Nỗi lo con yêu sớm

Nỗi lo con yêu sớm
(PLVN) - Con yêu sớm, “vượt rào” sớm là mối lo đau đáu của các bậc phụ huynh ngày nay, khi xã hội hiện đại có quá nhiều tác động khiến trẻ “lớn” sớm. Thực tế cũng đã xảy ra biết bao câu chuyện buồn.