Từ khóa: #UBND TX Ayun Pa

Một số sai phạm tài chính tại UBND TX Ayun Pa

Trụ sở UBND TX Ayun Pa
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra 433/TB-TTr việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND TX Ayun Pa (giai đoạn 2018 - 2021).