Đột phá trong thi hành án dân sự

(PLVN) - Năm 2019, trong bối cảnh nhiều khó khăn khi lượng việc và tiền tiếp tục gia tăng mà nguồn lực có hạn, nhưng với sự quyết tâm, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp của toàn hệ thống, công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính đã đạt được những kết quả tích cực.
Đột phá trong thi hành án dân sự Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao Cờ thi đua Chính phủ cho 4 tập thể gồm Cục THADS Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa

Sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, năm 2019, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với những kết quả quan trọng; qua đó góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. 

Ngày 19/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, là cơ sở để Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương ban hành Kế hoạch công tác năm của đơn vị, kịp thời triển khai thống nhất, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Ngày 21/12/2018, Tổng cục đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2019 với 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản. Trên cơ sở đó, các Cục THADS ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi cục và chấp hành viên.

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh: Hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành các bản án, quyết định hành chính. Tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; thực hiện tốt các giải pháp xử lý các vụ việc kéo dài, không có điều kiện thi hành.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng đã tiến hành sơ kết, tổng kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC); tổ chức nhiều cuộc giao ban trực tuyến toàn diện các mặt công tác và giao ban trực tuyến chuyên đề nhằm sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án.

Từ đó, kịp thời giúp các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, việc ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo cũng được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS chú trọng để toàn Hệ thống THADS tập trung, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, công tác THADS năm 2019 của toàn Hệ thống đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Về việc đạt 78,59% (cao hơn 5,59% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao); về tiền đạt 35,43% (cao hơn 2,43% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao); đã thi hành xong 298/637 việc THAHC được giao theo dõi.

Trong đó, toàn quốc có 63/63 Cục THADS hoàn thành chỉ tiêu về việc; 55/63 Cục THADS hoàn thành chỉ tiêu về tiền; một số địa phương đã tổ chức thi hành xong số lượng việc, tiền rất lớn: Bình Dương: 17.700 việc/trên 1.900 tỷ đồng; Đồng Nai: 18.197 việc/trên 3.667 tỷ đồng; Long An: 17.653 việc/trên 1.119 tỷ đồng; Hải Phòng: 8.684 việc/trên 1.727 tỷ đồng; Phú Thọ: 7.689 việc/1.004 tỷ đồng...

Công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, năm vừa qua, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đặc biệt chú trọng.

Theo đó, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã thành lập 19 đoàn kiểm tra với các cơ quan THADS, trong đó tổ chức kiểm tra chuyên đề tại Bình Phước, TP HCM, Nghệ An, Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn…; kiểm tra liên ngành tại Bến Tre, Trà Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ngoài ra, Tổng cục THADS cũng đã thành lập các đoàn công tác xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo; làm việc về công tác tổ chức, cán bộ tại địa phương.

Các cơ quan THADS cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, trong đó tập trung kiểm tra, tự kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án, hồ sơ thi hành án.

Bộ Tư pháp đã tiến hành 7 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức cán bộ và quản lý, sử dụng kinh phí trong THADS. Kết quả thanh tra cho thấy, về cơ bản, các đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật về lĩnh vực được thanh tra. Bên cạnh đó, việc thanh tra cũng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm một số thiếu sót, vi phạm.

Xác định công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan THADS, do đó Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 4/9/2018 và Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Đồng thời đã có những chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với các cơ quan THADS thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nhờ vậy, công tác tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của các cơ quan THADS đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: thi hành xong 1.354 việc (đạt tỷ lệ 68,66%) với số tiền trên 16.504 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 29,67%). 

Tại địa phương, bên cạnh việc yêu cầu cơ quan THADS báo cáo kết quả công tác đối với HĐND và UBND cùng cấp thì các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện 144 cuộc giám sát, sau đó đã ban hành 105 kết luận.

Đồng thời, VKSND các cấp cũng đã thực hiện 1.015 cuộc kiểm sát, ban hành 155 kháng nghị và 1.116 kiến nghị. Sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát, kiểm sát, các cơ quan THADS đã nghiêm túc tiếp thu và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót. 

Chủ động triển khai nhiều mô hình THADS hiệu quả

Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong bối cảnh lượng việc và tiền không ngừng tăng, biên chế hạn chế, chất lượng chấp hành viên không đồng đều, các cơ quan THADS địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp, cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn cả về khách quan, chủ quan và quy định của pháp luật nên Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã chủ động tổ chức đối thoại với các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh có số lượng việc và tiền phải thi hành nhiều nhất.

Từ đó đề ra các giải pháp cho các cơ quan THADS, các chấp hành viên và các ngân hàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời có những đề xuất để địa phương có thể xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình chung. 

Với phương châm “hướng về cơ sở”, “Mô hình xã điểm” trong THADS đã được các cơ quan THADS Lạng Sơn thực hiện hiệu quả tại một số địa bàn như: Phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn); thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc); xã Minh Sơn (huyện Hữu Lũng); thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình)…

Qua đó, đã giúp Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục, chấp hành viên bám sát địa bàn cơ sở, đồng thời tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan THADS với cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án. 

Bên cạnh việc áp dụng đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ thì việc đề cao và chú trọng tới công tác dân vận cũng là giải pháp được nhiều cơ quan THADS địa phương như Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa… áp dụng hiệu quả.

Theo đó, mỗi chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ chú trọng đến phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về THADS, đất đai, hôn nhân và gia đình… đến với cán bộ và người dân, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. 

Nhờ đó, thời gian qua, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tưởng chừng rơi vào bế tắc, phải chuẩn bị đến phương án cưỡng chế nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân đã tự nguyện chấp hành, góp phần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm vụ việc, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bằng sự quyết tâm, nỗ lực và nhiều giải pháp cụ thể, các cơ quan THADS địa phương đã góp phần đưa công tác THADS đạt được những chuyển biến tích cực. Năm 2020 là dấu mốc quan trọng gắn với nhiều sự kiện đặc biệt của đất nước, do vậy toàn Hệ thống THADS tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để góp phần vào sự phát triển chung của bộ, ngành, đất nước.

Kim Quy
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khất bảo hiểm, “ký nợ” vật tư để... chạy tàu

Khất bảo hiểm, “ký nợ” vật tư để... chạy tàu
(PLVN) - Trong khi vẫn còn những “tranh biện” xoay quanh việc giao vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt cho Cục Đường sắt hay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì bên dưới - các doanh nghiệp trực tiếp vận hành đường sắt đã và sẽ phải đi “vay” vật tư thiết bị để lo an toàn cho mỗi chuyến tàu trên đường sắt quốc gia.

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
(PLVN) - UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định chỉ đạo thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, đảm bảo môi trường đầu tư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021
(PLVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao, thời lượng 15 phút, vào tối 20/4/2020 (tứ mùng 9/3 âm lịch), tại thành phố Việt Trì nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

Hợp tác triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3

Hợp tác triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3
(PLVN) - Sáng nay (15/4), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân có buổi tiếp và làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau 3 tại Khu công nghiệp Khánh An (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Bắt một cán bộ Sở KH&CN “phù phép” hàng loạt hồ sơ hàng hóa

Bắt một cán bộ Sở KH&CN “phù phép” hàng loạt hồ sơ hàng hóa
(PLVN) - Ngày 15/4, lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam một chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra hành vi làm giả hàng loạt hồ sơ hàng hóa.
Thủ tướng chỉ đạo: Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền

Thủ tướng chỉ đạo: Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376