Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức

(PLO) - Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BTP ngày 03/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia năm 2016 và Công văn số 725/BTP-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với vị trí kế toán viên của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cụ thể như sau:

Xem thông báo chính thức tại đây.

I. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng

1. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tra cứu thông tin để cung cấp cho các Sở Tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền

- Số lượng: 01 người

- Tiêu chuẩn:

+  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy loại khá trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo Công văn số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyển thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức. 

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 5/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc C1 trở lên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu).

+Có kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 12 tháng trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

 +Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trực tiếp, qua điện thoại, Email để tư vấn, hướng dẫn thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài.

+ Công dân Việt Nam, có sức khỏe và đủ năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được giao.

2. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung.

- Số lượng: 01

- Tiêu chuẩn:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hệ chính quy.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo Công văn số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trở lên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu). 

+ Có kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 12 tháng trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu.

+ Công dân Việt Nam, có sức khỏe và đủ năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được giao.

3. Kế toán viên

+ Có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hệ chính quy loại khá trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo Công văn số 1813/BTTTT-CN TT ngày 02/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với bậc A2 trở lên trong Khung tham chiếu chung Châu Âu).

+ Có kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 12 tháng trong công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Công dân Việt Nam, có sức khỏe và đủ năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được giao.

II. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

1. Môn thi, hình thức thi 

a) Môn kiến thức chung: 

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian làm bài: 120 phút. 

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 

- Hình thức thi: Thi viết và Thi thực hành thông qua hình thức phỏng vấn.

- Thời gian làm bài:

+ Bài thi viết: Thời gian làm bài 180 phút.

+ Bài thi thực hành: Thời gian phỏng vấn 30 phút.

c) Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh):

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian làm bài: 60 phút.

d) Môn tin học: 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Thời gian làm bài: 30 phút.

2. Điều kiện miễn thi

- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn môn thi tin học văn phòng: trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

III. Quy trình, thời gian tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển 

5.1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 15/01/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Tầng 6, nhà A, Tòa nhà Hành chính, Học viện Tư pháp - số 9, Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

5.2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Văn bản xác nhận thời gian công tác thực tiễn phù hợp với vị trí tuyển dụng của cơ quan, đơn vị nơi đã hoặc đang công tác.

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày đăng ký);

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

5.3. Lệ phí dự tuyển

Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, mức thu là 500.000 đ/thí sinh.

* Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển hoặc đã đăng ký mà không tham dự kỳ thi. 

6. Thời gian thi tuyển

Dự kiến cuối tháng 01/2018 hoặc đầu tháng 02/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trên Bảng tin, Trang thông tin điện tử Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và gửi giấy báo đến các thí sinh dự tuyển).

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tầng 6, Nhà A, Tòa nhà Hành chính, Học viện Tư pháp - số 9, Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04. 62739492./.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nguyễn Thị Thược vị Giám đốc tâm huyết với ngành Tư pháp xứ Tuyên

Bà Nguyễn Thị Thược báo cáo công việc với đoàn công tác của Bộ Tư Pháp thăm và làm việc tại Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang
(PLVN) - 53 tuổi đời với gần 30 năm công tác trong ngành Tư pháp, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng, kiên quyết “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp được đồng nghiệp mệnh danh là “Bông hồng thép” của ngành Tư pháp xứ Tuyên.

Công đoàn Bộ Tư pháp: Tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp: Tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19
(PLVN) -Chiều 27/5, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức buổi nói chuyện sinh hoạt chuyên đề: “Chăm sóc sức khỏe hậu Covid, hỗ trợ tầm soát, nhận biết một số bệnh ung thư thường gặp đối với phụ nữ và giải pháp hỗ trợ phòng ngừa”. Buổi nói chuyện được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 7 điểm cầu.

Quận 5: Cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” 38 Vạn Tượng

Quận 5: Cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” 38 Vạn Tượng
(PLVN) -Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 TPHCM đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” buộc 05 tổ chức, hộ kinh doanh bàn giao tại mặt bằng tại số 38 Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông quản lý, sử dụng.

Thầy Nguyễn Quang Hà và niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu khoa học

Thầy Nguyễn Quang Hà phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
(PLVN) -  Là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng với PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Hà, nghiên cứu khoa học là niềm đam mê đặc biệt của bản thân ông. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng từng ngày trên giảng đường đại học để tiếp tục truyền lửa và cảm hứng đến cho nhiều thế hệ sinh viên nhà trường, giúp các em phát triển tư duy, phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp, tự tin hội nhập thời kỳ công nghiệp 4.0.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.
(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh hội thảo
(PLVN) -Sáng 26/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Góp ý Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc; Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa đồng chủ trì hội thảo.

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình
(PLVN) - Câu chuyện về đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CC & CNCH KV) Khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai giành giật lại sự sống cho 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một thời gian nhưng vẫn để lại dư âm và bài học ý nghĩa về lòng tử tế trong xã hội hiện đại. Và hơn hết, lòng dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh đã khắc họa hình ảnh đẹp về người lính thời bình tuy không cầm súng ra trận chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng luôn không quản gian khó, không ngại hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, sự an toàn cho người dân.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.
(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
(PLVN) - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà, nhằm giúp các học viên nắm vững các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của hoạt động tố tụng và một số kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết của người giám định viên Tư pháp, đặc biệt là về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp.

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.