Từ khóa: #Trịnh Thanh Hải

Cục Thuế Nghệ An: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Triển khai dịch vụ thuế điện tử trên cổng thông tin ngành Thuế
(PLVN) -Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế với nhà nước, Cục Thuế Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế, thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch.