Từ khóa: #tự ý mở dải phân cách cứng trên đươgng cao tốc