Thể hiện rõ nét những khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam

(PLVN) - Đó là đánh giá của đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn kiện Đại hội XIII sau khi nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh.

"Chúng tôi cho rằng, với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030 cũng như là tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 thể hiện rõ nét những khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Những nội dung trong dự thảo văn kiện lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững".

"Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống" - ông Thọ phát biểu.

Ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trả lời phỏng vấn Báo chí bên lề Đại hội..

Bên hành lang Đại hội, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã có những chia sẻ với báo chí về văn kiện được trình bày tại Đại hội và kỳ vọng vào đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương của nhiệm kỳ khóa mới.

Ông Khuê cho biết, trong ngày khai mạc đầu tiên, đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM tham dự Đại hội khi được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về Báo cáo tổng hợp các văn kiện trình tại Đại hội và qua buổi chiều thảo luận, đoàn đã rút ra được nhiều điều thú vị.

Đầu tiên, Trung ương đã đánh giá sát điều kiện đất nước. Đảng đưa ra một số quan điểm không chỉ là sự tổng kết mà là sự phát triển cả về tư duy lý luận.

Chẳng hạn về xây dựng Đảng, văn kiện đề cập đến 3 yếu tố. Thứ nhất là xây dựng Đảng về chính trị, thứ hai là xây dựng Đảng về tư tưởng và thứ ba- là điểm mới- Trung ương đề cập đến xây dựng Đảng về đạo đức.

"Như vậy, rõ ràng chính đảng không chỉ xoay quanh chính trị tư tưởng mà vấn đề đạo đức cũng hết sức quan trọng. Đó là đạo đức với chính đảng của mình, với nhân dân của mình, với xã hội, và với ngọn cờ lý tưởng đang theo đuổi, bảo vệ. Do vậy, riêng vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức cũng mang lại sự phát triển mới" - ông Khuê nhận xét.

Điểm thứ hai, chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh tổ quốc từ sớm và từ xa. Mỗi ý kiến đều dựa trên cơ sở phát triển đại đoàn kết dân tộc và điểm rất mới lần này là đoàn kết trong đồng bào tôn giáo.

Chúng ta phát triển kinh tế nhưng cũng phải tranh thủ sự ủng hộ quốc tế qua con đường ngoại giao văn hóa. Nâng vị thế của đất nước trên chặng đường mới phát triển cũng là biện pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ chính đảng mà chúng ta đang phát triển.

Điểm thứ ba là qua tổng kết nhiệm kỳ, Trung ương đã nhận thấy kinh tế dân doanh phát triển, có những giai đoạn rất đột phá, nhưng vững vàng hay chưa thì cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Kinh tế nhà nước đã có lúc không giữ được vai trò dẫn dắt, do vậy sớm hoàn thiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cấp thiết. Làm sao để chuyển kinh tế đất nước sang giai đoạn mới, thời kỳ hội nhập sâu, xã hội số, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Đây là vấn đề hết sức thuận lợi trong bối cảnh cách mạng 4.0. Sớm hoàn thiện như vậy càng tạo cho kinh tế bước phát triển mới.

Điểm thứ tư tôi thấy thú vị là chúng ta phát huy "lấy dân làm gốc". Từ lúc đổi mới, ta nói "dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra". Tới Đại hội lần này, Trung ương phát triển tiếp về mặt tư duy, bổ sung "dân giám sát, dân thụ hưởng, dân phản biện".

Điểm cuối cùng, là xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được tiếp tục phát triển thêm "thế trận lòng dân". Chứng tỏ, việc chăm lo cho dân, quyền lợi hạnh phúc của dân luôn được thể hiện xuyên suốt và ngày càng đậm nét.

Niềm tin trong dân về một chính đảng, về một thế hệ lãnh đạo, về sự đổi mới đất nước, về một con người cụ thể phải được xây dựng từ tư tưởng chính trị, đạo đức. Từ đó đúc kết nên hình ảnh đất nước Việt Nam phát triển, thăng tiến.

Bày tỏ đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao sẽ đạt được.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện: “Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đất nước sẽ có bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn

Phú Trọng đã nói, là lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới”.

Đánh giá Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cho biết, “Với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn ra  Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đủ sức, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển” – ông Đặng Xuân Phong nhấn mạnh và tin tưởng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra, trong đó có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước và đặc biệt là cho vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới là phên dậu của quốc gia như Lào Cai sẽ ngày càng phát triển.

Minh Hương (t/hợp)
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Bí thư tỉnh Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư tỉnh Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(PLVN) - Tại Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 1 và 2/3), các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đọc thêm

Đưa người khác xuất cảnh trái phép với giá 1 triệu đồng/người

Đưa người khác xuất cảnh trái phép với giá 1 triệu đồng/người
(PLVN) - Chiều 02/03, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Mai Văn Chụp, sinh năm 1965, cư trú ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

(PLVN) - Ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 để bàn về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP. 

Vác hung khí "hò" nhau đi đòi nợ

Vác hung khí "hò" nhau đi đòi nợ
(PLVN) - Chiều nay (2/3), Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 07 thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” trên địa bàn khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên.

Lập qui hoạch tạo chiến lược bứt phá đến năm 2050

Lập qui hoạch tạo chiến lược bứt phá đến năm 2050
(PLVN) - Là một địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, tỉnh Long An cũng tập trung tinh thần cao nhất cho việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, để tận dụng thời cơ, tạo chiến lược bứt phá cho 10 năm, 30 năm kế tiếp.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬