Cao Bằng: Việc khó thi hành, Cục Thi hành án dân sự trực tiếp giải quyết

(PLVN) - Từ năm 2017 đến năm 2019, Cao Bằng luôn là một trong các địa phương có kết quả thi hành án cao nhất trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS). Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nên đặt ra cho công tác THADS nhiều vấn đề cần giải quyết. PV Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn ông Đặng Văn Huy, Cục trưởng Cục THADS Cao Bằng.

-Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian vừa qua?

Trong những năm gần đây công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện luôn hoàn thành đạt và vượt xa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến năm 2019, Cao Bằng luôn là một trong các địa phương có kết quả thi hành án cao nhất trong hệ thống THADS: năm 2017 đạt tỉ lệ 93.35% về việc, 67.23% về tiền, giảm tồn về việc đạt 28%, giảm tồn về tiền đạt 37.39%; năm 2018 đạt 98% về việc, 77.82% về tiền, giảm tồn về việc đạt 65%, giảm tồn về tiền đạt 22%. Đặc biệt đến năm 2019, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã vươn lên trở thành địa phương đứng đầu toàn quốc về việc và tiền: việc đạt 98.03% (vượt 23.03%), tiền đạt 86.60% (vượt 51.60%).

 Cục trưởng Đặng Văn Huy

Với những thành tích nổi bật đạt được trong những năm qua, Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã vinh dự được xếp hạng tập thể lao động xuất sắc (hạng A) trong 3 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2019) và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Uy tín, hình ảnh của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị của địa phương, trong đời sống xã hội tiếp tục được khẳng định và đánh giá tốt hơn.

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trao Cờ thi đua Chính phủ cho 4 tập thể, trong đó có Cục THADS Cao Bằng (ngoài cùng bên trái)

-Là một tỉnh biên giới, miền núi, bên cạnh những khó khăn chung của công tác THADS, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn gặp những khó khăn, thách thức nào?

Cao Bằng là địa phương có phần lớn là đồng bào dân tộc sinh sống, điều kiện kinh tế còn kém phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đường giao thông đi lại không thuận lợi. Điều này tạo nên rất nhiều khó khăn đối với công tác chuyên môn và đời sống của công chức, người lao động các cơ quan THADS. Thực tế cho thấy, tại các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh thì đời sống của công chức làm công tác thi hành án gặp rất nhiều khó khăn do phải đi làm xa nhà, giao thông hạn chế, đơn vị không có nhà công vụ phải thuê nhà trọ, trong khi đó thu nhập nhìn chung còn thấp, không đáp ứng được yêu cầu cuộc sống. Những khó khăn này đã ảnh hưởng phần nào đến tư tưởng của công chức, người lao động và ảnh hưởng đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ.

 Cục THADS phối hợp với các ngành tiêu hủy ma túy

Cao Bằng còn là tỉnh có đường biên giới giáp Trung Quốc dài trên 333 km, với nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới. Đây là điều kiện để tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng nhiều; đặc biệt là các tội phạm về ma túy với số lượng lớn ngày càng gia tăng; việc quản lý tang vật, tài sản, đặc biệt là ma túy của các cơ quan THADS gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm không đáp ứng được yêu cầu, luôn có nguy cơ xảy ra mất mát, hư hỏng.  

Bên cạnh đó, thức chấp hành pháp luật của người dân còn chưa cao, số lượng việc thi hành án tiếp tục tăng về số lượng và giá trị, tính chất phức tạp, khó thi hành dẫn đến công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

-Được biết công tác THADS của tỉnh Cao Bằng luôn giành được sự quan tâm to lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị liên quan. Ông hãy cho biết Cục THADS tỉnh đã có những giải pháp nào để huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị địa phương đối với công tác THADS?

Có thể nói, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã thật sự trở thành nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị tỉnh nhà. Để huy động được sức mạnh tổng hợp đó, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp, trong đó, tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tranh thủ tối đa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; luôn tích cực, chủ động tham mưu về hoàn thiện thể chế và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định công tác THADS, hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS. Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/8/2018 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã ban hành chỉ thị về công tác THADS. Thực tế cho thấy, việc thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nên những chuyển biến căn bản, toàn diện đối với công tác THADS. 

Hai là, kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS. Cục THADS đã tham mưu và UBND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS của địa phương với 12/13 Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Trưởng ban. Cục THADS cũng phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Nhiều Quy chế phối hợp đã được ký kết 

Ba là, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp. Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã ký kết 09 Quy chế phối hợp với các cơ quan Bảo hiềm xã hội, Công an, TAND, VKSND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước và một số Ngân hàng thương mại... Việc thực hiện tốt công tác phối hợp đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác THADS. 

Bốn là, trên cơ sở kết quả công tác phối hợp, hàng năm, chúng tôi đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhiều thành tích trong công tác THADS (năm 2018, 2019 mỗi năm khen thưởng cho 05 tập thể, 5 cá nhân); qua đó khuyến khích, động viên và giành được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp, các ngành đối với công tác THADS.

-Để hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm, các cơ quan THADS của tỉnh đã có những biện pháp cụ thể như thế nào thưa ông?

Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu được Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao, Cục THADS đã thực hiện việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc cao hơn chỉ tiêu được Tổng cục giao. Đặc biệt, trong năm 2019, mặc dù Tổng cục THADS không giao chỉ tiêu giảm tồn về việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau, nhưng trong chúng tôi vẫn đặt ra nguyên tắc, yêu cầu các đơn vị không được tăng tồn nhằm nâng cao trách nhiệm, tiếp tục duy trì kết quả cao về việc và tiền. Hàng tuần, hàng tháng Cục THADS đều nắm bắt tình hình, kết quả tại các đơn vị và có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Đối với những vụ việc khó thi hành tại các Chi cục, Cục THADS đã rút hồ sơ để trực tiếp giải quyết; đồng thời, đã tổ chức họp liên ngành và đưa ra họp Ban Chỉ đạo THADS để giải quyết đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp tồn đọng nhiều năm. Bên cạnh đó, một biện pháp nữa mà chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là việc phát huy hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết với các cơ quan liên quan, đặc biệt là với Viện Kiểm sát nhân dân, TAND và cơ quan Công an. Riêng việc phối hợp với TAND trong việc thu tiền, tài sản tại phiên tòa trong năm từ 2018 đến 2019 đã thu được tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

-Được biết, THADS Cao Bằng hiện vẫn thiếu một số vị trí cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục và Chi cục, vậy khắc phục tình trạng này như thế nào?

Nhìn chung, tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng và các chức danh thi hành án đến nay đã được kiện toàn tốt hơn song vẫn còn nhiều khó khăn do nguồn cán bộ không đáp ứng được yêu cầu về năng lực, trình độ và các tiêu chuẩn, điều kiện. Hiện còn thiếu 02 Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, 04 Chi cục chưa có Phó Chi cục trưởng. Về chất lượng, đội ngũ công chức THADS của địa phương ngày càng nâng cao về năng lực, trình độ, số lượng công chức trẻ được đào tạo chính quy, bài bản ngày càng nhiều.

Xác định cán bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong công tác THADS, trong thời gian qua, Cục THADS đã tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện, cụ thể và kiên quyết thay thế đội ngũ công chức, người lao động không đáp ứng được yêu cầu về năng lực, phẩm chất. Thời gian qua chúng tôi đã thay thế và giải quyết chế độ đối với 05 trường hợp công chức là lãnh đạo Chi cục, thực hiện trên 40 lượt luân chuyển, điều động công chức và công chức lãnh đạo. 

Mặc dù trong điều kiện của địa phương, của ngành còn hết sức khó khăn, song Cục THADS đã luôn cố gắng thực hiện tốt nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; tạo điều kiện để công chức, nhất là công chức trẻ được học tập nâng cao trình độ mọi mặt; chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác; phân bổ, sắp xếp đội ngũ cán bộ có chức danh pháp lý tại các đơn vị phù hợp với năng lực công tác; đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng Ngành THADS tỉnh Cao Bằng từng bước trong sạch, vững mạnh.

-Xin cám ơn ông!

Hà Anh (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Vị thế pháp luật Việt Nam trên sân chơi hội nhập

Vị thế pháp luật Việt Nam trên sân chơi hội nhập

(PLVN) - Trong hành trình hội nhập, pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng khi Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế. Năm 2019 là năm ghi nhiều dấu ấn quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế với vai trò “chủ công” của Bộ Tư pháp.

Đọc thêm

Tết này không ăn thịt động vật hoang dã…

Tết này không ăn thịt động vật hoang dã…
(PLVN) - Tết với người Việt là đoàn viên, nhà nhà chuẩn bị đầy đủ thức ăn, mâm cỗ cho những ngày Tết xum họp gia đình. Với xu hướng đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển, hướng đến lối sống văn minh, sạch, xanh vì sức khoẻ và môi trường, thì “cái ăn” là một trong những sự quan tâm lớn với người dân Việt Nam, ngày xưa chỉ cần “ăn no, mặc ấm”, ngày nay hầu hết mọi người sẽ cần “ăn ngon, mặc đẹp”. 

Đầu năm người người nô nức về đền Cao xin tài lộc cầu may

Đầu năm người người nô nức về đền Cao xin tài lộc cầu may
(PLVN) - Đền Cao thuộc thôn Đại, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vốn là một ngôi đền rất linh thiêng, nằm trong quần thể khu di tích Đền Cao thờ 5 vị tướng họ Vương đã có công lớn giúp vua Lê Đại Hành giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 981. 

Vị thế Hải quân Việt Nam

Vị thế Hải quân Việt Nam
(PLVN) - Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và cũng là năm Hải quân nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập. Nhân những sự kiện trọng đại này, Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện quốc tế, trong đó có Duyệt binh hàng hải quốc tế và Diễn tập đa phương Hải quân ASEAN, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.
Đồi cây đón Bác

Đồi cây đón Bác

(PLVN) - Cụ Nguyễn Tạo, một cán bộ lão thành, lúc sinh thời đã hàng chục năm được Bác Hồ giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Nông Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Là “Tư lệnh” của cả một ngành kinh tế quan trọng, nhưng khi nói về công việc của mình, cụ chỉ nói: “Mình làm nghề rừng”. 

Xu thế phát triển BĐS 2020

Xu thế phát triển BĐS  2020
(PLVN) - Theo dự báo của giới chuyên gia, năm 2020 thị trường bất động sản (BĐS) sẽ tiếp tục phát triển bền vững, ít có biến động đột biến xảy ra ở quy mô lớn. Đặc biệt, dòng tiền đổ vào BĐS sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, thị trường đất nền, chung cư trong năm nay được dự báo sẽ được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất.

Thuận lợi, khó khăn nào chờ ngành Nông nghiệp

Thuận lợi, khó khăn nào chờ ngành Nông nghiệp
(PLVN) - Vượt qua nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp năm 2019 vẫn thu về 41,3 tỷ USD, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của nông nghiệp nước nhà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng ngành sẽ đạt 50 tỷ USD trong tương lai gần.

Người thầy khuyết tật của trẻ làng chài

Người thầy khuyết tật của trẻ làng chài
(PLVN) - Ở xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) có một lớp học tình thương do một người thầy khuyết tật đứng lớp. Hơn 40 năm qua, nhiều đứa trẻ xóm Rớ cắp sách đến đây để học nhận biết mặt chữ trước khi bước vào tiểu học.

Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hút vốn ngoại?

Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hút vốn ngoại?
(PLVN) - Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2019 ghi nhận mức tăng điểm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, đây cũng là năm ghi dấu ấn về thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) khi dòng vốn gián tiếp này duy trì mức 2,7 tỷ USD. Cùng với Luật Chứng khoán mới vừa được Quốc hội thông qua, TTCK Việt Nam năm 2020 được nhận định tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ĐTNN.
Mưa ấm

Mưa ấm

(PLVN) - Trong rất nhiều thứ mưa hoặc nhẹ nhàng hoặc ào ạt, trong đó có những cơn mưa rất trẻ, lãng mạn, đầy sự phồn sinh thì lại có thứ mưa lây phây ấm áp của mùa xuân. Tôi gọi là mưa mở lòng. 

80 người tử vong do nhiễm nCoV tại Trung Quốc

80 người tử vong do nhiễm nCoV tại Trung Quốc
Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, tính đến 12h hôm nay,  27/1, thế giới ghi nhận 2.797 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 80 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Đề xuất tạm đóng cửa các tuyến đường đến và đi từ vùng dịch viêm phổi cấp

Đề xuất tạm đóng cửa các tuyến đường đến và đi từ vùng dịch viêm phổi cấp
(PLVN) - Liên quan tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, chiều 27/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), UBND TP Đà Nẵng thông tin vừa có báo cáo gửi Thủ tướngvề công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó đề xuất việc tạm thời đóng cửa các đường bay, tuyến đường biển, đường bộ đến và đi từ các vùng có dịch.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Vũ Hoàng Diệp, Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬