Thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản: Phát huy vai trò giám sát của cơ quan THADS

(PLVN) - Theo quy định của Luật Phá sản năm 2014, cơ quan THADS, Chấp hành viên có thẩm quyền giám sát Quản tài viên trong thực hiện thanh lý tài sản của DN phá sản. Tuy nhiên, Luật Phá sản chưa có quy định cụ thể nên khi thực hiện giám sát, cơ quan THADS, Chấp hành viên cần lưu ý một số vấn đề.
Thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản: Phát huy vai trò giám sát của cơ quan THADS Hình minh họa

Đa dạng hình thức giám sát

Cụ thể, về thời điểm thực hiện giám sát, tại khoản 4 Điều 9 Luật Phá sản năm 2014 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản: “Giám sát hoạt động của Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản”. Còn khoản 3 Điều 17 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THADS: “Giám sát hoạt động của Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản của DN, hợp tác xã phá sản; yêu cầu Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản báo cáo việc thanh lý tài sản”.

Theo quy định này thì chức năng giám sát của Cơ quan THADS giám sát ở giai đoạn Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản thực hiện thanh lý tài sản của DN, hợp tác xã phá sản. Còn Thẩm phán có chức năng giám sát toàn bộ hoạt động của Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản cũng đồng thời giám sát cả khi thực hiện thanh lý tài sản của DN, hợp tác xã phá sản.

Như vậy việc giám sát một hoạt động được giao cho hai cơ quan thực hiện dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền. Để giải quyết vướng mắc này, khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định thời điểm Chấp hành viên thực hiện trách nhiệm giám sát hoạt động của Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản trong việc thực hiện thanh lý tài sản của DN, hợp tác xã phá sản sau khi có văn bản yêu cầu Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.

Về hình thức giám sát, khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định: Chấp hành viên giám sát Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản thông qua việc Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý báo cáo Chấp hành viên. Như vậy, hình thức giám sát là trên cơ sở các báo cáo, hình thức của báo cáo rất đa dạng bảo đảm tính thời sự, nhanh chóng, linh hoạt trong việc thực hiện giám sát, cụ thể bao gồm báo cáo trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, thư điện tử, fax, telex… (khoản 2 Điều 49 Luật Phá sản).

Nhiều nội dung giám sát cụ thể

Về nội dung giám sát, theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ, khi tổ chức việc định giá tài sản theo quy định tại Điều 122 của Luật Phá sản, bán tài sản theo quy định tại Điều 124 của Luật Phá sản, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên trong một số trường hợp.

Theo đó, khi thanh lý tài sản còn lại của DN, hợp tác xã thì Quản tài viên, DN quản lý thanh lý tài sản phải báo cáo Chấp hành viên trong việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, xử lý đối với các trường hợp bán đấu giá không thành.

Cụ thể, trước khi lựa chọn, thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá; lý do lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá. Nếu thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá thì báo cáo phải nêu rõ lý do thay đổi.

Trường hợp không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo ngay Chấp hành viên. Trong báo cáo phải nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; lý do không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá. 

Trường hợp Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thì ngay sau khi nhận được các ý kiến tham khảo, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản báo cáo ngay Chấp hành viên kết quả. Nội dung báo cáo nêu rõ ý kiến của các cơ quan chuyên môn và nêu rõ mức giá mà Quản tài viên, DN quản lý thanh lý tài sản lựa chọn. 

Trước khi xác định giá của tài sản thanh lý, trong trường hợp tài sản thanh lý có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên để cung cấp thông tin về tài sản được đưa ra xác định giá; lý do cần xác định giá; ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn về giá của tài sản thanh lý.

Ngay sau khi bán đấu giá tài sản không thành, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản cũng phải báo cáo Chấp hành viên để nêu rõ thông tin về tài sản đưa ra bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá; quá trình bán đấu giá tài sản; lý do bán đấu giá tài sản không thành. Trước khi bán tài sản không qua thủ tục bán đấu giá, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản bán không qua thủ tục đấu giá, căn cứ để không đưa ra bán đấu giá. 

Lê Hồng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam
(PLVN) - Đó chính là Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Sự đặc biệt này là do Kỳ họp được chuẩn bị và tổ chức trong điều kiện vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội
(PLVN) - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đi vào cuộc sống, dù không phải là một thời gian dài, song những kết quả bước đầu minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Thiên tài âm nhạc khiếm thính Beethoven- Nghị lực thép chiến đấu với cuộc đời bất hạnh

Thiên tài âm nhạc khiếm thính Beethoven- Nghị lực thép chiến đấu với cuộc đời bất hạnh

(PLVN) - Trên thế giới có rất nhiều người sinh ra dù cơ thể không hoàn hảo, lành lặn nhưng ở họ lại tỏa sáng khát khao cống hiến, khát khao sống và nghị lực phi thường. Họ đã vượt lên số phận nghiệt ngã, làm được những việc phi thường khiến cả thế giới kinh ngạc và nể phục. Câu chuyện  của họ đã lay động trái tim của hàng triệu người. Một trong số đó là thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven. 

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Kỳ 1): Đội quân đất nung nghìn năm

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Kỳ 1): Đội quân đất nung nghìn năm
(PLVN) - Triều đại hưng suy thay đổi, nhân gian vật đổi sao dời, nhưng dưới lòng đất, lăng mộ ngầm ngàn năm của Tần Thủy Hoàng trải qua phong sương vẫn không bị xói mòn. Vinh quang và trí tuệ của đế chế cổ đại đã khép lại nhưng vô số điều vẫn còn là ẩn đố với hậu thế.

Dự án BOT điện mãi không chạm đích

Dự án BOT điện mãi không chạm đích
(PLVN) - Bốn dự án điện theo hình thức BOT của các nhà đầu tư nước ngoài đang nỗ lực về đích, sớm bổ sung nguồn điện cho hệ thống. Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang đối mặt không ít khó khăn.

Những hội bạn thân đình đám của showbiz Việt

Những hội bạn thân đình đám của showbiz Việt
(PLVN) - Không chỉ biết đến là những người có mối quan hệ khăng khít với nhau trong hoạt động showbiz, những hội bạn thân này còn khiến nhiều người hâm mộ phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

'Bạo lực hẹn hò'

'Bạo lực hẹn hò'
(PLVN) - Hẹn hò ngày càng trở nên đa dạng và phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, hẹn hò cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ bạo lực, gây nhiều hậu quả đáng tiếc về sức khỏe, tinh thần và có khi trả giá bằng chính mạng sống...
Sứ mệnh mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Sứ mệnh mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán

(PLVN) -Sau 5 năm vận hành thị trường chứng khoán (TTCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) mới được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với sứ mệnh đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên TTCK luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt... Với việc triển khai Luật CK 2019, VSD được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm bù trừ và lưu ký hàng đầu khu vực...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬