Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm năm mới Ất Mùi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(PLO) - Trong không khí mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân mới Ất Mùi và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình phát triển đất nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung cuộc phỏng vấn.
PV: Kính thưa Tổng Bí thư, năm Giáp Ngọ 2014 là một năm đất nước trải qua nhiều khó khăn, trong đó có những thời điểm mang tính thử thách nhưng cũng có những tín hiệu đáng mừng. Vậy Tổng Bí thư ấn tượng sâu sắc nhất về điều gì?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta vừa đi qua năm 2014 với đầy ắp các sự kiện và để lại cho chúng ta nhiều dấu ấn tốt đẹp. Có thể khái quát thành 4 dấu ấn. 
Thứ nhất, mặc dù tình hình khu vực, thế giới và trong nước có những khó khăn, thử thách nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tăng trưởng kinh tế năm 2014, lần đầu tiên trong 3 năm vừa qua đã đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, đạt xấp xỉ 6%.
Có thể nói, dấu ấn đầu tiên là nước ta có sự tăng trưởng về kinh tế, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát được kiềm chế theo đúng chủ trương, đường hướng của Đảng cũng như quyết định của Quốc hội và Chính phủ.
Dấu ấn thứ hai, là chúng ta xử lý tốt vấn đề Biển Đông. Chúng ta vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước nhưng đồng thời duy trì môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không khí trong nhân dân rất tốt.
Thứ ba, chúng ta làm tốt công tác xây dựng đảng với trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được kết quả tương đối toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Cuộc đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có kết quả nhất định, được nhân dân ghi nhận.
Dấu ấn thứ tư là về đối ngoại. Năm vừa qua cũng là điểm sáng. Hoạt động đối ngoại khá nhộn nhịp. Trong quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, tại các diễn đàn khu vực và đa phương, tiếng nói của Việt Nam được coi trọng. Uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
PV: Như Tổng Bí thư đã nói, những thành tựu mà đất nước đạt được trong năm qua là do có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự ủng hộ hết lòng của nhân dân. Mùa Xuân này, Đảng ta tròn 85 tuổi. Để Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành được sứ mệnh cao cả lãnh đạo đất nước thì vấn đề rất quan trọng là phải giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Muốn thế phải làm tốt công tác xây dựng đảng. Thưa Tổng Bí thư, đã có những chuyển biến gì trong công tác xây dựng đang từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 11 đến nay?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảng luôn luôn coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, còn phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Trong công tác xây dựng đảng, chúng ta dồn khá nhiều công sức trong thời gian vừa qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội XI đến nay.
Nói về Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng, đúng là lâu nay có người hiểu không đầy đủ, tưởng đâu chỉ có đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thi hành kỷ luật được nhiều người thế là thành công. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là  triển khai khá đồng bộ ba nhóm nội dung và bốn nhóm giải pháp; tập trung vào việc chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống cho được những hư hỏng, tiêu cực trong đảng.
Thứ hai là về công tác tổ chức cán bộ, đây là khâu rất then chốt. Thứ ba là thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đoàn kết trong đảng, đoàn kết giữa đảng với nhân dân. Tôi lấy ví dụ như là chống suy thoái về tư tưởng, chính trị thì chúng ta phải làm sao xây dựng cho được, giữ vững cho được bản chất cách mạng, khoa học của Đảng; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, môi trường xã hội phức tạp tác động vào trong đảng và cán bộ đảng viên. Đây là vấn đề rất quan trọng.
Hay như trong công tác xây dựng đảng, về chính trị phải bảo đảm Đảng giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng, không để suy thoái, không để biến chất. Việc phê bình và tự phê bình từ sau đợt làm cuối năm 2012 đã được tiến hành thường xuyên. Hàng năm có xem xét phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên.
Hay như trong công tác cán bộ, một loạt việc mới đang làm như quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm trong tất cả các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo. Kết quả là có tác dụng nhắc nhờ kịp thời, răn đe, cảnh tỉnh cảnh báo, ngăn ngừa những tiêu cực. Nhiều đồng chí qua lấy phiếu tín nhiệm, qua tự phê bình và phê bình vừa rồi đã tự điều chỉnh, tự soi, tự sửa.
Hay là việc bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển cán bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn một cách rất bài bản. Trung ương mở rất nhiều lớp; đào tạo, bồi dưỡng đến cả cán bộ Bí thư cấp huyện. Hay là một loạt các quy chế để thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ. Trung ương ra quy định 19 điều đảng viên không được làm; Trung ương quy định về yêu cầu, tiêu chuẩn của một người đứng đầu là thế nào, rồi cán bộ đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đều có quy định cả.
Hoặc như một quy chế rất quan trọng là quy chế bầu cử trong đảng, thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là điều trước kia chưa có. Hay là Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp làm sao chặt chẽ, vừa đúng nguyên tắc, vừa có sự vận dụng rất linh hoạt, chứ không có cứng nhắc…
Trong quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Hơn 50 đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, có nhiều vấn đề đã xây dựng xong, đã được áp dụng vào cuộc sống.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mới xây dựng, mới đưa được vào trong một vài năm gần đây sẽ chưa thể thấy kết quả ngay, có việc sắp tới xây dựng đề án để làm tiếp cho những năm sau. Do đó, nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 phong phú hơn nhiều và được nhiều người hoan nghênh.
PV: Thưa Tổng Bí thư, chúng ta bước sang năm mới Ất Mùi với nhiều vận hội mới nhưng cũng có không ít thách thức, khó lường. Xin Tổng Bí thư cho biết những dự cảm của đồng chí về năm Ất Mùi 2015.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Năm 2015, chúng ta có nhiều sự kiện lớn nhưng chúng ta cũng chủ động trước những thời cơ, vận hội nhưng có nhiều khó khăn, thử thách nhất là tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cũng chưa hẳn ổn định.
Mặt thuận cơ bản là hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính. Nhưng trong đó có những điều chúng ta chưa dự báo được hết. Chúng ta phải luôn luôn chủ động nắm thông tin để có những phương án tích cực chuẩn bị đối phó, không để bị động, bất ngờ.
Dự cảm năm 2015 trong tình hình chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đây là cơ hội lớn để chúng ta xây dựng, phát triển đất nước; xây dựng Đảng nhưng đồng thời cũng là cơ hội mà các thế lực xấu, thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chúng ta một cách thâm độc. Chúng ta phải lường trước những cái đó và có các phương án xử lý một cách hiệu quả. 
Có thể nói một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với mục tiêu Đại hội thành công tốt đẹp, kể cả về nội dung tức là xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian sắp tới, cũng như về công tác nhân sự bầu ra được các cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng, có chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới này.   
PV: Nhân dịp này, Tổng Bí thư có tâm sự, nhắn nhủ gì với nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xuân mới 2015 Ất Mùi đang về với tràn ngập niềm vui, nhưng bao nhiêu khó khăn, thách thức cũng đang chờ đón chúng ta. Tôi chỉ mong và chúc đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài sang năm mới tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, đồng lòng nhất trí cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 cũng như nghị quyết đại hội toàn quốc XI của Đảng để tiếp tục đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển, nhân dân ta nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư. Kính chúc Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Đọc thêm

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Đảm bảo cuộc sống của người dân khi triển khai thực hiện

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương, bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân trong việc thu hồi đất, đền bù hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án. Còn việc triển khai các chính sách đặc thù phải tiết kiệm, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật

Quốc hội biểu quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
(PLVN) - Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; không trình Quốc hội dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Báo chí

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Báo chí. (Ảnh: Hạnh Lê)
(PLVN) - Tại Hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số” mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Bộ sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Báo chí, trong đó đưa vào một số thể chế về mô hình, quy mô, vị trí pháp lý của cơ quan báo chí trong bối cảnh công nghệ biến động, các mô hình kinh doanh biến động.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 4 - Nhận diện những khó khăn, thách thức trong hoạt động báo chí hiện nay

Kinh tế báo chí suy thoái vì bị các nền tảng mạng xã hội chiếm lĩnh thị trường truyền thông. (Nguồn: Ảnh minh họa)
(PLVN) - Xu hướng “thương mại hóa báo chí” cùng với sự bùng nổ của công nghệ, sự phát triển của mạng xã hội, khiến báo chí cách mạng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chính những thách thức này đòi hỏi các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo phải luôn vững vàng về tư tưởng, đạo đức cách mạng, liên tục thích nghi và đổi mới.

Thư mừng kỷ niệm Hiệp ước về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Thư mừng kỷ niệm Hiệp ước về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày ký “Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga" (16/6/1994 - 16/6/2024), ngày 16/6/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi thư mừng với Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển Tòa án điện tử

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển Tòa án điện tử
(PLVN) - Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành do Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với TAND tối cao tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành TAND, phát triển Tòa án điện tử.

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các DNNN '5 tiên phong' để trở thành những đầu tàu lớn, vươn tầm quốc tế

Các DNNN '5 tiên phong' để trở thành những đầu tàu lớn, vươn tầm quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt “5 tiên phong” và các bộ, ngành quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp một cách thực chất để “mỗi bộ, ngành có một Viettel, mỗi tỉnh, thành có một Becamex”. Các doanh nghiệp Nhà nước trở thành những đầu tàu lớn ngang tầm khu vực và thế giới, vươn lên khẳng định uy tín, thương hiệu doanh nghiệp quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 3 - Linh hồn của báo chí cách mạng Việt Nam

Bác Hồ với các nhà báo năm 1960. (Nguồn: Ảnh tư liệu)
(PLVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết là nói đến cán bộ báo chí”, họ là người cán bộ cách mạng, biết đặt quyền lợi của dân tộc, của Nhân dân lên trên hết. Gần 100 năm qua, các thế hệ những người làm báo luôn xứng đáng là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6.
(PLVN) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6, trong đó nhấn mạnh về những thành tựu kinh tế, xã hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 12 đến ngày 14 / 6 /202 4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42.
(PLVN) -  Từ ngày 12 đến ngày 14 / 6 /202 4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có những sai phạm của  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Bài 2 - Thư ký thời đại trung thành trong dặm dài lịch sử

Bác Hồ và các nhà báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, lấy “ngòi bút là vũ khí sắc bén”, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của dân tộc.

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lam Hạnh)
(PLVN) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ), phát triển CCB gương mẫu gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Để đạt được kết quả đó, Trung ương Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu - Ảnh: TTXVN
Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt trên 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.