Chào đón 'ngôi nhà chung' của đội ngũ công chứng viên

(PLO) - Công chứng là một hoạt động quan trọng, một thể chế không thể thiếu được của Nhà nước pháp quyền. Trải qua hàng chục năm hình thành và phát triển, hoạt động công chứng đã được xã hội, người dân ghi nhận và những người hành nghề công chứng đang đón nhận một sự kiện nhiều ý nghĩa là có được một ngôi nhà chung – Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam – để bảo đảm nghề nghiệp của mình được an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, góp phần vào phát triển đời sống kinh tế xã hội của đất nước.
Biểu đồ số lượng Công chứng viên Việt Nam

Nhiều đóng góp tích cực

Công chứng ở nước ta xuất hiện từ thời kỳ Pháp thuộc, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử gắn liền với công cuộc giải phóng dân tộc, hoạt động công chứng nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thăng trầm. Phải đến năm 1987, tức là sau khi Đại hội lần thứ VI của Đảng thông qua chủ trương đổi mới toàn diện đất nước, hoạt động công chứng ở nước ta mới chính thức được củng cố và phát triển, các phòng công chứng Nhà nước được thành lập, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và mở rộng ra cả nước. 

Tuy nhiên, mãi đến năm 2005 với Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có đề ra chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng thì mới có tiền đề, cơ sở để Quốc hội ban hành Luật Công chứng năm 2006, chính thức thể chế hóa chủ trương của Đảng về xã hội hóa hoạt động công chứng.

Luật Công chứng năm 2006 với tinh thần chủ đạo, xuyên suốt là thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, phục vụ tốt hơn nhu cầu công chứng ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và sứ mệnh của nó bắt nguồn từ chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng đã được Đảng ta đề ra phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn lúc bấy giờ.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công chứng, số lượng tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên đã có sự phát triển nhanh chóng trong thời gian qua. Đến nay, cả nước có hơn 1.000 tổ chức hành nghề công chứng với 2.419 công chứng viên.

Các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công chứng được hàng triệu việc, với doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng, tích cực nộp vào ngân sách nhà nước. Các tổ chức hành nghề công chứng được phân bố tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đang phát triển theo quy mô lớn (gần 10 công chứng viên). 

Các văn phòng công chứng được thành lập theo chủ trương xã hội hóa đã từng bước hoạt động ổn định. Công tác quản trị, điều hành tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa. Công chứng từ chỗ là một thủ tục hành chính đơn thuần nay được coi là một ngành nghề chuyên sâu.

Chứng nhận giao dịch, hợp đồng từ chỗ là một nhiệm vụ, quyền hạn “độc tôn” của cơ quan hành chính nhà nước giờ đây đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức hành nghề công chứng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các yêu cầu công chứng.

Với những kết quả nêu trên, hoạt động công chứng trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế và ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách của các địa phương, giải quyết công việc cho nhiều người lao động; tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Ra mắt tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của đội ngũ công chứng viên 

Mặc dù đã phát triển tương đối rộng khắp và đạt được nhiều kết quả nhưng hoạt động công chứng hiện vẫn còn không ít vướng mắc, nhất là đội ngũ công chứng viên vẫn chưa có được một tổ chức xã hội – nghề nghiệp mang tính toàn quốc để có thể thống nhất với nhau về cách thức hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ.

Đáng mừng là vướng mắc này sẽ kịp thời được giải tỏa với sự vào cuộc của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan khi sau một thời gian vận động đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Công chứng năm 2014, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của các công chứng viên Việt Nam. Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động phù hợp với quy định của Luật Công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hội viên của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là các Hội Công chứng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chứng viên. Quyền và nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam do Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam quy định.

Căn cứ quy định của Luật Công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP, Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc sẽ thông qua Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam. Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và các Hội Công chứng viên.

Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Tôn chỉ, mục đích và biểu tượng của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; Quyền, nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; Mối quan hệ giữa Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội Công chứng viên; Thủ tục gia nhập, rút tên khỏi danh sách hội viên của Hội Công chứng viên, khai trừ tư cách hội viên; Nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức, thể thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Hội Công chứng viên; Mối quan hệ phối hợp giữa các Hội Công chứng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc, Đại hội toàn thể công chứng viên của Hội Công chứng viên; trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Hội Công chứng viên;– Việc ban hành nội quy của Hội Công chứng viên; Khen thưởng, kỷ luật hội viên và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quan hệ với cơ quan, tổ chức khác...

Thục Quyên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vừa bị giật túi sách, vừa bị tống tiền vì clip trong điện thoại

Vừa bị giật túi sách, vừa bị tống tiền vì clip trong điện thoại
(PLVN) - Sau khi giật được túi xách của nạn nhân, Long phát hiện trong điện thoại có nhiều ảnh, clip nên quay sang “tống tiền”chị M. Thỏa thuận bất thành, tên cướp xóa dữ liệu, đưa điện thoại cho vợ dùng. Hậu hành vi này, anh ta phải trả giá đắt về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Xẩm - “món ăn tinh thần” chạm tới trái tim giới trẻ

Xẩm - “món ăn tinh thần” chạm tới trái tim giới trẻ

(PLVN) - “Chúng ta nhận thấy ở MV “Xẩm Hà Nội”, cách hát Xẩm không phải hát xẩm truyền thống mà kết hợp thêm Hiphop EDM và Rap tạo nên một hiệu ứng mới. Chúng ta thường hỏi làm sao để giữ gìn âm nhạc dân gian, phù hợp với âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc, thì với “MV Xẩm Hà Nội” chúng ta thấy không chỉ là cuộc chơi mà còn là sứ mệnh của các nghệ sĩ trẻ, giữ gìn và bảo tồn âm nhạc dân gian. Hai mảng màu dân gian và hiện đại tuy đan xen nhưng vẫn có không gian riêng. Thực sự hấp dẫn!”- Nhà báo Ngô Bá Lục hào hứng.

Mỗi người cần sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Mỗi người cần  sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
(PLVN) - Đó là thông tin được đưa ra cảnh báo  tại lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc diễn ra tại Đại học Y Hà Nội vào chiều 25/11 vừa qua. Đây là hồi chuông cảnh báo về thói quen dùng thuốc, kháng sinh của người dân ở nước ta. 

Chuyện về những “phù thủy mũ trắng”

Chuyện về những “phù thủy mũ trắng”
(PLVN) - Theo báo cáo toàn cầu về du lịch ẩm thực thì có 87% số tổ chức được điều tra xác định du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến; 82% cho rằng du lịch ẩm thực là động lực quan trọng cho phát triển du lịch. Việt Nam ngoài danh lam thắng cảnh còn được du khách nước ngoài đánh giá cao về ẩm thực. 

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền
(PLVN) - Nếu như những món ăn ở miền Bắc nhạt thanh, miền Trung đậm đà, thì ẩm thực miền Nam lại đem đến một sự kết hợp hài hòa từ đủ hương vị ngọt, béo, tươi, mát. Ngoài danh lam thắng cảnh, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã tới “chu du” mảnh đất chữ S để thưởng thức các món ăn ngon 3 miền.

Bao giờ có thương hiệu “đầu bếp Việt”?

Bao giờ có thương hiệu “đầu bếp Việt”?
(PLVN) - Hội thảo xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật nghề chế biến món ăn đã diễn ra trong khuôn khổ các sự kiện của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Vụ Xã hội - Ban Kinh tế Trung ương, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hội Đầu bếp Việt Nam.
[Truyện ngắn] Ma nơ canh

[Truyện ngắn] Ma nơ canh

Tôi là một con ma-nơ-canh, cứ mỗi đợt hàng nội hàng ngoại ùa về, là tôi lại được khoác lên mình bộ mới. Dù là cổ điển, hậu cổ điển hay hiện đại, thì tôi luôn tự hào được bà chủ ưu ái, và tự phát huy hết tác dụng. 

Thợ xăm ở Auschwitz

Thợ xăm ở Auschwitz
(PLVN) - Những người yêu nhau và bạn bè chí cốt gọi nhau bằng tên riêng. Đức quốc xã gọi họ bằng con số. Tên riêng gắn liền với sự sống, là cửa dẫn vào sự sống. Con số gắn liền với cái chết, cửa dẫn vào sự chết…

Không chỉ là “bản đồ ẩm thực hình chữ S”

Không chỉ là “bản đồ ẩm thực hình chữ S”
(PLVN) - Việt Nam có một truyền thống ẩm thực lâu đời và phong phú. Nhiều đặc sản tùy theo vùng miền, miền nào cũng có. Bắc bộ thì “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần/ Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét” . Trung bộ thì “Yến sào Vĩnh Sơn/ Nam sâm Bố Trạch/ Cua gạch Quảng Khê/ Sò nghêu Quan Hà/ Rượu dâu Thuần Lý”. Nam bộ thì “Bánh tráng Mỹ Lồng/ Bánh phồng Sơn Đốc”, “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm!”…

Món ăn mang hơi ấm bàn tay má

Món ăn mang hơi ấm bàn tay má
(PLVN) - Má tôi đã già. Tuổi ngoài 90 sự minh mẫn, tinh tường đang dần rời bỏ má ra đi, để người già hóa con trẻ. Mỗi lần về thăm má, nhìn má vui mừng đến cuống quýt trước những món quà, trái tim tôi như thắt lại trước những kỷ niệm xưa, khi còn thơ bé ngóng má đi chợ về mỗi sáng ngày. 

Tử vong mùng 2 Tết vì bạn rủ đi “rửa hận” cho bác họ

Tử vong mùng 2 Tết vì bạn rủ đi “rửa hận” cho bác họ
(PLVN) - Trong bữa cơm chiều mùng 2 Tết Nguyên Đán, Long được biết bác họ thường xuyên bị người đàn ông cùng địa phương chửi bới, đe dọa. Bực tức, Long đã “ra mặt” cho bác. Sau đó, thanh niên này còn rủ bạn đi “rửa hận” giúp bác. Hậu hành vi này, Long khiến người bạn trên tử vong, bản thân Long suýt mất mạng.

Đối mặt vũ phu giữa thời Covid - lối thoát ở nơi nào?

Đối mặt vũ phu giữa thời Covid - lối thoát ở nơi nào?

(PLVN) - Thế giới đang đối mặt với làn sóng thứ ba của đại dịch Covid, con số người mắc bệnh và số người tử vong vẫn không ngừng tăng lên chóng mặt. Nhiều quốc gia đã ban bố hoặc kéo dài tình trạng khẩn cấp, giãn cách xã hội, yêu cầu người dân ở nhà. Trường học đóng cửa, công sở, doanh nghiệp phải dừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ… 

Chủ doanh nghiệp thuê giang hồ “truy sát” cán bộ lĩnh án

Chủ doanh nghiệp thuê giang hồ “truy sát” cán bộ lĩnh án
(PLVN) - TAND thị xã La Gi (Bình Thuận) đã đưa bị cáo Nguyễn Đức Thọ (SN 1988, chủ doanh nghiệp san lấp mặt bằng ở Tân Bình, Lagi) và Hồ Văn Cư (SN 1992, ở phường 5, quận 5, TP.HCM) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là ông Phạm Văn Mười (đại biểu HĐND, Thị ủy viên Thị ủy La Gi, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã).

Những người trẻ đưa tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới

Những người trẻ đưa tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới
(PLVN) - Những năm gần đây, món Việt bừng nở trên các diễn đàn yêu ăn uống thế giới. Cộng đồng quốc tế biết nhiều đến ẩm thực Việt, bên cạnh những món ăn ngon đến nức lòng, còn có một thế hệ đầu bếp trẻ tài hoa, giàu sáng tạo và tâm huyết, đang miệt mài đem tinh hoa ẩm thực Việt đi khắp năm châu…

“Ăn Bắc, mặc Nam” và những món ăn chơi Hà Thành

“Ăn Bắc, mặc Nam” và  những món ăn chơi Hà Thành
(PLVN) - Từ xa xưa các cụ ta đã có câu “Ăn Bắc, mặc Nam”, mà hội tụ phong vị xứ Bắc đặc trưng là Hà Nội hơn ngàn năm tuổi. Khi mà kinh thành Thăng Long xưa vốn là đất Kẻ Chợ, một ngôi làng lớn, khi người dân từ nhiều miền quê về giao thương, sinh sống đã mang theo những món ăn dân giã, nhưng qua bàn tay khéo người Hà Nội, lại hương vị thanh tao, riêng có...

Chuyện muôn năm cũ - “nhìn thấy ghét”…

Chuyện muôn năm cũ - “nhìn thấy ghét”…
(PLVN) - Cộng đồng mạng những ngày tháng 11 này lại “dậy sóng” khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh đánh nhau chí tử. Cha mẹ của nạn nhân là những người đau đớn nhất khi chứng kiến cảnh con gái mình bị đánh “hội đồng” bởi nhiều nữ sinh khác. Và đau đớn hơn, cũng trong những ngày qua, một nam sinh tại Bình Phước bị đánh hội đồng tới tử vong…
Món ăn Việt vượt qua biên giới, kết nối trái tim

Món ăn Việt vượt qua biên giới, kết nối trái tim

(PLVN) - Không nói quá khi bảo rằng, Việt Nam là một quốc gia bé nhỏ nhưng có nền ẩm thực vang danh. Tại nhiều nước trên thế giới, có những người chưa bao giờ đến Việt Nam, nhưng trở thành “fam hâm mộ” của ẩm thực Việt. Và cũng có những du khách phương xa lặn lội đến Việt Nam, chỉ vì nghe danh món Việt ngon. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬