Khắc phục tình trạng cào bằng trong bố trí cán bộ

(PLVN) -Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ diễn ra hôm nay (16/7), có ý kiến đề xuất bố trí tối thiểu 06 công chức/phòng trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; đối với phòng, ban chuyên môn thuộc Chi cục cần tối thiểu 5 biên chế/phòng, khắc phục tình trạng cào bằng như hiện nay.
Khắc phục tình trạng cào bằng trong bố trí cán bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị.

9 tháng, tinh giản biên chế hơn 1.000 người

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, thời gian qua toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực. 

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp. Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị.

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cũng cho biết, từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra, tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người. Trong đó, từ tháng 10/2018 đến 30/6/2019 là 1.015 người, bao gồm: Cơ quan đoàn thể đảng 1 người, cơ quan hành chính: 22 người, đơn vị sự nghiệp công lập: 285 người, cán bộ công chức xã: 57 người, số còn lại thuộc hợp đồng lao động chiếm cao nhất là 650 người. 

Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay đã có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó, toàn ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm đảm kịp tổ chức Đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020. Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung thực hiện đề án về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp. 

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chia sẻ những kết quả đạt được trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế … cũng như nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân, cần quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Cùng với đó, quy định bố trí tối thiểu 06 công chức/phòng trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với phòng, ban chuyên môn thuộc Chi cục cần tối thiểu 05 biên chế/ phòng. Đối với Sở có 06 đầu mối trở lên cần bố trí 03 Phó Giám đốc; Sở có 05 đầu mối trở xuống bố trí 02 Phó Giám đốc nhằm khắc phục tình trạng cào bằng như hiện nay.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Nguyễn Hoàng Ba đề nghị Trung ương cần kịp thời xây dựng và ban hành thể chế trong lĩnh vực Nội vụ, đảm bảo cho các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi. Ngoài ra, đối với công tác cán bộ cần quy định một cách thống nhất trong các văn bản của Đảng và Nhà nước.

Khó khăn trong giải quyết chính sách cán bộ, công chức dôi dư

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao  ý kiến của các đại biểu, đồng thời cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã tập trung vào việc xây dựng thể chế với rất nhiều văn bản trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ… và thực hiện đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực Nội vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác cán bộ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế như: công tác xây dựng thể chế còn chậm so với yêu cầu; còn tình trạng xin rút, xin lùi xây dựng văn bản; chậm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập; tiến độ giao tự chủ các đơn vị sự nghiệp còn chậm; chậm khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra công vụ cũng chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn bộ phận công chức gây nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra…

Cùng với đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn, vướng mắc; giải quyết chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính còn khó khăn, chính sách giải quyết dôi dư với người hoạt động không chuyên trách cấp xã cần có quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Đặc biệt, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, một số nơi chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Quang cảnh hội nghị.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ.

 Nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ là khâu cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tổ chức bộ máy và sinh mạng chính trị của nhiều cá nhân, do đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị trong quá trình tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước, ngành Nội vụ cần bám sát và tuân thủ các nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật. Tuyệt đối không được vận dụng chính sách, đối với các vấn đề mới phát sinh, vướng mắc chưa được giải quyết thì có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn.

 Theo ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương  (Bộ Nội vụ), các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo thống kế đã có 61/63 tỉnh báo cáo việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Có 4 tỉnh không thuộc diện sắp xếp nhưng vẫn tiến hành sắp xếp. Có 20/713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623/11.160 thuộc đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp. 

Ông Phan Văn Hùng đề nghị các địa phương cần lưu ý 3 vấn đề khi sắp xếp, đó là: làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân; sớm có phương án sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp; giải quyết tốt và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp. 

Vân Thanh
Cùng chuyên mục
Ra mắt Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia

Ra mắt Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia

(PLVN) - Chiều nay (24/11), tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đã ra mắt và họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đọc thêm

Doanh nghiệp ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế và Hải quan

Doanh nghiệp ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế và Hải quan
(PLVN) - Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cộng đồng doanh nghiêp (DN) luôn ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của Bộ Tài chính mà cụ thể là ngành Thuế và Hải quan thời gian qua trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và có hướng dẫn về thủ tục để DN tuân thủ đúng các quy định của pháp luật…

ADB viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

ADB viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung
(PLVN) - Chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Andrew Jeffries đã ký Thỏa thuận viện trợ quốc tế khẩn cấp không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ ADB cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ vừa qua tại một số tỉnh miền Trung.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
(PLVN) - Đại diện các cơ quan truyền thông khu vực và quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong dẫn dắt ASEAN vượt qua các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, đưa ra những ưu tiên đáp ứng đúng với nhu cầu chung của các nước thành viên và đối tác như phát triển nguồn nhân lực và công tác xã hội, nâng cao bản sắc và hình ảnh Cộng đồng. 

Nhân viên bưu điện, bưu tá xã tham gia bảo vệ trẻ em

Nhân viên bưu điện, bưu tá xã tham gia bảo vệ trẻ em
(PLVN) - Mạng lưới lên tới 13.000 điểm bưu điện phục vụ tới tận các xã, phường cùng hơn 70.000 lao động giàu kinh nghiệm triển khai các hoạt động an sinh xã hội sẽ tạo nên những bước tiến mới để trẻ em Việt Nam được bảo vệ an toàn hơn. Đó là mục tiêu của thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em vừa được ký kết giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 4): Loại thảo dược quý giúp ông lão chiến thắng sỏi thận sau phẫu thuật

Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 4): Loại thảo dược quý giúp ông lão chiến thắng sỏi thận sau phẫu thuật
(PLVN) - Mang lượng sỏi thận lớn trong người mà không biết, đến khi phát bệnh phát, ông Nguyễn Xuân buộc phải cắt bỏ thận phải. Còn quả thận trái bị suy giai đoạn III, phải đối mặt với việc chạy thận để duy trì cuộc sống. Nhưng điều kỳ diệu xuất hiện, nhờ 4 loại cây Muối, Mực, Nổ, Quýt gai mà ông từng bước đẩy lùi bệnh tật, sống khỏe mạnh suốt 7 năm qua.

Bóng đá Đức: “Cỗ xe tăng lao dốc không phanh”, có nên gọi lại công thần?

Bóng đá Đức: “Cỗ xe tăng lao dốc không phanh”, có nên gọi lại công thần?
(PLVN) - Thất bại với tỷ số 0 - 6 trước Tây Ban Nha, đội tuyển bóng đá Đức đã bộc lộ rõ sự xuống dốc. Chẳng có bản sắc, tinh thần, dù bây giờ đội tuyển Đức là tập thể của những con người trẻ. Nếu “cỗ xe tăng” tiếp tục “lao dốc không phanh”, liệu HLV Joachim Loew có gọi lại các công thần (?).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬