Lạng Sơn có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Lạng Sơn có tân Chủ tịch UBND tỉnh
(PLVN) - Ông Hồ Tiến Thiệu vừa được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuyên truyền pháp luật ở Lạng Sơn ngày càng đi vào thực chất

Tuyên truyền pháp luật ở Lạng Sơn ngày càng đi vào thực chất
(PLVN) -Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị trên địa bàn Lạng Sơn có nhiều chuyển biến. Các tầng lớp nhân dân cơ bản đã chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.