt Nam để mỗi trí thức thực sự làm nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Phùng Khánh Tài gợi mở.

Đọc thêm

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023
Ngày 1/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin; Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ; Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão 2023
Ngày 31/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới.

Đại tá Đặng Hồng Đức - tân Chánh Văn phòng Bộ Công an

Đại tá Đặng Hồng Đức - Tân Chánh Văn phòng Bộ Công an.
Sáng 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023.

Có giải pháp hiệu quả để gỡ vướng về mua sắm, đấu thầu trong y tế

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -  Chiều 30/1, thăm và làm việc với Bộ Y tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần giải pháp hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế liên quan đến mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa, cơ chế tự chủ, quản trị đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế.

Xây dựng Tuyên Quang là trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
(PLVN) -  Hôm qua (30/1), tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu yêu cầu trên khi dự Lễ phát động thi đua và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành thắng lợi trọn vẹn.

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của quân và dân ta như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam; gây ra “một cú sốc đột ngột”, làm đảo lộn kế hoạch tác chiến của Mỹ trên toàn bộ chiến trường và buộc Mỹ phải giải quyết cuộc chiến bằng giải pháp chính trị.

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị - Ảnh: VGP
(PLVN) -  Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) và giai đoạn 2 (2021-2025) từ Ninh Bình đến Quảng Trị, trong đó 1 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang triển khai.